DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


6.2.2017, 13:58, Jozef Rigo

Dobrý den. Mám dotaz ohledně ptači chřípce.Můžete prosím Vás nám občanům zdělit misto lokalizace nákazi ptači chřipce? Děkuji za odpověd.

V Orlové bylo identifikováno druhé ohnisko ptačí chřipky v Moravskoslezském kraji. Veterináři tady o víkendu spolu s hasiči utratili 25 slepic, 27 hus a 3 housery. „V sobotu ráno došlo u místního chovatele k úhynu slepic. Odebrali jsme vzorky a večer bylo avízováno ohnisko v obci. V neděli dopoledne byly slepice utraceny, zpacifikovány byly i husy a ohnisko bylo zlikvidováno,“ popisuje ředitel EPI odboru MVDr. Pavel Paciorek z Krajské veterinární správy Moravskoslezského kraje.

Dnes bylo v okolí ohniska vymezeno ochranné i dozorové pásmo a orlovští úředníci zajistí do týdne evidenci drůbeže. ČTK to řekl ředitel Krajské veterinární správy Severin Kaděrka. Veterináři během víkendu potvrdili v Česku celkem pět nových ohnisek ptačí chřipky.
"Majitel bohužel nerespektoval naše požadavky ani nařízení Státní veterinární správy a všechno choval venku. Museli jsme požádat o pomoc hasičský záchranný sbor, protože je to takový polodivoký chov, ta drůbež nebyla ani zvyklá chodit do nějakého prostoru kurníku, takže se to muselo chytat všechno v areálu hospodářství," doplnil Kaděrka.
Po jednání s úřady bylo v pondělí ráno v okruhu ohniska stanoveno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V ochranném pásmu je nutné sečíst ptáky v malochovech i komerčních chovech. Obce rovněž musí zajistit likvidaci uhynulé drůbeže a uhynulých volně žijících ptáků.
„V rámci mimořádného veterinárního opatření začneme od zítřka provádět soupis všech chovatelů drůbeže. Týmy úředníků vyrazí do terénu, zazvoní na zvonky domkařů a budou se dotazovat, kolik drůbeže a ptactva chovají, a zda jejich chov přichází do styku s volně žijícími ptáky. Kromě toho umístíme do sběrných dvorů na území města označené nádoby, a to pro případ, že lidé najdou na ulici uhynulé volně žijící ptáky. V takovémto případě je vhodné zavolat linku 112. Věřím, že lidé budou vstřícní - a všechna tato opatření pochopí, “ uvedl starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Vzhledem k tomu, že zmíněné ohnisko ptačí chřipky bylo v lokalitě Na Olmovci, tak soupisy drůbeže budou probíhat v pásmu do tří kilometrů od této části města. „Určitě bychom uvítali, kdyby lidé byli všímaví a ihned každý úhyn drůbeže, i v jiné části města, hlásili,“ podotkl starosta města. Jak už starosta uvedl, město je povinno zřídit odpadové nádoby pro vedlejší živočišný produkt druhé kategorie. „Ty nádoby budou volně přístupné a budou občanům k dispozici ve sběrných dvorech. Pokud lidé najdou na ulici uhynulé ptáčky, mohou je nabrat do sáčku a dopravit do této speciální nádoby. I když, jak říkají veterináři, je vhodnější zavolat linku 112, kdy přijedou hasiči a uhynulého ptáka odvezou,“ doplnil starosta.6.2.2017, 10:59, J.Kostelník

Zdravím.Můžete mi říct,proč nejdou záběry z online kamery? Děkuji.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby. Pokud chcete sledovat průběh stavby, tak jej budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách a na facebookovém profilu města Orlové.
S pozdravem
Nataša Cibulková5.2.2017, 21:01, Mirek

Dobrý den, chci se zeptat, proč je už druhým rokem odstaven na ulici Ke studánce proti školnímu hřišti starší osobní automobil Honda Civic tmavě zelené barvy na vypuštěných pneumatikách s evidenční značkou pardubického kraje. Dle nejen mého názoru mohl být v minulosti odcizen a na této ulici odstaven. Doufám, že se již tímto bude někdo kompetentní zaobírat. S pozdravem Mirek

Dobrý den,
Váš dotaz jsem bezprostředně předala odboru dopravy k prošetření.
S pozdravem
Nataša Cibulková5.2.2017, 19:08, Lukáš

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně parkování. Konkrétně na ulici U kapličky potažmo Polní. Vím, že parkování je problém v celé Orlové. Před cca třemi měsíci začala mětská policie pokutovat parkování mimo vyznačené místa. S tím naprosti souhlasím. Tímto ale došlo ještě více k úbytku míst. Po 18hod nelze zaparkovat. Parkoval jsem kolikrát u městského úřadu, ale teď, když se předělává náměstí, tak zase místa ubyly. Je to ubíjející hledat každý den místo na parkování. U městké policie na ulici Polní je veliký plac, na kterém by bylo možné udělat parkoviště pro více než 30 aut. Je to nevyužité místo a tráva tam určitě nikomu nepomůže. Navrhoval bych udělat parkoviště tam. Je to situace, která je třeba řešit!! Je to neúnosné. I ovyduší to nepřispívá, když lidé jezdí sem a tam a hledají denodenně místo na zaparkování. Prosím o sdělení zda a co budete pro tento problém něco dělat. Děkuji.

Vážený občane,
odbor správy majetku a hospodářské správy Vám sděluje, že budováním nových parkovacích míst se zabývá odbor rozvoje a investic. Plochou před budovou Městské policie zřejmě myslíte pozemek s par. č. 3742/23 v k. ú. Horní Lutyně. Tento pozemek není ve vlastnictví města Orlová, z tohoto důvodu zde není možné budovat nová parkovací místa.
Ing. Kristina Dvoroková4.2.2017, 18:24, walach

proč nefunguje on line kamera řeči že byla stará si nechte pro sebe,takže chci datum kdy bude funkčí tento měsíc a nezapomente že se blíží volby.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby. Pokud chcete sledovat průběh stavby nového centra města, tak jej budeme průběžně zveřejňovat na městském webu a na facebookovém profilu města Orlové.
S pozdravem
Nataša Cibulková3.2.2017, 15:13, Miroslav Karel Prokop

Dobrý den, chtěl bych jenom upozornit na změnu premiér a repríz Orlovského expresu uvedené v sekci Městské televizní vysílání. Premiéra je pouze v sobotu a poté v úterý/středu. Chtěl bych se tedy touto cestou i zeptat, jestli nevíte, z jakého důvodu byly časy vysílání orlovského expresu razantně zkráceny. Děkuji. Miroslav

Dobrý den,
premiéra Orlovského expresu je od podzimu loňského roku vždy v sobotu v 16:36 hodin, v 19:36 a ve 22:36 hodin. Reprízy jsou v neděli ve 4:36, 7:36, 10:36 a 13:36, v úterý v 1635, 19:35, 22:35 a ve středu 4:35, 7:35, 10:35 a 13:35 hodin. Děkujeme za upozornění. Vysílací časy na webových stránkách urychleně opravíme.
Děkuji za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Poznámka: V tuto chvíli je už text na webu opraven. Děkuji za upozornění.3.2.2017, 12:20, Ing.Milena Filipková

Dobrý den, prosím odpovězte mě, proč jste např. 9.1.2017 uváděli na stránkách města,že je ovzdušív Orlové uspokojivé,když celé Karvinsko a Ostravsko vykazovalo velmi špatné ovzduší.Např. dne 9.1.2017 vykazoval Rychvald v 10 hod. znečištění ovzduší 462 mikrogramů na metr krychlový (limit je 50)ale město Orlová uváděla ovzduší uspokojivé.

Odpovídá vedoucí oddělení životního prostředí Ing. Radislav HÁJEK:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí1.2.2017, 9:44, Alena

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdo zodpovídá za odhrnutí sněhu na cestě od sběrného dvoru k základní škole speciální na Slezské 200.Zaměstnanci nemohou dojet ráno k budobě a taktéž ani rodiče,kteří zde přivážejí tělesně postižené děti až k budově školy. Dnes ráno v 6.15 opět nebyla cesta odhrnuta. Když už jste přesunuli na tuto budovu základní školu speciální a Duhu, tak prosím zajistěte příjezd k této škole.

Dobrý den,
komunikace byla uklizena v době ještě před zasláním tohoto dotazu. V rámci Operačního plánu zimní údržby daná komunikace není zařazena mezi „prioritní“, tj. 1.stupeň s povinností zajištění její údržby do 4 hodin po skončení sněžení. Situace byla projednána s příslušným odborem MěÚ a zcela jistě bude v rámci možností toto místo udržováno přednostně.

Nutno zdůraznit, že při celkovém rozsahu prováděné zimní údržby – pozemní komunikace v celkové délce 124 km, není možné zasahovat na všech místech najednou. Proto byly trasy dle pokynů Města rozděleny do 3 stupňů důležitosti a podle toho se postupuje. V případě stížností občanů jsou některá kritická místa řešena operativně co nejrychleji, ne vždy je to však z pochopitelných důvodů možné ihned. Zaměstnanci SMO dělají pro zlepšení průjezdnosti a průchodnosti komunikací v rámci lidských a technických možností opravdu maximum. V době kalamitní situace a silných sněhových přeháněk, kdy má problémy prakticky celá oblast či velká část republiky, nelze očekávat, že Orlové se tyto nepříjemnosti mohou zcela vyhnout.

Ing. Jaroslav Vaněk
ředitel společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová31.1.2017, 10:34, J. Matyáš

Dobrý den, mám dotaz ohledně stavu ovzduší. Ze stránek ISKO, kde jsou informace o kvalitě ovzduší ČR, zmizela Orlová. Na stránkách města Orlová, když dám aktuální stav, tak mně to převede na stanici v Rychvaldě. Jak se teda dovím aktuální stav ovzduší v Orlové? Děkuji za odpověď

Dobrý den, zde je oficiální vyjádření z životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí30.1.2017, 8:00, Walachová

Dobrý den, ráda bych touto cestou podala stížnost na oddělení, které má na starost rozpis prací a úklidu našeho města. Zároveň prosím o vysvětlení, jak je možné, že se v pondělí ráno 6:58 přímo pod okny ložnic a dětských pokojíčků na ulici Okružní 927,928,929 rozezní strunové sekačky?! Máme roční miminko, takže si každý dokáže představit, co následovalo. Dokonce už minulý rok jsme se obrátili přímo na SMO, aby pracovníci své stroje spouštěli aspoň od 8:00. Bohužel jak je vidět a slyšet, nikdo s tím nic neudělal, proto se ozýváme znovu. Předem děkuji za odpověď Walachová

Vážená paní Walachová,

velice děkujeme za Váš podnět a zároveň Vám sdělujeme, že není možné, aby se v zimním období v této lokalitě rozezníval zvuk strunových sekaček.

V pondělí 30.1.2017 probíhala příprava na kácení stromů (odvětvování) za domy s čp. 928 a 929. V úterý 31.1.2017 pak došlo k samotnému kácení kdy na určitou hodinu (8:00) byla zajištěna plošina, která ke kácení v blízkosti bytových domů je v podstatě nutností.

Musíme upozornit, že ke kácení došlo na základě požadavku občanů zmiňovaných bytových domů a samotného bytového družstva. Tento požadavek byl odborem výstavby a životního prostředí a odborem správy majetku a hospodářské správy vyhodnocen jako oprávněný.

Dále bych Vás chtěla informovat, že tyto práce nejsou prováděny v době nočního klidu a dobou nočního klidu se rozumí rozmezí od 22:00 do 6:00 hodin. Toto časové rozmezí nočního klidu je definováno i v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin a o svátcích a víkendech od 22:00 hodin do 8:00 následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. Stejně tak mluví o době klidu zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


--
S pozdravem

Ing. Kristina Dvoroková
ostatní vztahy ke komunikacím, veřejná zeleň
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová26.1.2017, 15:47, Nikol Šlachtová

Dobrý den, chci se zeptat jak je to s vítáním občánků? Dcera se narodila 31.12.16. Děkuji za odpověď Šlachtová

Dobrý den,
tradiční "vítání občánků" probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě a přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č. 596 581 448, nebo e-mail: jirina.lizalova@muor.cz. K miminku gratuluji!25.1.2017, 7:46, Dagmar Horváthová

Chci upozornit, že školky ,např. MŠ Ke Studánce, nedodržují chování při smogové situaci a děti chodí na procházky.

Dobrý den,
Váš podnět jsem předala odboru městských financí a školství k vyřízení.
S pozdravem

Stanovisko MŠ k omezování pobytu dětí venku:

V MŠ Radost, s.r.o. Orlová v průběhu měsíce ledna (ale i dříve a nyní) dochází často k úpravě denního programu jednotlivých tříd z důvodu špatných rozptylových podmínek, smogu. Každý den na internetu a tzv. chytrých mobilních telefonech sledujeme kvalitu ovzduší a následně tomu přizpůsobujeme činnosti dětí. Omezujeme či rušíme pohybové aktivity dětí venku, krátce větráme. O zrušení pobytu venku dětí rovněž informujeme rodiče.
Pavla Zajícová, ředitelka MŠ23.1.2017, 10:28, Blanka Rupčíková

Dobrý den, Dnes máte na infoboxu ovzduší velmi dobré/je 23.1.2017, 10,20 hod / !!! Stanice měření kvality ovzduší je u nás v Orlové zrušena !?!?!? Nejblížšíí je v Rychvaldě. Tam je velmi špatná. Je to matení občanů! Můžete mi to vysvětlit? A proč byla zrušení tato stanice v Orlové. Kde často hlavně zimě je překročena přípustná hranice dýchatelnosti.

Zde je oficiální vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí20.1.2017, 9:42, Martin Klosko

Dobry den, Prosim o odpoved na nasledujici dva dotazy: Proc Orlova prestala monitorovat kvalitu ovzdusi, resp.zverejnovat tyto udaje na webu Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu? Proc nemuze on-line kamera monitorovat staveniste, je snad obava mesta jako investora, ze obcane budou mit kontrolu nad tim jak je zachazeno s verejnymi financemi? S pranim uspesneho dne Martin Klosko

Dobrý den,
co se týče kvality ovzduší, tak tady je vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:
Otazníky kolem měřicí stanice – AMS Orlová

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.
Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí


A k Vašemu druhému dotazu - v průběhu silných mrazů došlo k poruše webkamery. Bohužel, vzhledem ke svému stáří je neopravitelná. S novou webkamerou město počítalo v souvislosti s dokončením nového náměstí. V každém případě, mohou občané vývoj stavby kontrolovat. Stavební práce se monitorují průběžně a každý týden zveřejňujeme na webových stránkách fotografie a na facebooku města i videa. V případě, že občané chtějí stavbu kontrolovat osobně, není problém, mohou přijít na úřad. Na podobné dotazy jsme tady již několikrát reagovali.
Přeji hezký a pohodový den.19.1.2017, 10:47, Zbigniew Ondrusz

Proč je přerušen přenos z online kamery. Děkuji za odpove ěd.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby.
S pozdravem
Nataša Cibulková