DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


6.5.2024, 12:06, Konieczna

Dobrý den, v článku o výši daní z nemovitostí uvádíte, že jste zvýšenou základní sazbu snížili rozhodnutím, na koeficient 2. Pak se tedy ptám, proč mi přišel daňový výměr 4x vyšší než v roce 2023. Oproti 900,- kč mám platit 3900,- kč. Žádám o vysvěttlení. S pozdravem Ing.Vanda Konieczná

Dobrý den,
v důsledku tzv. konsolidačního balíčku, který přijala vláda ČR a v legislativní podobě schválil Parlament ČR - Poslanecká sněmovna a Senát ČR v 11/2023, došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80 %.
Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).
Nárůst daně z této nemovitosti byl nepochybně způsoben nejen v důsledku použitých koeficientů, ale i tím, že došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke zvýšení nákladů – sazeb majetkových daní (cca o 80%).
S pozdravem
KS6.5.2024, 11:33, Marián Pista

Dobrý den, kdy jako město nařídíte investorovi rodinného domu na začátku ulice, po pravé straně, Na Vyhlídce, aby uvedl místní komunikaci do původního stavu. Jsou tam vymoly v takové míře, že brousite spodek olejové vany na vozidle. Nevím, kdo dovolil napojení na sítě rozřezánim komunikace místo průtlaku pod cestou?

Dobrý den,
k výše uvedenému Vám sdělujeme, že bylo ze strany města Orlová jako vlastníka chodníku a komunikací v dané lokalitě provedeno místní šetření stavebně - technického stavu komunikace. Ohledně stavu komunikace bude informován majitel pozemku číslo 963/1 k sjednání nápravy jím poškozené komunikace. Děkujeme za Váš podnět.
S pozdravem
OSMHS6.5.2024, 11:22, Marián Pišta

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdo dovolil výstavbu domu na patro, který bude sousedit s letním kinem. Myšleno ulice Na Vyhlídce. Je mi jasné, že stavební úřad. Bral někdo v potaz, že v letním kině jsou kulturní akce města s reprodukovanou hudbou. Chci vidět ty občany, kteří se tam nastehují a budou si stěžovat, že jim třepe barákem. Ta hudba jde slyšet až na 17. Listopadu. Pokud si to v tom místě nechají změřit hygienou, tak jim dají za pravdu v prekračovaní dB. To ty akce jako město zrušíte nebo omezite? Zajímá mě řešení jaké bude. S pozdravem občan Orlové

Dobrý den,
každá stavba povolovaná stavebním úřadem vyžaduje posouzení jednotlivými dotčenými orgány státní správy. Z hlediska hluku toto posouzení provádí Krajská hygienická stanice, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Platí zásada, že pokud v území existuje zdroj nadlimitního zvuku a do území vstupuje další stavba, je povinností stavebníka, aby na své náklady provedl taková opatření, která ochrání stavbu před vnějšími zdroji hluku, které již v území jsou. A naopak, pokud jsou v území již rodinné/bytové domy a nově je plánována stavba zdroje hluku, u něhož se předpokládá vyšší hlučnost, je na straně provozovatele, aby navrhl taková opatření, která povedou k dodržení limitů v daném území. Ochranou před hlukem se však rozumí ochrana před „nadlimitním hlukem“. Prioritně to znamená hluk z dopravy, resp. ze zdrojů hluku, které působí nepřetržitě. Akce v letním kině, při kterých je předpoklad nedodržení nočního klidu, jsou stanoveny jednotlivě prostřednictvím obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.
S pozdravem
OVŽP4.5.2024, 0:20, anna

orlovské noviny nám nepřišly již druhý měsíc Na Stuchlíkovci od čísla 693 až po ulici Vojtěcha Martínka ,možná i výš.

Dobrý den,
byl zkontaktován distributor Orlovských novin tj. Česká pošta a z jejich strany bude sjednána náprava a noviny budou doručeny. Pokud by Vám ON nepřišly, prosím kontaktujte nás na email: orlovske.noviny@muor.cz.
s pozdravem
KS3.5.2024, 0:48, Marek

Dobrý den,kde nahlásit nefunkční pouliční osvětlení? Respektive svítí jen pár sekund a zhasne,to se stále opakuje.Tato porucha se vyskytuje u garáží,pod Rajčulou,po příjezdové cestě úplně dozadu,doprava a zase úplně dozadu

Dobrý den,
poruchy osvětlení lze hlásit elektronicky na e-mail tomas.polasek@muor.cz nebo na tel. čísla 596 581 330 a 778 975 029. Pří hlášení poruchy Vás prosíme o uvedení označení světelného místa, které lze nalézt na bílém čtvercovém štítku s černými čísly oddělenými lomítkem na nosných konstrukcích a podpěrných bodech. V případě absence identifikačního štítku prosíme tuto skutečnost nahlásit a uvézt nejbližší adresu u svítidla. Tázané světelné místo bylo identifikováno jako číslo 29/19 a opraveno.
S podzravem
OSMHS3.5.2024, 0:29, Marek Podlesný

Dobrý den Chci se zeptat o kolik procent se zvedla daň z nemovitostí,mám pod Rajčulou garáž z prkenným stropem,bez elektriky a daň ze mi zvýšila z 252,- na 1262,- !!!! To se mi zdá přemrštěné!

Dobrý den,
v důsledku tzv. konsolidačního balíčku, který přijala vláda ČR a v legislativní podobě schválil Parlament ČR - Poslanecká sněmovna a Senát ČR v 11/2023, došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80 %.
Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).
Nárůst daně z této nemovitosti byl nepochybně způsoben nejen v důsledku použitých koeficientů, ale i tím, že došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke zvýšení nákladů – sazeb majetkových daní (cca o 80%).
S pozdravem
KS2.5.2024, 21:02, Vlastimil Fedič

Dobrý den, děkuji za předchozí odpověď. Akorát mne mrzí, že na odpověď z 18tého dubna odpovíte o dost dnů později, ale do seznamu odpovědí to zobrazíte podle datumu, kdy byl dotaz zadán a pak člověk musí procházet zpětně, jestli už jste náhodou neodpověděli. Člověk pak musí hledat zpětně jestli se tam, někde náhodou něco neobjevilo. To jen k zamýšlení pro řazení odpovědí. Bylo by vhodnější to řadit podle datumu odpovědi a ne datumu dotazu. Teď mám však jiný dotaz. Asi řeším totéž co hromada jiných nasraných lidiček v Orlové. Loni jsem daň z nemovitosti za garáž zaplatil 192,- Kč. Letos jsem dostal obsílku, že mám zaplatit 1044,- Kč Už jsem četl několik odpovědí a pořád nechápu jak se k tomu číslo došlo. Dočetl jsem se, že „protože je ČR zadlužená a uplatňuje tzv. vládní „konsolidační balíček“, ve kterém došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80%.“ Ale ještě jsem se dočetl: „Obecně závazná vyhláška města Orlová (dosud platná, platná pro zdaňovací období roku 2024) tento základní koeficient stanovila tak, že ho snížila o tři kategorie, tedy, tak, jak to umožňoval citovaný zákon, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5.“ Moc tomu nerozumím, mých původních 192 korun povýšených o 80% je: 192 = 100%, 1% = 1.92, 1.92 x 80% = 153.6, celkem tedy 153.6 (80%) + 192 (původní částka) = 346 (zaokrouhleno na koruny nahoru), vynásobeno koeficientem 346 x 2,5 (koeficient Orlové) = 865 Nerozumím tomu výpočtu. Jak jste se dostali k 1044? Nemluvě o tom, že podle katastru mám garáž v k.u. Poruba u Orlové. Což by podle výše kopírovaného části odpovědí města znamenalo nikoli krát 2.5, ale pouze krát 2. A to by znamenalo ještě méně. Prosím můžete to tu nám, nechápajícím občanům, spočítat tak přesně jak jsem se to zkoušel teď já? A ještě jedna otázka, co mne straší ještě více. A toho se bojím. V předchozích odpovědí píšete: „V případě zdaňovacího období roku 2025 už nebude mít obec možnost základní koeficient snižovat, ale pouze zvyšovat o jednu kategorii, takže pro celé město Orlová, všechny jeho k. ú. bude platit základní koeficient 2,5?“ Pokud ano, pak to znamená, že každý další rok stav z předchozího roku zvednete 2.5 krát? Když letos mám platit 1044, tak příští rok to bude 2610, další rok 6525 a třeba za 5 let 101593 korun? Co znamená ten podivný koeficient? Děkuji a přeji pěkný den Vlastimil Fedič

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně řazení odpovědí. Na odpověď z 18. dubna 2024 Vám bylo odpovězeno dne 26. dubna 2024 tj. za 8 dní.
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že v důsledku tzv. konsolidačního balíčku, který přijala vláda ČR a v legislativní podobě schválil Parlament ČR - Poslanecká sněmovna a Senát ČR v 11/2023, došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní v průměru o cca 80 %. Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).
K Vašemu výpočtu viz výše, jste tedy měl místo základního koeficientu daného státem ve výši 2,5 (koeficient Orlové) připočíst pouze koeficient ve výši 2, který byl ponížen u katastrálního území Poruba, kde máte umístěnou Vaši garáž, a místní koeficient 2, který byl stanoven pro celé území města, tj. dohromady pro k.ú. Poruby 4. Nárůst daně z této nemovitosti byl nepochybně způsoben nejen v důsledku použitých koeficientů, ale i tím, že došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke zvýšení nákladů – sazeb majetkových daní (cca o 80%).
V případě zdaňovacího období roku 2025 na základě „Konsolidačního balíčku“ vláda vzala obcím možnost snižovat základní koeficient, jak tomu bylo doposud, a určila pevný základní koeficient 2,5 pro všechny katastrální území města Orlová. Díky tomuto nesystematickému nařízení vlády se Orlová bude snažit místní vyhlášku upravit tak, aby v příštím roce nemuselo dojít k dalšímu navýšení daně z nemovitosti.
S pozdravem
KS2.5.2024, 20:09, Iveta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda by naše náměstí mohlo být lépe uklizeno po akci jsou stále plně koše, lavičky které jsou u prioru by mohli být očištěné a kolem nich uklizeno. Děkuji

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně úklidu po akcích. V rámci většiny akcí by měl být zajištěn úklid pořadateli akce, město - pokud o větší akci ví, tak toto zajišťuje průběžně, včetně vysypání košů. Občas se ovšem stane, že je akce nehlášená a pak se úklid zajišťuje dodatečně.
S pozdravem
OSMHS2.5.2024, 15:03, Jaroslav

Dobry den.Jaky odpad přijde do popelnice na komunalni odpad?Může tam přijit plechy od přistroje dvd bez eletronických součastech?Děkuji.

Dobrý den,
plechy do nádoby na směsný komunální odpad tam rozhodně nepatří. Kovy/plechy patří do sběrného dvora či do sběrných surovin.
Zde posílám odkaz pro informace o třídění: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/tridene-odpady/
S pozdravem
OSMHS2.5.2024, 14:31, Roman

Dobrý den, když jste nám zvedli daně z nemovitostí ze 160 na 800kč za garáž, budete kolem těchto garáži v zimních měsících uklízet sníh, nebo nebudeme jezdit jako v loni.Prosím o telefon na firmu, která má v kompetenci úklid sněhu v roce 2024 - 2025.Za takové daně tam budu volat co 5 minut. Diky

Dobrý den,
z Vašeho dotazu není zřejmé o jakou lokalitu se jedná, prosíme tedy o upřesnění.
S pozdravem
OSMHS2.5.2024, 13:10, Václav

Dobrý den, jak je možné, že se nám daň z nemovitosti v Orlové Lutyni zvedla o 389 % z 1490 na 5806 kč. Pokud je pravdou, že se zvedla pouze o 80%, tak došlo k pochybení MÚ a žádám vracení přeplatku.

Dobrý den,
v důsledku tzv. konsolidačního balíčku, který přijala vláda ČR a v legislativní podobě schválil Parlament ČR - Poslanecká sněmovna a Senát ČR v 11/2023, došlo ke zvýšení sazeb majetkových daní o 80 %.
Město Orlová podle platné legislativy (zákon o dani z nemovitých věcí) "pouze" ve formě obecně závazné vyhlášky stanovilo (upravilo) koeficienty majetkových daní, jmenovitě základní (běžný) koeficient podle počtu obyvatel pro Orlovou 2,5, který podle k. ú. snížilo o tři kategorie, jmenovitě pro k.ú. Lazy na 1,4, pro k.ú. Orlová (Město) na 1,6, pro k. ú. Poruba na 2,0 a pro k.ú. Horní Lutyně 2,5, přičemž místní koeficient stanovilo na 2 (místní koeficient bylo možno stanovit až do výše 5).
Nárůst daně z této nemovitosti byl nepochybně způsoben nejen v důsledku použitých koeficientů, ale i tím, že došlo v rámci tzv. konsolidačního balíčku ke zvýšení nákladů – sazeb majetkových daní (cca o 80%).
S pozdravem
KS2.5.2024, 12:08, Martina

Dobrý den, bylo by možné prosím navýšit místa se sáčky na psi exkrementy a častěji je doplňovat?! Děkuji

Dobrý den,
stojanů na sáčky na psí exkrementy máme po městě 20 ks. Jsou doplňovány minimálně 1x týdně na některých místech, kde je umístěn odpadkový koš, 2x týdně. Bohužel neukáznění občané si nevezmou pouze jeden sáček dle potřeby, ale vytrhnou celou sadu a sáčky zde chybí mnohokrát krátce po jejich doplnění. Z těchto důvodů o rozšíření počtu stojanů neuvažujeme.
S pozdravem
OSMHS30.4.2024, 19:45, Zbigniew

Dobrý den, mám dotaz, komu patří konec ulice F. S. Tůmy od křižovatky z ulici Krátká po čp. 1237. Kdy bude provedená celková rekonstrukce včetně chodníků a veřejného osvětlení. U vchodu čp. 1245 nesvítí dlouhodobě vůbec, u čp. 1239 - 1242 svítí do vzrostných stromů takže na chodník není večer vůbec vidět. Proč se opravuje osvětlení na ulici Ostravská kde skoro nikdo večer nechodí a ne na F. S. Tůmy kde větší pohyb lidí. S pozdravem Práci čest a rukám klid Ondrusz

Dobrý den,
město Orlová má rozsáhly majetek a potřeby na financování jeho obnovy převyšují finanční možnosti města. Regenerace panelového sídliště V. etapa v rámci které byly realizovány předchozí etapy, po zrušení dotačního programu, byla zastavena. Další projekčně připravená etapa je vnitroblok K. Dvořáčka. V současné době se rekonstrukce ul. F.S. Tůmy nepřipravuje. Věříme, že se najde vhodný alternativní zdroj financování a Regenerace panelového sídliště V. etapa bude zdárně pokračovat. Rekonstrukce osvětlení na ul. Ostravské včetně výměny cca 500 svítidel v okolí je první etapou úsporných opatření na soustavě VO. Samozřejmě Vám zmiňované vady na veřejném osvětlení prověříme.
Světelná místa veřejného osvětlení s označením 56.16 a 56.17 byla na základě Vašeho popisu smluvnímu správci nahlášena ke kontrole a opravení.
S pozdravem
ORI + OSMHS30.4.2024, 16:01, Jan P.

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, kdo je nadřízeným pracovníků sběrného dvora na ul. Nádražní? Snažím se poctivě třídit odpad, dělal jsem to i během výstavby RD. Bohužel chování, jaké předvádějí aktuální pracovníci, má do slušného hodně daleko. Nechce se mi věřit, že z uchazečů ze zaměstnání by se nenašel někdo, kdo by tuto práci nevykonával s očitým odporem a arogancí. Děkuji

Dobrý den,
bohužel je zpráva příliš obecná a nekonkrétní. Z uvedeného nám nevyplývá k čemu došlo a jak případnou nastalou situaci obsluha řešila. Budeme vděční za doplnění informací přímo na SMO, m. a.s. Orlová, Ing. Kamila Vaculíková tel. 596 585 542 popř. email vaculikova@smo-orlova.cz
S pozdravem
KS30.4.2024, 8:45, Honza

Dobrý den, Relax Centrum Orlová se v poslední době těší poměrně velké návštěvnosti a není divu. Mířím na vás s dotazem, zdali by byla možnost, do šaten přidat odstředivku na plavky. Její cena není extra vysoká a jistě by to ocenila většina zákazníků, kteří se pak nemusí tahat s mokrými plavkami v tašce domů. Děkuji a přeji hezký den :-)

Dobrý den,
děkujeme Vám za projevenou spokojenost se službami Relax Centra Orlová a podnět k nákupu ždímačky na plavky. Vyhodnocujeme v této chvíli možné alternativy a vhodnost jejich koupě. O případném nákupu budeme naše zákazníky informovat. Děkujeme a pevně věříme, že i nadále budete využívat služeb našeho provozu Relax Centra.

Ing. Libor Tannhäuser
Ředitel společnosti
SMO, městská akciová společnost Orlová