DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


1.2.2017, 9:44, Alena

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdo zodpovídá za odhrnutí sněhu na cestě od sběrného dvoru k základní škole speciální na Slezské 200.Zaměstnanci nemohou dojet ráno k budobě a taktéž ani rodiče,kteří zde přivážejí tělesně postižené děti až k budově školy. Dnes ráno v 6.15 opět nebyla cesta odhrnuta. Když už jste přesunuli na tuto budovu základní školu speciální a Duhu, tak prosím zajistěte příjezd k této škole.

Dobrý den,
komunikace byla uklizena v době ještě před zasláním tohoto dotazu. V rámci Operačního plánu zimní údržby daná komunikace není zařazena mezi „prioritní“, tj. 1.stupeň s povinností zajištění její údržby do 4 hodin po skončení sněžení. Situace byla projednána s příslušným odborem MěÚ a zcela jistě bude v rámci možností toto místo udržováno přednostně.

Nutno zdůraznit, že při celkovém rozsahu prováděné zimní údržby – pozemní komunikace v celkové délce 124 km, není možné zasahovat na všech místech najednou. Proto byly trasy dle pokynů Města rozděleny do 3 stupňů důležitosti a podle toho se postupuje. V případě stížností občanů jsou některá kritická místa řešena operativně co nejrychleji, ne vždy je to však z pochopitelných důvodů možné ihned. Zaměstnanci SMO dělají pro zlepšení průjezdnosti a průchodnosti komunikací v rámci lidských a technických možností opravdu maximum. V době kalamitní situace a silných sněhových přeháněk, kdy má problémy prakticky celá oblast či velká část republiky, nelze očekávat, že Orlové se tyto nepříjemnosti mohou zcela vyhnout.

Ing. Jaroslav Vaněk
ředitel společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová31.1.2017, 10:34, J. Matyáš

Dobrý den, mám dotaz ohledně stavu ovzduší. Ze stránek ISKO, kde jsou informace o kvalitě ovzduší ČR, zmizela Orlová. Na stránkách města Orlová, když dám aktuální stav, tak mně to převede na stanici v Rychvaldě. Jak se teda dovím aktuální stav ovzduší v Orlové? Děkuji za odpověď

Dobrý den, zde je oficiální vyjádření z životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí30.1.2017, 8:00, Walachová

Dobrý den, ráda bych touto cestou podala stížnost na oddělení, které má na starost rozpis prací a úklidu našeho města. Zároveň prosím o vysvětlení, jak je možné, že se v pondělí ráno 6:58 přímo pod okny ložnic a dětských pokojíčků na ulici Okružní 927,928,929 rozezní strunové sekačky?! Máme roční miminko, takže si každý dokáže představit, co následovalo. Dokonce už minulý rok jsme se obrátili přímo na SMO, aby pracovníci své stroje spouštěli aspoň od 8:00. Bohužel jak je vidět a slyšet, nikdo s tím nic neudělal, proto se ozýváme znovu. Předem děkuji za odpověď Walachová

Vážená paní Walachová,

velice děkujeme za Váš podnět a zároveň Vám sdělujeme, že není možné, aby se v zimním období v této lokalitě rozezníval zvuk strunových sekaček.

V pondělí 30.1.2017 probíhala příprava na kácení stromů (odvětvování) za domy s čp. 928 a 929. V úterý 31.1.2017 pak došlo k samotnému kácení kdy na určitou hodinu (8:00) byla zajištěna plošina, která ke kácení v blízkosti bytových domů je v podstatě nutností.

Musíme upozornit, že ke kácení došlo na základě požadavku občanů zmiňovaných bytových domů a samotného bytového družstva. Tento požadavek byl odborem výstavby a životního prostředí a odborem správy majetku a hospodářské správy vyhodnocen jako oprávněný.

Dále bych Vás chtěla informovat, že tyto práce nejsou prováděny v době nočního klidu a dobou nočního klidu se rozumí rozmezí od 22:00 do 6:00 hodin. Toto časové rozmezí nočního klidu je definováno i v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22:00 hodin do 6:00 hodin a o svátcích a víkendech od 22:00 hodin do 8:00 následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. Stejně tak mluví o době klidu zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


--
S pozdravem

Ing. Kristina Dvoroková
ostatní vztahy ke komunikacím, veřejná zeleň
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová26.1.2017, 15:47, Nikol Šlachtová

Dobrý den, chci se zeptat jak je to s vítáním občánků? Dcera se narodila 31.12.16. Děkuji za odpověď Šlachtová

Dobrý den,
tradiční "vítání občánků" probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě a přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č. 596 581 448, nebo e-mail: jirina.lizalova@muor.cz. K miminku gratuluji!25.1.2017, 7:46, Dagmar Horváthová

Chci upozornit, že školky ,např. MŠ Ke Studánce, nedodržují chování při smogové situaci a děti chodí na procházky.

Dobrý den,
Váš podnět jsem předala odboru městských financí a školství k vyřízení.
S pozdravem

Stanovisko MŠ k omezování pobytu dětí venku:

V MŠ Radost, s.r.o. Orlová v průběhu měsíce ledna (ale i dříve a nyní) dochází často k úpravě denního programu jednotlivých tříd z důvodu špatných rozptylových podmínek, smogu. Každý den na internetu a tzv. chytrých mobilních telefonech sledujeme kvalitu ovzduší a následně tomu přizpůsobujeme činnosti dětí. Omezujeme či rušíme pohybové aktivity dětí venku, krátce větráme. O zrušení pobytu venku dětí rovněž informujeme rodiče.
Pavla Zajícová, ředitelka MŠ23.1.2017, 10:28, Blanka Rupčíková

Dobrý den, Dnes máte na infoboxu ovzduší velmi dobré/je 23.1.2017, 10,20 hod / !!! Stanice měření kvality ovzduší je u nás v Orlové zrušena !?!?!? Nejblížšíí je v Rychvaldě. Tam je velmi špatná. Je to matení občanů! Můžete mi to vysvětlit? A proč byla zrušení tato stanice v Orlové. Kde často hlavně zimě je překročena přípustná hranice dýchatelnosti.

Zde je oficiální vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.
Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.
V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.
Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.

Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí20.1.2017, 9:42, Martin Klosko

Dobry den, Prosim o odpoved na nasledujici dva dotazy: Proc Orlova prestala monitorovat kvalitu ovzdusi, resp.zverejnovat tyto udaje na webu Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu? Proc nemuze on-line kamera monitorovat staveniste, je snad obava mesta jako investora, ze obcane budou mit kontrolu nad tim jak je zachazeno s verejnymi financemi? S pranim uspesneho dne Martin Klosko

Dobrý den,
co se týče kvality ovzduší, tak tady je vyjádření odboru výstavby a životního prostředí:
Otazníky kolem měřicí stanice – AMS Orlová

Automatizovaná měřicí stanice znečištění ovzduší Státní imisní sítě byla od roku 1993 umístěna v Orlové na Masarykově třídě u areálu nemocnice s poliklinikou. Jednalo se o tzv. pozaďovou městskou stanici v obytné zóně, kterou vlastnil a provozoval ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) - pobočka Ostrava.

Do roku 2008 zde byly měřeny koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2)
a suspendovaných částic PM10 vč. doprovodných meteorologických veličin. Poté se sledovaly pouze koncentrace PM10 a doprovodných meteorologických veličin.

V rámci inovace státní imisní sítě přes nesouhlas města Orlová vyjádřený dopisem starosty, Český hydrometeorologický ústav zrušil měřicí stanici v Orlové a zahájil měření v obci Rychvald, kde je reprezentována koncentrace městského pozadí na Karvinsku. Inovace státní imisní sítě vychází z požadavků aktuální legislativy. Nezbytnost a účelnost měření jednotlivých škodlivin byla posuzována mj. podle úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. Z posouzení nezbytnosti a účelnosti měření PM dle informace ČHMÚ vyplynulo, že lokalita Rychvald bude dostačující pro hodnocení úrovně znečištění ovzduší na Karvinsku a měření PM10 na AMS Orlová již nebude nezbytné, zejména z důvodu zastaralé technologie a nutných vysokých nákladů na případnou rekonstrukci.

Orlová patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výsledky monitoringu ovzduší zapadají do rámce naměřených hodnot celého regionu i s přihlédnutím k dostupným údajům o místním znečištění z Polska.

Aktuální situaci resp. vývoj v Orlové tedy lze za jistých okolností odhadnout z úrovně znečištění na nejbližších okolních monitorovacích stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na okolních stanicích, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Orlové. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod. Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech okolních stanicích, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti Ostravska-Karvinska, koncentrace jsou pak většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Karvinsko, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Orlové.
Ing. Radislav Hájek
odbor výstavby a životního prostředí


A k Vašemu druhému dotazu - v průběhu silných mrazů došlo k poruše webkamery. Bohužel, vzhledem ke svému stáří je neopravitelná. S novou webkamerou město počítalo v souvislosti s dokončením nového náměstí. V každém případě, mohou občané vývoj stavby kontrolovat. Stavební práce se monitorují průběžně a každý týden zveřejňujeme na webových stránkách fotografie a na facebooku města i videa. V případě, že občané chtějí stavbu kontrolovat osobně, není problém, mohou přijít na úřad. Na podobné dotazy jsme tady již několikrát reagovali.
Přeji hezký a pohodový den.19.1.2017, 10:47, Zbigniew Ondrusz

Proč je přerušen přenos z online kamery. Děkuji za odpove ěd.

Dobrý den,
provoz kamery přerušily silné mrazy uplynulých dní. Je to už zastaralá technika, která nelze ani opravit. V souvislosti s novým centrem města je plánovaná i nová kamera, která by měla být instalována při dokončení stavby.
S pozdravem
Nataša Cibulková13.1.2017, 8:43, N. Šlachtová

Dobrý den, chci se zeptat jak to chodí s vítáním občánků. V prosinci se mi narodila dcera a moc bych stála o to, aby byla řádně přivítána. Děkuji za odpověď. Šlachtová

Dobrý den,
psala jsem Vám už dříve na e-mail, ale pro jistotu ještě odpovím tady - vítání občánků probíhá každý měsíc v prostorách historické radnice v Orlové-Městě. Přihlásit se můžete na odboru sociálním a zdravotním u Mgr. Jiřiny Lízalové, tel.č.: 596 581 448, e-mail: jirina.lizalova@muor.cz.
K narození miminka gratuluji.
S pozdravem
Nataša Cibulková9.1.2017, 8:39, Pavel Kraina

Dobrý den. Můžete mi odepsat proč jste odstranili můj dotaz ohledně nepořádku ve smuteční síní?Byla mi slíbena odpověď v prvním týdnu letošního roku,ale nikde nic.......Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
2. ledna jsem na Vaši mailovou adresu odeslala stanovisko odboru správy majetku města a hospodářské správy, před chvílí jsem Vám odpověď znovu na Váš e-mail přeposlala.
Pro jistotu zveřejňuji i níže:

STANOVISKO OSMHS:

Dobrý den,

prohlídka objektu smuteční obřadní síně a okolí byla provedena odborem správy majetku a hospodářské správy během druhého týdne měsíce prosince (13.12.2016) bez zásadní výtky vůči provozovateli Hřbitovní správy Orlová, následně byla provedena také dne 2.1.2017 po Vaší stížnosti. Se zástupcem provozovatele panem Doffkem bylo dohodnuto vyčištění závěsu zakrývající dveře a znovu provedení běžného úklidu. Zmiňované topné panely byly realizovány během rekonstrukce objektu v souladu s projektem a jsou využívány k temperování prostoru smuteční obřadní síně. K ostatním provozním záležitostem jsme požádali správce a jednatele Hřbitovní správy Orlová, pana Jaroslava Doffka:

„Citovaný den, t.j. 27.12.2016 jsme realizovali dva obřady a to v 11.00 a 13:00 hodin v Obřadní síni v Orlové.
Oba pohřby byly provedeny s veškerou pietou a úctou k zesnulým. V případě připomínek k průběhu a kvalitě pohřbů jsou pro mou firmu partneři ti, kteří pohřeb vyřizovali a také ho zaplatili. Smuteční hosté mohou mít samozřejmě připomínky, tyto však mají především přenášet na provozovatele Smuteční obřadní síně, to je na vedení firmy Hřbitovní správa Orlová.

Při realizaci obřadů se paní obřadnice vždy zeptá, zda můžeme začít s obřadem. Upozorní na vypnutí telefonů a uvede pozůstalé do Smuteční obřadní síně. Při tom samozřejmě musí otevřít dveře do obřadní síně. Často se stává, že si pozůstalí přejí začít obřad i dříve. Proto těmto žádostem musíme vyhovět. Je věcí ostatních hostů, že občas přicházejí i půl hodiny po začátku obřadu. Podotýkám, že žádný z mých zaměstnanců nenahání ani nevyhání pozůstalé tak, jak to uvádí pisatel, vždy počkáme, až se lidé rozejdou. Dveře z obřadní síně otevíráme vždy až po provedené kondolenci, kdy obřad končí.
Topení slouží pouze k temperování, před i v průběhu obřadu jsou tepelné panely v zimním období vždy v provozu.

Věřím, že někoho může dráždit červená barva na závěsech, které zakrývají boční dveře. Jiný pisatel může poukázat na to, že se mu líbí barva modrá, oranžová nebo růžová.
Šlápoty od bot do výšky 1,5 m jsou nereálné, struktura mramorové podlahy se jeví jako špína, s tím ovšem nikdo nic nenadělá.

Závěrem:
Celou připomínku považuji za snahu pošpinit dobré jméno mojí firmy a mých zaměstnanců. Bylo by dobré si uvědomit, že se jedná o profesi velmi náročnou jak fyzicky, ale hlavně psychicky.“ konec citace.

Odpovídá: Bc.Patrik Günther
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová7.1.2017, 17:28, Milan Šeliga

Co město Orlová v těchto mrazivých dnech zajistilo pro lidí bez přístřeší,kde je ve městě n.př. ohřívárna ,kde by mohli strávit noc, zda je vydávaná alespoň teplá polévka nebo čaj a co o vánocích bylo pro ně organizováno. Děkuji za stručnou a konkrétní odpověď. Šeliga

Dobrý den,
podle informací z odboru sociálního a zdravotního by všichni orlovští lidé bez přístřeší měli mít v současných mrazech střechu nad hlavou. Přesněji, všichni ti, kteří o to mají zájem. Většina z nich je ubytována v náhradním sociálním bydlení na ulici Klášterní ve staré Orlové, kde je ještě stále volná kapacita. Volné kapacity jsou i v dalších orlovských ubytovnách, takže není důvod, aby tito lidé trávili noc na ulici. Bohužel, stále se ještě najdou lidé, kteří ubytování v těchto zařízeních odmítají, protože tam přece jen musí dodržovat nějaká pravidla, a upřednostňují ubytování v maringotce nebo v nějaké boudě s vlastním vytápěním. Případná přístřeší bezdomovců na ulici kontroluje městská policie a všechny tyto lidi směruje na ubytovny, kde - jak již bylo uvedeno - jsou volná místa.
S pozdravem
Nataša Cibulková, tisková mluvčí3.1.2017, 17:54, Václav

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město v letošním roce opět bude vydávat kalendáře s fotografiemi Orlové a informacemi o svozu odpadu a městských akcích. Děkuji.

Dobrý den,
i v letošním roce město vydalo limitovanou edici takovýchto kalendářů. Jsou k dispozici na MIC při městské knihovně a na Informacích Městského úřadu v Orlové na ulici Osvobození.
S pozdravem
Nataša Cibulková1.1.2017, 22:46, John Wick

Jak to,že byl ohnostroj a až v 17,00 odpoledne.?Prý kvůli dětem.Proč by mě měli zajímat cizí parchanti?At jim udělalí soukromý ohnostroj fotři!!!Kdyby jste to vy mentální retardi nevěděli,tak Nový rok začíná 24,00 hod.-00,01 hod a to chci ohnostroj a ne kvůli parchantům ho posonout!!!To přišlo z Prahy?Prý ano.No,tak si vytáhněte vaše blbé hlavy z pražské řitě a dělejte něco proobyvatele Orlové!!!!!!!!!Třeba takové náměstí před poštou,mělo být již 10-12 let hotové.A tak zase, máte aspon baráky.

Dobrý den,
děkujeme za Váš názor. Ohňostroj na Nový rok odpoledne byl skutečně na přání občanů, kteří léta argumentovali, že jejich děti si ho po silvestrovské půlnoci neužijí, a že je nechtějí o půlnoci vodit na náměstí, kde jsou lidé opilí a bouchají petardy. Ohňostroj odpoledne 1. ledna není nic zvláštního, v mnoha městech je to běžná praxe řadu let.
Co se týče náměstí, tak ve všech médiích jsme léta informovali, jak je to s náměstím. Město na náměstí získalo dotaci z Meziresortní komise, jenže ve chvíli, kdy se začaly vyřizovat všechny dokumenty, přišli ekologové s tím, že na náměstí žijí veverky. Všechno se posunulo. Pak došlo ke změně ve vedení ministerstva a všechny projekty se posuzovaly. Konečně následovalo výběrové řízení a teď už víme, že se stavět začne. Váš názor Vám samozřejmě nikdo nebere.
S pozdravem
Nataša Cibulková31.12.2016, 11:47, Jan

Dobrý den, chci se zeptat zda město pronajímá nebo prodává pozemky, které lze využít jako zahradu. Nebo jestli město vlastní některou z zahradnických kolonií v Orlové a kde případně jsou tyto kolonie situovány. Děkuji za odpověď. S pozdravem Vomáčka

Město Orlová nevlastní žádnou zahrádkářskou kolonii. Rovněž nemá vytipované pozemky určené k prodeji či pronájmu k využití jako zahrada. Prodeje a pronájmy pozemků jsou řešeny individuálně na základě žádosti občanů o konkrétní pozemek.
Ing. Milan Bill, OSMMHS29.12.2016, 12:35, Radim

Dobrý den. Proběhne v roce 2017 vyhlášení nejlepších sportovců města Orlová? Pokud ano tak v jakém termínu a najdu někde podklady k možné nominaci. Děkuji.

Dobrý den,

oceňování nejlepších individuálních sportovců a sportovních kolektivů za rok 2016 je aktuálně v přípravné fázi. Výzva k zasílání návrhu na udělení ocenění města Orlová bude zveřejněna již v polovině měsíce ledna 2017, a to na webových stránkách města a Orlovských novinách. Zmíněná výzva bude obsahovat příslušné formuláře k podávání návrhů včetně upřesnění termínu slavnostního předávání ocenění.

Ing. Michal Kozák, OMFŠK