Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jest-li budete na rok 2018 vydávat kalendář. Když ano, kdy bude k vyzvednutí. Děkuji

zuzana

Dobrý den, město Orlová i v letošním roce vydává kalendář se svozem odpadů. K vyzvednutí by měl být před Vánocemi v Městském informačním centru v budově knihovny a na Informacích v budově Městského úřadu Orlová, na ulici Osvobození 796.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chci se zeptat na možnost získání obecního bytu i za cenu toho, že bych se podílel částečne na zaplacení dluhu vzniklém na konkrétním bytě. Jsem z Ostravy a mám v plánu se přestěhovat do Orlové. Děkuji.

Michal Tihelka

Otázku přidělování obecních bytů řeší Zásady pro hospodaření s bytovým fondem města Orlová, podmínkou pro podání žádosti je trvalý pobyt v Orlové nebo prokázání místa trvání zaměstnání v Orlové. Více informací na webových stránkách města: www.mesto-orlova.cz, záložka bytový fond, žádost o byt-dotazník, kde naleznete i uvedené zásady.
S pozdravem

Bc. Pavlína Staniczková
oddělení hospodářské, správa bytů a budov
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová
Dobry den.Chtěl jsem se prosim zeptat,zapoměl jsem pin k občanskému průkazu a chtěl jsem se zeptat k de zjistim zapomenuty pin k občanskému průkazu?Děkuji předem za odpovědˇ.

Jaroslav

Dobrý den,
Údaj, který uvádíte, že jste zapomněl, bude pravděpodobně bezpečnostní osobní kód (dále zkratkou BOK), který má sloužit k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, které si občan sám zvolí při převzetí občanského průkazu.

V agendovém informačním systému občanských průkazů údaj o BOK veden není. Občan má možnost po dobu platnosti občanského průkazu BOK změnit. Je však třeba znát BOK původně zvolený. Dále pak může nastat situace, kdy po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOK se další možnost elektronické autentizace zablokuje. S odblokováním elektronické autentizace občanského průkazu se pak občan může obrátit na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
Vzhledem k tomu, že se v současné době výše uvedené možnosti zadávání BOK k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy nevyužívá a prozatím nám není známo, kdy k realizaci ve skutečnosti dojde, doporučujeme s obavami posečkat. Při příštím vyřizování občanského průkazu rozhodně BOK zapamatovat.
Margit Plívová
odbor vnitřních věcí
Od 16.10.2017 se z ulice Kpt.Jaroše dostaneme na ul Osvobození obchůzným chodníkem. Měl tam být chodník z navozeného a udusaného kamene. Je tam ale pár starých dlažic a jak naprší tak ještě bahno. Jak dlouho ještě budete občany klamat?

Jarek

Dobrý den,
zhotovitel předpokládal zahájení příjezdu aut na staveniště z ulice Kpt. Jaroše a to hlavně při betonáži základové desky. Vlivem nepříznivého počasí dochází ke zpoždění těchto stavebních prací. Průchozí však nadále zůstává komunikace z ul. Kpt. Jaroše přes tržnici kolem domu č.p. 872 na ul. Osvobození.
V případě rozšíření oplocení záboru staveniště v části tržnice, zhotovitel vybuduje náhradní trasu přes psí loučku.
Ing. Alena Kasanová
Prosím o sdělení, zda město Orlová mi vyřídí Výpis z rejstříků trestů a jak dlouho to bude trvat. Je to podmínka nástupu do zaměstnání. Za odpověď Vám děkuji. Dvořáková Věra

Věra Dvořáková

Dobrý den, výpis z rejstříků trestů Vám vyřídí na počkání na Czechpointu paní Bc. Jana Bukovská, tel.č. 596 581 473.
Dobrý den, prosím o informaci, do jakého volebního okrsku (1-30) patří ul. K Lesu? https://volby.tmapy.cz/ - nelze dohledat. Děkuji. S pozdravem, E.P.

Eva Polkova

Dobrý den, ul. K lesu patří do volebního okrsku č.2.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde, případně jak, je možné zažádat o výměnu popelnice u RD a jak získat popelnici na bio odpad. Děkuji Obrusníková Lenka

Lenka Obrusníková

Dobrý den,
o nádobu na biologický odpad si můžete zažádat telefonicky na tel. č. 596 581 329 nebo na e-mailu: denisa.nitschova@muor.cz, nebo můžete kontaktovat přímo SMO m.a.s. na tel. č. 596 585 542, či na e-mailové adrese piechaczkova@smo-orlova.cz.
Ing. Nitschová, OSMHS
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,kdy bude prováděna kontrola osvětlení na zimní sezonu.Například na cestě k hotelu SIEM (Ne na hlavní cestě,ale kolem lesíku nesvítí 3 lampy.)další čtvrtá hned vedle u domu Na Stuchlíkovci 698. Takže večer je tam docela tma.Děkuji Grossmannová.

V.Grossmannová

Kontrola osvětlení se provádí namátkově. Vždy se provádí po silném větru, kdy narůstá počet poruch. Dalším zdrojem informací o nefunkčním osvětlení jsou upozornění občanů. Vámi nahlášené poruchy budou opraveny v souladu se smlouvou do tří dnů.
Ing. Lukáš Valový, OSMHS
Před chvílí jsem psala dotaz k volebn.místnosti pro volby do Sněmovy 2017-po novém prostudování vaši informace zde- jsem zjistila,že jsme se doma přehlídli,za to se moc omlouvám. Máme volební místnost stejnou,jako minule a to v ZŠ Ke Studánce.Akorát-nemáme tedy ten lístek,který vždy v obálkách byl-kde byl přímo označen volební okrsek...jeho číslo a místo!Přeji hezký den a za týden už budeme chytřejší...kdo vyhraje! P.

Pavlíková Věra

Informování voličů
V souladu s § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 15 dnů přede dnem voleb zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb ve městě Orlová. Jelikož je na území města Orlová zřízeno 30 volebních okrsků, je v oznámení uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a oznámení je zveřejněno na území každého z nich. Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy všech volebních místností.

Oznámení je dále zveřejněno na:
- úřední desce a elektronické úřední desce
- webových stránkách města v sekci VOLBY
- na výlepových plochách zpravidla na pilonech a zastávkách
- v některých obytných domech ve vlastnictví bytového družstva Orlovan, Bytového družstva Orlová a města Orlová
- ve dnech voleb ve všech volebních okrscích
Informace je možno získat na Městském úřadu Orlová na evidenci obyvatel a na informacích.

Dle výkladu k financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, který vychází z ustanovení Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, a dále pak ze stanovisek Ministerstva financí k dotazům odboru financí KÚ MSK, nelze hradit výdaje spojené s označováním obálek, v nichž se doručují hlasovací lístky voličům. Dle Ministerstva financí toto nevyplývá z volebních zákonů, a tudíž se jedná o neuznatelný výdaj.

Jaromíra Brožová, Kancelář tajemníka
Navštívil mě kolega, který se v dubnu 2017 přistěhoval do Orlové, ptal se mě kam chodíme na volby, že v obálce žádnou informaci nenašel, prohlédli jsme i moji obálku a opravdu tato informace zde chybí. Bylo zvykem, že v obálce byl vždy list s udáním adresy volebního místa a čísla okrsku, zajímá mne proto proč se od těchto informací odpustilo, nebo nemáte zájem aby všichni mohli odvolit, myslím že takových občanů bude více.

Vaňkát

Informování voličů
V souladu s § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo 15 dnů přede dnem voleb zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb ve městě Orlová. Jelikož je na území města Orlová zřízeno 30 volebních okrsků, je v oznámení uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a oznámení je zveřejněno na území každého z nich. Zároveň jsou v oznámení uvedeny adresy všech volebních místností.

Oznámení je dále zveřejněno na:
- úřední desce a elektronické úřední desce
- webových stránkách města v sekci VOLBY
- na výlepových plochách zpravidla na pilonech a zastávkách
- v některých obytných domech ve vlastnictví bytového družstva Orlovan, Bytového družstva Orlová a města Orlová
- ve dnech voleb ve všech volebních okrscích
Informace je možno získat na Městském úřadu Orlová na evidenci obyvatel a na informacích.

Dle výkladu k financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017, který vychází z ustanovení Směrnice Ministerstva financí č. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, a dále pak ze stanovisek Ministerstva financí k dotazům odboru financí KÚ MSK, nelze hradit výdaje spojené s označováním obálek, v nichž se doručují hlasovací lístky voličům. Dle Ministerstva financí toto nevyplývá z volebních zákonů, a tudíž se jedná o neuznatelný výdaj.

Jaromíra Brožová, Kancelář tajemníka

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30