DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


7.12.2023, 19:30, Zaduban

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je možné, že vozidla zaparkované v podzemních garážích nejdou vidět na kamerách? Jakým způsobem bude město řešit poškozené, poškrábané vozidlo když na něho není vidět? Jakým způsobem jsou umístěné kamery, když vozidla není vidět. Při licitaci nám bylo sděleno, že vozidla jdou vidět. Další můj dotaz je zároveň i jako návrh. Při parkování vozidel, která nemají zaplaceno parkování na vylicitovaných místech dochází k parkování řidičů, kteří přijíždějí na úřad nebo poštu. A tady je můj dotaz a návrh. Proč nejsou barevně rozlišené parkovací místa pro řidiče polyfunkčního domu, zaměstnance úřadu města a residentů. A řidičů jedoucích na úřad města a pošty. Vytvořila by se tabule při vjezdu do podzemních garáží informující přijíždějící řidiče, kde mohou parkovat své vozidlo. Stávající tabulky jsou málo pochopitelné pro některé řidiče, zvlášť řidiče z řad důchodců a nebo málo chápajících řidičů. Když to bude rozlišené barevně/ tak jak to je na internetu v plánku podzemních garáží/ bude to v pořádku. Natřít barvou na beton jednotlivá místa podle skupin řidičů města, obyvatel domu a residentů.

Dobrý den,
podzemní garáž je monitorována pomocí 8 kamer, které pokrývají většinu hlavních prostor, bohužel kvůli sloupům se zde vyskytují i slepá místa. Přidání dalších kamer, které by pokryly i tyto prostory je na zvážení. Prostory podzemní garáže jsou ovšem hlídány také ostrahou, která prochází a kontroluje veškeré parkovací prostory a případné škody by zaznamenala. Barevné rozlišení parkovacích míst pro řidiče z polyfunkčního domu, zaměstnance úřadu města a residentů, případně řidičů jedoucích na úřad a na poštu bohužel není možné. Vámi navrhované řešení bylo diskutováno se zástupcem PČR, dopravního inspektorátu Karviná, který toto řešení zamítl, protože by toto bylo zavádějící z hlediska možné záměny s vodorovným dopravním značením.
S pozdravem
OSMHS6.12.2023, 19:39, Petr Moc

Dobry den,bude umele kluziste u Moravy a v jakych terminech ,dekuji za odpoved Petr.

Dobrý den,
umělé kluziště letos v prostranství vedle Moravy nebude z důvodu nízké návštěvnosti v minulých letech. Využít můžete veřejné bruslení na Zimním stadionu v Orlové.
S pozdravem
KS6.12.2023, 17:30, Mamdokova

Dobrý den, uvažuji o koupi stavebního pozemku v Orlové - Poruba. Nechci , ale hned stavět ale třeba až za pár let. Je možné si tam nechat postavit mobilní dům . Zjistila sem ,tě třeba v Doubravě s tím nesouhlasí. Děkuji

Dobrý den,
z dotazu není jasné, zda chcete postavit mobilní dům jako zařízení staveniště ještě před zahájením samotné stavby zděného (dřevěného) rodinného domu a pak jej ponechat např. jako zahradní chatku? Nebo chcete mobilní dům umisťovat natrvalo jako rodinný dům?

Nejprve k otázce mobilního domu. Prodejci ve svých prospektech často uvádějí, že mobilní dům nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu. Bohužel to tak není. Jedná se o stavbu a každá stavba se posuzuje podle toho, jakému účelu bude sloužit. Pokud se má jednat o rodinný dům, musí splňovat parametry pro rodinný dům (světlé výšky obytných místností, velikost pokojů apod.) a bohužel mobilní domy tyto podmínky často nesplňují. Podmínky pro zahradní chatku však mohou splnit. Dále musí být umístění rodinného domu/chatky na pozemku v souladu s územním plánem.

Každý, kdo uvažuje nad koupí pozemku pro stavbu rodinného domu, by si měl ve vlastním zájmu ještě před koupí pozemku zjistit informace z územního plánu. To znamená, co se dá na pozemku stavět (možná, že lokalita je určena pouze pro zahradní chaty), dále jestli do pozemku zasahují nějaká ochranná/bezpečnostní pásma (inženýrských sítí, lesa, dráhy apod.), která mohou i větší část pozemku omezit ve využití, atd. Doporučujeme zaslat dotaz s uvedením konkrétního parc.č. pozemku na odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánu, případně věc zkonzultovat osobně na stavebním úřadě, opět s uvedením konkrétního parc.č. pozemku, aby bylo možno ověřit, co se dá na pozemku stavět.

Ing. Hana Juřicová
vedoucí OVŽP6.12.2023, 9:02, Milan Šeliga

Jak město v těchto nepříznivých povětrnostních podmínkách pomáhá bezdomovcům,je pro ně někde prostor-kde by se mohli ohřát? V letních měsících bylo na zastupitelstvu města konstatováno že došlo u nás k jejich nárůstů asi na 40. Okolní města n.př. Bohumín, Havířov tyto problémy řeší.

Dobrý den,
k Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že v rámci depistáží (cíleného vyhledávání) jsou lidé bez domova aktivně vyhledávání a je jim opakovaně nabízena pomoc v rámci sociální práce – pomoc s řešením bydlení, zajištění dokladů, součinnost při vyplňování tiskopisů, vyřízení dávek apod. Také zjišťujeme volné kapacity v pobytových zařízeních – noclehárny v okolních městech např. Bohumín, Karviná a v azylových domech případně v komerčních ubytovnách. Tyto informace jsou v rámci depistáži předávány osobám bez domova.
V Orlové funguje 2 x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, pod záštitou Českého červeného kříže, Středisko osobní hygieny a ošetřovatelské péče, kde si osoby bez domova mohou provést úkony osobní hygieny, včetně vyprání svých oděvů. Rovněž si zde mohou ohřát jídlo, či jsou zde podávány teplé nápoje, to vše za 20,-Kč. V řešení s Českým červeným křížem je varianta, aby tato služba po dobu zimních měsíců byla rozšířena na 3 dny v týdnu. V případě extrémních klimatických podmínek, možnost zřízení tzv. krizových židlí.
Nadále provádíme v součinnosti s Českým červeným křížem pravidelné ošetřování osob bez domova v terénu – základní zdravotní ošetření, kdy v rámci této služby je nabízena také pomoc v sociální rovině. V měsíci prosinci bude toto ošetřování ještě několikrát realizováno.
Osobám bez domova jsou ze zdrojů odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu Orlová také poskytovány oděvní svršky či potraviny. V tomto roce byla navázána spolupráce s Potravinovou bankou.
Co se týče řešení problému v okolních městech, kdy jsou uváděny města Bohumín a Havířov podotýkáme, že tato města mají již delší dobu vybudována sociální pobytová zařízení pro tuto cílovou skupinu. A to noclehárny a denní centra, která mají provoz 7 dní v týdnu. Zde mají osoby bez domova možnost přespání, osobní hygieny či poskytnutí potravin. Bohužel takováto služba není v současné době v městě Orlová dostupná a jsme nuceni odkazovat osoby bez přístřeší do okolních měst, pokud mají volnou kapacitu.
Záměrem města je noclehárnu s denním centrem v blízké budoucnosti vybudovat, tento záměr je ve fázi příprav. Pokud se tato akce zrealizuje, uleví se jak občanům města Orlová, tak i samotným osobám bez domova.
S pozdravem
OSZ5.12.2023, 15:49, Martin Klímek

Dobrý den, mám dotaz ohledně úklidu sněhu z chodníků v Orlové. Bude se uklízet sníh z chodníků nebo čekáme až to samo roztaje? Asi služby města Orlová nečekaly, že bude v zimě sněžit. Za celé pondělí ani úterý jsem na páté etapě neviděl žádného pracovníka.

Dobrý den,
s ohledem na značný spad sněhu, se nejednalo o běžnou situaci. SMO, městská akciová společnost Orlová postupovala dle schváleného harmonogramu zimní údržby. Veškerá mechanizace a lidské zdroje byly nasazeny ihned přímo v terénu, bohužel k dispozici je pouze omezený počet mechanizace a lidí. Takže úklid komunikací a chodníků postupoval tak rychle, jak jen to šlo. Za způsobené problémy se omlouváme.
S pozdravem
OSMHS5.12.2023, 13:13, Petr Zembol Ing.

Kdy (nebo ve kterém roce) začnete konečně uklízet v zimě po zasněžení chodníky a komunikace, které jsou ve správě města. Zajeďte se podívat např. do Dětmarovic, kde se o to vzorně starají. Bydlím na Okružní, 938. Sousedka z našeho domu na neupraveném chodníku upadla a zlomila si klíční kost. Doporučím jí, ať se obrátí na příslušný soud ve věci náhrady škody, které půjdou na úkor města.

Dobrý den,
komunikace a chodníky v majetku města Orlová se průběžně uklízejí dle harmonogramu zimní údržby. Bohužel se nedají ošetřit ihned po napadnutí sněhu. Místo, kde paní upadla a způsobila si úraz je nepřístupné pro mechanizaci a zimní údržba se zde provádí ručně. Vzhledem k omezené kapacitě pracovníků VPP a veřejné služby nelze všechny vedlejší trasy chodníků ošetřit tak rychle, jak bychom si všichni přáli.
S pozdravem
OSMHS5.12.2023, 5:27, Ladislav Kugler

Dobrý den, můžete mi sdělit jak to bude se slibovanými popelnicemi na papír a dále jak je zabezpečena zimní údržba komunikací na ulici Svornosti. Děkuji

Dobrý den,
nádoby na papír budou rozvezeny občanům, kteří si o ně zažádali, do konce letošního roku. Co se zimní údržby ulice Svornosti týče, ta je zařazena v plánu zimní údržby a byla čištěna naposledy dne 4.12. v cca 10,15 hod.
S pozdravem
OSMHS3.12.2023, 19:00, Dagmar Ruislova

Rozsvěcení stromků pěkné,stromek máme nádherný a paní Blanarovičová to tam rozjela,že jsme si i zazpivali a zavrteli zadkem,díky

Dobrý den,
děkujeme za pochvalu.
S pozdravem
KS3.12.2023, 17:41, Zaduban

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se bude řešit voda pod zaparkovanými vozidly v podzemních garážích pod náměstím 28. října. Voda z tajícího sněhu, který zůstává nalepený na vozidle, roztaje a vytváří pod vozidlem jezero, které by asi mělo odtéct do žlábku, ale voda neodteče. Při vystupování a nastupování je to docela nepříjemné.

Dobrý den,
voda byla odstraněna prostřednictvím pracovníků VPP.
S pozdravem
OSMHS3.12.2023, 14:30, Roman

Dobrý den, chystáte na příští rok nové vánoční osvětlení nového náměstí? Přidat nějaké nové ozdoby do kašny v budoucnu nazdobit stromky na náměstí atd.... Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
v současné době žádné úpravy výzdoby plánovány nejsou, s vedením města však na toto téma v rámci organizace přípravy na další rok proběhnou jednání. Náměty musí být zváženy z hlediska technické proveditelnosti, bezpečnosti veřejnosti a ochrany majetku.
S pozdravem
OSMHS3.12.2023, 9:20, Petr Moc

Dobry den,bude letos u Moravy umele kluziste a v jakem terminu,dekuji s pozdravem Moc P.

Dobrý den,
umělé kluziště letos v prostranství vedle Moravy nebude z důvodu nízké návštěvnosti v minulých letech. Využít můžete veřejné bruslení na Zimním stadionu v Orlové.
S pozdravem
KS2.12.2023, 20:00, Kamrlová J.

Dobrý den,mám dotaz ohledně osvětlení parkoviště před Penny v Orlovė Porubě.Osvètleni z obchodu nestačí . Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
jedná se o soukromé parkoviště se soukromým osvětlením. Nejedná se o majetek ve správě města Orlová, tuto záležitost je nutné tedy řešit s vlastníkem pozemku.
S pozdravem
OSMHS1.12.2023, 10:39, M

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsou v ulici F. S. Tůmy ( v části mezi základní školou Karla Dovřáčka a Billou ) kamerové systémy. Někomu přijde velmi zábavné házet věci do oken a ta již jeví známky poškození, rád bych tedy radu s kým takovou věc řešit a jestli jsou dostupné kamerové záznamy. Děkuji

Dobrý den,
na V. etapě je jediný kamerový bod a to na bytovém domě čp. 1201. Poté na čp. 905, z něhož je také monitorováno prostranství na V. etapě. Pokud dochází k poškozování věci, jedná se o protiprávní jednání, které můžete oznámit na MPO nebo PČR.
S pozdravem
MP23.11.2023, 17:33, Olga Žáková

Chtěla bych se zeptat, proč zaměstnanci Vesny nemohou parkovat v areálu penzionu a parkují na parkovišti kpt.Jaroše. Již tak je velmi svízelné, zde zaparkovat po 16 hodině a tak by vzniklo nejméně 6 parkovacích míst ne -li více.

Dobrý den,
plocha v areálu domova Vesny neslouží k parkování vozidel, ale pro aktivizaci klientů domova. Pořádají se zde akce, posezení a pohybové aktivity klientů. Zaměstnancům domova bylo doporučeno parkování na parkovišti před letním kinem.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Ing. Vít Macháček
ředitel Domova Vesna23.11.2023, 17:09, Andy

Poděkovani těm , kteři zařidili u autobusu 451 zastavku Poruba - škola . Pěkne Vanoce přeji ,, cestujici ,, !!

Dobrý den,
děkujeme.
S pozdravem
OD