DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


4.5.2017, 19:54, Mila

Dobrý den, co bude vybudováno před DKMO a v prostoru bývalého parkoviště u MěÚ? A kdy budou zhruba tyto práce dokončeny? Máme velikou trpělivost, avšak velmi chybí ta zrušená parkovací místa. Děkuji za odpověď

Odpovídá: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic:

V rámci revitalizace centra města bude upravena plocha stávajícího parkoviště mezi Městským úřadem Orlová a Domem kultury města Orlové. Tato část bude rozdělena na odpočinkovou zónu s mlhovou fontánou a lavičkami a na část pro parkovaní aut. Parkoviště bude mít kapacitu 39 kolmých parkovacích stání, z toho dvě parkovací stání budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště je prostorově rozděleno na čtyři části. Odpočinková zóna bude dlážděná s travnatou elipsovou plochou s mlhovou fontánou a chodníky. Mlhový prvek bude podúrovňový.
Bohužel celkově se celá stavba humanizace a revitalizace centra města potýká s řadou problémů a dochází v prodlevách v realizaci. Výkopové práce, které byly naplánované v zimě, nebyly z důvodu velkých mrazů uskutečněny a ani jarní vytrvalé deště těmto pracím neprospívají. Nyní je nutné počkat na vyschnutí, aby práce mohly pokračovat. V současné době lze předpokládat, že prostranství před městským úřadem by mohlo být do konce roku zprovozněno. Město Orlová si je vědomo nedostatku parkovacích míst v centru a žádá občany města o trpělivost.3.5.2017, 21:26, Michal

Dobrý den. Bylo by možno v co nejkratší době spíše hned. Na ulici F.S.Tůmy naproti domu 1234 odstranit 2 staré klepače. Pokud se nechce Orlová zapsat mezi města ČR kde tyto klepače už děti zabily. Jsou u zemně zrezivělé a dokonce jeden je uplně. Poslal bych foto kdBy to šlo. Děkuji snad ještě tento týden to město nechá uříznout.

Dobrý den,
na základě Vašeho podnětu, jsme technicky nevyhovující konstrukci dvou starých klepáčů, ul. F.S.Tůmy před č.p. 1234, 9.5.2017 odstranili.
S pozdravem,
Ing. Lukáš Valový
Odbor správy majetku a hospodářské správy3.5.2017, 12:29, Valent

Ještě si dovolím k mému mailu z dnešního dne připojit dotaz, proč úklidová četa neodstraní střepy skla, které již několik měsíců lemují celou boční stěnu Komerční banky. Tento chodníček je využíván hlavně za deště pejskaři, ale i kdyby nebyl, tak střepy tam prostě nepatří. Zajímalo by mně, zda někdo kontroluje práci těchto pracovníků. Kazí to celkový dojem z města, které je návštěvníky kladně hodnoceno hlavně díky práci zahradníků, která je obdivuhodná - zvlášť záhony na Masarykově ulici, ale i údržba stávající zeleně.

Dobrý den,
připomínka na provádění úklidu byla odeslána na společnost SMO, m.a.s., která pro město zajišťuje úklid veřejných prostranství.
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku města a hospodářské správy3.5.2017, 10:03, Jaroslav

Dobrý den, já bych se rád zeptal, kdy už konečně někdo udělá pořádek s tzv. pejskaři. Celá Orlová je plná psích výkalů. Sem tam někdo to h...o sebere, ale to maximálně každý pátý. Nešlo by provádět ranní hlídky a pokutovat? Ne jen botičky za špatné parkování. Aby se pejskaři moc neunavovali, záměrně venčí své čokly jen před domy na trávě, opravdu chuťovka. Nebo je nechají trápit dlouho v bytě o samotě a pak po vyběhnutí před dům ihned vykonávají potřebu, někdy i přímo na chodník jak už musí. Děkuji za odpověď.

Odpovídá velitel Městské policie Orlová Mgr. Bc. Roman GALIA:
V loňském roce jsme řešili 310 případů týkajících se porušení obecně závazné vyhlášky. V letošním roce v tom pokračujeme. Občan má možnost kdykoli zavolat a upozornit nás na pejskaře, který nedodržuje městskou vyhlášku - a my tam v rámci možností dojedeme.2.5.2017, 12:30, Michal Fierla

Dobrý den, jsem silně proti tomu, aby se nějak zásadně upravovalo prostranství U Moravy. Konkrétně mám na mysli schody se stěnami. Píšu Vám za početnou skupinu parkouristů a to ne jen z Orlové. Ty schody jsou jedním z nejlepších míst pro trénink toho, co máme nejradši. Když seberete lidem to poslední co mají rádi, tak co potom asi budou dělat? Už tak je Orlová známa především tím, že se tady u nás berou drogy mnohem častěji, než v kterémkoli jiném městě v Česku. Takto akorát zabráníte mladým lidem v pohybu a ti si potom budou hledat jinou zábavu.. Ano, nechali jste postavit workout hřiště, ale tam chodí pouze ti, co posilují a že jich není mnoho, zatímco parkouristů čím dál více přibývá.. Jestli chcete, tak klidně sepíšeme petici, ať sami vidíte, kolik lidí tím rozhořčíte. Tímto bych Vás chtěl požádat o to, abyste si to ještě nechali projít hlavou. S pozdravem, M. Fierla

ODPOVÍDÁ vedoucí odboru rozvoje a investic Ing.Martina Szotkowská:

Úprava prostranství je teprve zpracována ve fázi studie a rekonstrukce schodiště určitě nebude v první etapě realizace. Velmi nás zajímá názor občanů a určitě jsme připraveni k diskuzi. Velmi bychom ocenili aktivní přístup občanů při tvorbě veřejných prostranství. Vzhledem ke skutečnosti, že nám nejsou známy potřeby parkouristů, dovolujeme si Vás požádat o kontaktování odboru rozvoje a investic Ing. M. Szotkowské, martina.szotkowska@muor.cz , abychom případné návrhy mohli v rámci veřejných prostranství začlenit.1.5.2017, 21:20, Jan

Dobrý den, bude letos probíhat hromadné očkování psů? Pokud ano, prosím o zvěřejnění termínů. Děkuji za odpověď

Dobrý den,
očkování psů proběhne i v letošním roce, a to 15. května 0d 8:30 do 9:30 v Orlové-Porubě u hasičské zbrojnice, 9:45-10:15 v Lazích, 10:30 - 11:15 v Orlové-Městě u radnice, 13:15-14:15 u PZKO v Orlové-Lutyni a 14:30 - 15:30 u kina Vesmír v Orlové-Lutyni. Bližší informace je v aktualitách na webu města.1.5.2017, 21:08, Petr

Dobrý den, mohla by nějaká zodpovědná osoba za správu veřejného osvětlení ve městě Orlová provést zabezpečení rozvaděče V.O. hned vedle chodníku naproti benzínové stanice Shell. Trčí z nějak kabely a je celý rozpadlý, dvířka otevřené. Pokud je nefunkční proč není odstraněn?

Dobrý den,
nejedná se o rozvaděč veřejného osvětlení. Tento rozvaděč není v majetku města. Zjišťujeme vlastníka, kterého následně vyzveme k zajištění, popř. odstranění této konstrukce.

Ing. Lukáš Valový
odboru správy majetku a hospodářské správy1.5.2017, 7:57, Martin

Dobrý den, v usnesení ze 40. rady města vyplývá, že na ulici Petra Cingra 357 je povolena výstavba sociálních bytů. To znamená další ubytovnu ve městě? Nebo bude mít snad město zajištěno to, aby se nic takového nestalo a do tohoto domu se nestěhovali jenom další sociálně nepřizpůsobiví obyvatelé? Děkuji za odpověď

Objekt č.p. 357 na ul. Petra Cingra je bytový dům s občanskou vybaveností v parteru budovy (přízemí). Byty jsou zde stávající, z pohledu stavebního zákona tedy nejde o budování nových bytů. Sociální byt není ve stavebním zákoně nijak specifikován. Funkce bydlení je v této ploše rovněž v souladu s územním plánem. Povolení stavebního úřadu budou vyžadovat následné stavební úpravy, pokud budou nutné a bude při nich docházet k zásahu do nosných konstrukcí apod.
Ing. Hana Juřicová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Souhlasné stanovisko RM s vybudováním sociálních bytů na č.p. 357 bylo vydáno na základě zjištění, že by se jednalo o řádné nájemní bydlení, kde nájemné nepřesahuje 57,50 Kč a bydlení je doprovázeno sociální prací. Dle dotace, ze které chce majitel čerpat finanční prostředky (IROP) v budově nesmí být více než 8 bytových jednotek. Jednalo by se právě o nájemníky, kteří v současné době na ubytovnách bydlí a nemají se možnost vrátit do běžného nájemného bydlení.
Bc. Iveta Nociarová
vedoucí odboru sociálního a zdravotního28.4.2017, 11:51, jarek

Zdravím Nějak jste mi zapomněli odpovšdšt na vykopávky z náměstí. Asi tam jsou moc vzácné nálezy a tajné. Tak dík za pružnost.

V dubnu začaly intenzivní práce na archeologickém výzkumu na ploše bývalého náměstí. Pod vrstvami souvisejícími s výstavbou minulého náměstí a s životem na místě ve 20. století se objevila cesta o šířce 3 metry. Zpevněná byla tzv. hatí, což jsou větve a další dřevěné prvky. Střepy, které se nalezly mezi nimi zašlápnuté, pocházejí předběžně z 16. až 17. století. Stáří cesty potvrdí další testy dřevěných prvků. Výjimečným objevem v rámci celé republiky jsou svazky rýh kopírujících průběh cesty. Jedná se pravděpodobně o stopy provozu po této komunikaci. Ukončení práce archeologů v terénu se předpokládá koncem května.25.4.2017, 21:32, Čestmír Řimánek

Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat na odkanalizování na Olmovci, máme nějakou šanci? A jěště jeden dotaz.Máte v úmyslu opravit chodník od Billy směrem na Dolní Lutyň?

Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina Szotkowská:

Budování kanalizace v okrajových částech města je vysoce finančně náročné. Vzhledem k problémům s řešením majetkoprávních vztahů při budování kanalizace a špatnou zkušeností s napojování občanů na kanalizaci v minulé etapě, město Orlová v současné době nepřipravuje další etapu odkanalizování města.21.4.2017, 11:27, Marian Mensik

Dobry den chtela jsem se zeptat ohledne roddneho listu k narozeni ditete kdy pospravnosti se vystavuje roddny list ditete Dekuji Martina Ferencova dekuji za odpoved

V případě, že se jedná o nově narozené dítě, rodný list vystavuje matrika v místě, kde se narodí (tzn. narodí-li se dítě v NsP Karviná, rodný list vydá matrika Magistrátu města Karviné apod.). Lhůta k vystavení dokladu je ze zákona 30 dnů, obvykle je však vystaven do několika dnů po narození dítěte, za doklad se nahradí žádný správní poplatek. Doporučujeme obrátit se přímo na matriku města, kde plánujete narození dítěte.27.3.2017, 21:59, Zdenka

Zdravím, ..chci se zeptat zda město pro nás pejskaře někdy něco udělalo, jestli máme psí oplocené loučky? Za psi platíme, uklízíme ale jaksi nevíme kam peníze mizí. Většinou když za něco platím něco dostanu ale tady nic nedostávám??? K čemu poplatky za psy slouží Otázkou však je, k čemu vlastně obec poplatky používá. Teoreticky by se velká část takto získaných příjmů měla zpětně projevit v péči o pejskaře a jejich čtyřnohé chráněnce. Většinou se tak ale neděje. Paradoxně potom bývají nejvíce znevýhodnění právě ti, kteří platí nejvyšší částky. Takže evidenci psů (pomáhá při dohledávání zaběhlých jedinců) a poplatkům za psa říkám ANO. Avšak pouze za předpokladu, že se zároveň zvýší komfort zpoplatněných.

Vážená paní,

místní poplatky ze psů jsou příjmem města a slouží například k financování útulku pro psy (krmení, provoz, odchyty psů).
V měsíci květnu budou na území města Orlová rozmístěny stojany na sáčky pro psí exkrementy. Momentálně se vytipovávají nejvhodnější lokality.

Taktéž bude s rozmístěním stojanů spojen výdej sáčků na psí exkrementy, oproti úhradě poplatku za psy na MěÚ. Sáčky na psí exkrementy se v minulosti občanům již vydávaly, bohužel pro nezájem ze strany občanů byl tento výdej ukončen.

Lokality pro volný pohyb psů bez náhubku tzv. "psí loučka", neoplocená, je dle OZV 6/2016 nad domem s pečovatelskou službou Vesna.
Dalšími lokalitami pro volný pohyb psů se město již zabývalo, bohužel tyto plochy nejsou vhodné z hlediska bezpečnosti celkově.

Pokud máte nějaký tip Vy, budeme rádi, když nám jej sdělíte.

S pozdravem

Ing. Nitschová Denisa
odpadové hospodářství27.3.2017, 15:57, Petříčkov Miluše

Mám prosbu hledám sestru která bydli na Orlová záblati mohli by jste mi zjistit číslo jejího pobytu dlouho jsme se neviděli je mi už několik let navíc a chtěla by jsem se s ní sejít

Dobrý den,
k Vašemu dotazu ohledně zjištění adresy místa trvalého pobytu Vaší sestry můžeme v této chvíli jako nejvýhodnější řešení navrhnout Vaši osobní návštěvu evidence obyvatel Městského úřadu Orlová. Pokud se pro tuto volbu rozhodnete, s sebou si přineste Váš rodný list a pokud je to možné, také rodné listy Vašich rodičů. Existují totiž celkem 2 způsoby, jaké lze použít k hledání osob blízkých. Domníváme se, že v rámci osobní účasti lze určené úřední úkony lépe vysvětlit, neboť jejich podrobný písemný popis by zřejmě nebyl tak srozumitelný. Pokud Vám však např. časová vzdálenost nedovoluje osobní účast, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedena na webových stránkách města Orlová. Děkujeme za pochopení.

Kateřina Štebelová
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad23.3.2017, 4:41, Stanislav Kratochvíl

Dobrý den, chci se zeptat, kdy konečně dá město opravit přístupový chodník k domu na ulici Ke Studánce č.p.1027? Hlavní vchod je po deštích nepřístupný, co je tam vody a zadní vchod nemá chodník. Opravdu se musí něco stát aby to někdo opravil? Přístupový chodník je majetkem města. Děkuji za odpověď. Kratochvíl

Dobrý den,

oprava přístupového chodníku bude provedena v jarních měsících letošního roku.

Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy22.3.2017, 14:07, Juchelka Milan, Ing

Opět se blíží žhavé léto a tak bychom se rádi dověděli zda už bude zprovozněno letní koupaliště, které patřilo k nejhezčím v okolí. V seznamu akcí jak utratit smysluplně 40 mil.anketě ČSSD k 20.3. jsem o koupališti nenašel ani zmínku, zato tam byla spousta nedá se říci že hloupostí ale méně důležitých možných akcí. Také by mne zajímalo, co bude s druhým bazénem v ZŠ u Kapličky. Z venku vypadá hodně zdevastován. Díky za odpověď.

Dobrý den,
dle zpracované projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci areálu jsou předpokládané náklady stavby 292 mil. Kč. Lze předpokládat, že po výběrovém řízení by mohly být náklady až o 30% nižší.
Město Orlová nedisponuje takovými finančními prostředky a ani při vyhledávání externích zdrojů financování nebylo město úspěšné. O dalším postupu musí rozhodnout orgány města. Zprovoznění koupaliště bez kompletní rekonstrukce není možné.
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic