Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den. Na ulici Okružní 923 nesvítí už nekolik mesíců osvětlení číslo sloupu veřejného osvětlení je 39. Za kladné vyřízení děkuji.

Ladislav Bartoš

Dobrý den,
děkujeme za upozornění, správce veřejného osvětlení provede opravu tohoto svítidla do tří dnů.
Ing. Lukáš Valový
1) Co je potřeba udělat, aby jste odpověděli na můj dotaz, který 22.11.2017 zadávám již potřetí? 2) Co se musí stát, aby se město Orlová nějakým způsobem dohodlo s obcí Dětmarovice a opravili úsek pozemní komunikace na parcelním čísle 4043 v katastrálním území města Orlová (od křižovatky u domu čp. 1065 k Pegasu, od kterého je předmětná cesta již v katastru Dětmarovic a je opravená) + přilehlé pozemky (zarostlé značky a kanály), které jsou pro změnu v katastru Dětmarovic. 3) může obecní policie Orlová pokutovat řidiče, kteří parkují na vjezdu do zahrady u domu č.p. 276, když silnice je orlovská, ale vjezd je již katastr Dětmarovic? Auta tam stojí dnes a denně - argument, že na V. etapě probíhá rekonstrukce a není tam místo neberu. Zákony snad platí pro všechny ne? 4) má firma provádějící práce na V. Etapě povinnost udržovat (čistit) po sobě komunikace? Protože projít v dnešních deštivých dnech V. etapu a nemít bláto až za ušima je nadlidský výkon. Jedná se mi hlavně o okolí domů 1246 - 1251. Děkuji za čas strávený nad mými otázkami a dopředu děkuji za odpověď.

Vendula

Dobrý den,
Oprava vámi zmíněného úseku bude zařazena do harmonogramu oprav na rok 2019.
S pozdravem
Radim Venglař
Odbor správy majetku a hospodářské správy

Dobrý den,
můžeme se vyjádřit pouze k věci parkování na ulici Dětmarovické a parkování na vjezdu u domu s čp. 276. V případě, že dojde ke zjištění protiprávního jednání na pozemní komunikaci v uvedeném úseku, které dle katastrálního území patří našemu městu, může Městská policie Orlová konat v souladu s legislativou a využívat svá oprávnění. V tomto úseku se může jednat např. v případě stání na pozemní komunikaci o přestupek dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jelikož řidič vozidla nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona a to tím, že při stání neponechal alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy, jak je uvedeno v § 25 odst. 3 zákon o silničním provozu. Dle § 124 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), může obecní policie příkazem na místě projednat takovéto protiprávní jednání. Případně pokud nebude přestupek projednán příkazem na místě, je strážník povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu dle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Takovéto oznámení, musí být samozřejmě doloženo podle § 10 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá. Problematika s parkováním na vjezdu u čp. 276, je poněkud komplikovanější jelikož se jedná o katastrální území obce Dětmarovice. Obecní policie na území katastru jiné obce, může plnit své povinnosti a využívat svá oprávnění pouze na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Pokud by měla obec Dětmarovice uzavřenou takovouto smlouvu s městem Orlová, mohl by samozřejmě strážník vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony na území obce Dětmarovice. Bohužel do současné doby, mezi městem Orlová a obcí Dětmarovice nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva tohoto charakteru. Doporučoval bych, aby se dotčená osoba v této věci obrátila na obvodní oddělení Policie ČR Dětmarovice.
Mgr. Martin Kania, Městská policie Orlová
Jak jste určitě zaznamenali blížíme se konci listopadu. Tím chci říct , že nikdo již nezaručí teploty nad +5 stupňů potřebné pro instalaci asfaltového povrchu Zajímalo by mne 1) zda přesto firmy realizující opravu povrchu ulice Tyršova a "parkovací" plochy u Kolagou zajistí záruku na své dílo ? nebo to zase příští rok zaplatíme všichni ? či se stane zázrak a povrch nepopraská ? 2) a zda vůbec parkovací plochu u Kolagou někdo někdy dokončí - plocha je od 15.11. zahrazená a nic se neděje (jak se také může dít když k překvapení všech teploty v listopadu klesaJÍ POD POTŘEBNÝCH +5 STUPŇŮ) šlendrián kam se podíváš a doufám, že se můj opětovný dotaz opětovně neztratí a dočkám se fundované odpovědi, nikoli jen bla bla bla

Miroslava Hovorková

Dobrý den,
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že teplota při pokládce asfaltové směsi na parkovišti byla 7° C, dle sdělení zhotovitele, je možné provádět pokládku asfaltové směsi do teploty vzduchu 5° C. Záruka na zhotovené dílo je 36 měsíců. Na ul. Dr. M. Tyrše bude pokládka asfaltové směsi provedena v průběhu tohoto týdne, kdy by dle předpovědi měly být vhodné klimatické podmínky

S pozdravem
Radim Venglař
Odbor správy majetku a hospodářské správy
Dobry den,mam dotaz...bydlim v Orlove v pronajmu a pani majitelka mi nabidla trvaly pobyt. Potrebuji k vyrizeni obcansky prukaz? Jelikoz jsem jej pred par dny ztratila a tudiz nevim jestli mi na bytovem druzstvu bez nej vydaji potvrzeni majitelky o souhlasu s trvalym pobytem. Dekuji Tomanovicova

Jana

Dobrý den,
v první řadě doporučuji neprodleně ohlásit ztrátu občanského průkazu na Městském úřadě Orlová - odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, občanské průkazy a cestovní doklady (přízemí budovy MěÚ Orlová).

Při ohlášení ztráty obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti do doby vydání nového občanského průkazu, můžete si požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za správní poplatek 100 Kč. V tomto případě si připravte také 2 průkazové fotografie.

Nutno předeslat, že na Potvrzení o občanském průkazu nelze provést ani změnu údaje o místu trvalého pobytu, kterou zřejmě hodláte uskutečnit.
V případě ohlášení změny údaje o místu trvalého pobytu bez předchozího předložení občanského průkazu byste tak musela předložit:
- Potvrzení o ztrátě občanského průkazu
- jiný doklad totožnosti, z něhož bude patrna Vaše podoba (cestovní pas, řidičský průkaz)
- rodný list
- podnájemní smlouvu
- souhlas příslušného bytového družstva s podnájmem
- na místě uhradit správní poplatek ve výši 50 Kč

S pozdravem

Kateřina Štebelová
úředník odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu
evidence obyvatel
Dobrý den, ráda bych se zeptala na jakou emailovou adresu můžu zaslat doklad o změně příjmení kvůli poplatku za komunální odpad. Nerada bych aby mi nepřišla kvůli tomu složenka.

Veronika Piskořová

Níže uvádíme kontakty na úřední osoby, které se zabývají správou místních poplatků:

Ing. Michaela Krulová, telefon: 596 581 217, e-mail: michaela.krulova@muor.cz
Ing. Jaroslava Buchtová, telefon: 596 581 218, e-mail: jaroslava.buchtova@muor.cz
necitim se bezpecne v tomhle meste co jste tady nastehovali

romana

Dobrý den,
v případě, že máte pocit ohrožení života či majetku, volejte Policii ČR nebo městskou policii, tel.č.: 596 511 112.
Dobrý den , zajímalo by mne z jakého důvodu byla umístěna značka zákaz vjezdu v Orlové 1 tzv. Meteor a mám 2 souvisejíci dotazy . 1. Je možné zažádat o povolení k dočasnému vjezdu z důvodu focení ( posledních 10 let jsem na toto místo vjížděl 3-4 ročně na cca 30 min za účelem pořizení fotografii buď za učelem prodeje vozidla, nebo pořizení statických fotografii do soukromého alba . 2. Je v Orlové podobné místo vhodné k focení ( jedna se o fotografie vozidel v klidu takže na kvalitě povrchu vozovky nezáleži ,záleži hlavně na +- stejné volného prostoru pro možnost focení z dálky. Děkuji. V.Zapletal

Václav Zapletal

Dobrý den,
ve věci instalace dopravního značení B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel autoškoly a dopravní obsluhy“ na ploše bývalého Meteoru, jsme již odpovídali. Toto dopravní značení zde bylo již v minulosti. Uvedený pozemek (parc. č. 4263/1 v k. ú. Orlová) vlastník dlouhodobě pronajímá a neukázněnými řidiči docházelo k častým dopravním kolizím a ke stížnostem občanů, jež v této lokalitě bydlí, na nadměrný hluk a rušení nočního klidu. Nachází se zde rovněž degazační stanice provozována Green Gas DPB, a. s.
Dopravní značení jasně dokazuje způsob užití této účelové komunikace pro upřesnění dopravní situace a povolení k vjezdu se nevydávají.
Na území města jsou volné plochy vhodné k pořízení fotografií vozidel v klidu (např. parkoviště u letního kina).
Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

Bc. Věra Górecká
silniční správní úřad
Odbor dopravy
Reakce na odpověd pana magistra Galii: V minulosti byla povinnost označit měření radarem značkou. Momentálně o tomto neuvažujeme ani z preventivních důvodů. Cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Mgr. Roman Galia, Městská policie Orlová Dobry den pane magistře, dovolím si s vámi polemizovat. To, jak jsou neoznačené radary umístěny je spise z výdělečného důvodu a ne z hlediska bezpečnosti, protože spíše nutíte situace neznalé řidiče zkratovitě reagovat dupnutím na brzdu a tím nebezpečné situace vytvářet. Dovedu si představit umístěni dopravní značky o měřeni rychlosti v Orlové na každém místě, kde se do našeho města vjíždí (např. před rondelem u Horníka či před světelnou křižovatkou na Olmovci) a tím řidiče podvědomě nutit rychlost nepřekračovat.

Martin Klosko

Dobrý den,
s umístěním informativního provozního značení o měření rychlosti v městě Orlová nemám ve své podstatě žádný problém. Informaci předám kompetentnímu orgánu, který je oprávněn rozhodnout.
Mgr. Roman Galia
Městská policie Orlová
Dobrý den, je hezké, že město domluvilo vyčištění lesa kolem ulice Dr.M. Tyrše. Ale zajímalo by mě, kdy město zařídí odvoz posbíraného odpadu, stále to leží u cesty a odpad přibývá kolem jedoucími spoluobčany? Děkuji za vyjádření H.B.

Jan

Dobrý den,
odpad z ulice Dr.M.Tyrše, po úklidu lesa, byl odvezen 7.11.2017.
Ing. Denisa Nitschová,
OSMHS
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně přestavby chodníků a hlavně teda parkoviště na Adamusové ulici. Úvodem podotýkám že nemám řidičky průkaz ani auto. Tak dle jakých priorit jste postupovali při tvorbě plánu? Respektive jaký je účel toho všeho když ne navýšení parkovacích míst? když jsem viděl začátek přestavby, říkal jsem si fajn, super, konečně začalo město něco dělat s naší parkovací situaci a ještě nám přidají krásné nové chodníky. Ale jak tak po pár týdnech výstavby koukám, je mi špatně a opravdu nechápu nad čím tam ´´nahoře´´ uvažujete? Na ulici kde už byl předtím problém parkovat,konec konců tak jako v celém městě, to vypadá že parkoviště ještě zmenšujete? Jako fakt ? 1, na konci ulice, kde před tím na jednom úseku zaparkovalo podélně asi 7-8 aut. Vy, místo toho aby bylo nové parkoviště kolmo, nebo klidně i šikmo- myslím tím postavení aut vzhledem ke komunikaci, a tím by byl počet parkovacích míst navýšen... Vy místo toho uděláte ten kousek zase podélně a co víc, místo 7-8 aut tam teď vyznačíte 4 parkovací místa+ 4 až 5 metrů široký ´´výjezd´´ z chodníku. 2, zhruba uprostřed ulice byl úsek, kde parkovali kolmo asi 3-4 auta. Byl to klasicky, oficiální, vydlážděný kousek parkoviště. Teď ? trávník ohraničen obrubníkem ? ...bez možností parkování. Ptám se na co ? 3, po celé délce ulice jsou po/při rekonstrukci udělaný výše uvedené asi 4-5 metru široké ´´výjezdy´´ z chodníku. Opět se ptám, na co ? Má snad někdo tak široký kočárek? Nebo na co teda ? Aby jste si nemysleli že jsem nějaký odpůrce zeleně, to v žádném případě, Vyrostl jsem na Hamrech, obklopen lesama takže miluju zeleň celkově, ale opravdu si nemyslím že někomu pomúže kousek trávníku nebo jeden strom uprostřed ulice. Jak jsem psal na začátku, nejsem řidič, nemám auto. Ale když vidím jak tu musejí lidí parkovat je mi jich líto. Předem děkuju za odpověď.

J.Ch.

Dobrý den,
cílem projektu je celková regenerace sídliště, které je v současné době poplatné době svého vzniku a neodpovídá současným předpisům. Cílem projektu nebylo primárně navýšit počet parkovacích míst, ale také zajistit bezpečnost chodců nebo přístup integrovanému záchrannému systému. Projektem se napravuje stávající nevyhovující stav, kdy docházelo k parkování na chodníku a v případě požáru nebyl zajištěn hasičům přístup apod. Rekonstrukce musí zapracovat všechny nové normy a zároveň respektovat existenci současných sítí. Z těchto důvodu dochází právě ke změně rozměrů nebo není možné navrhnout parkování u vstupů k topenářským kanálům. Rozměry parkovacích stání jsou daná normou. Kolmé nebo šikmé stání například nesmí být blíž než 3 m od obytného objektu. Část chodníků je rozšířena a pojízdná právě pro přístup hasičů a sanitek k domům. Celá stavba byla navržena autorizovanou osobou a povolena stavebním úřadem. V rámci přípravy projektu bylo veřejné projednávání, kterého se mohli občané zúčastnit. Kompletní dokumentaci si můžete prohlédnout na

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=regenerace-paneloveho-sidliste-v-etapa-v-orlove-lutyni-1-etapa

Výstavba sídliště na V. etapě již v době svého vzniku byla unikátní a porušovala tehdejší bezpečnostní a jiné předpisy. Hustota výstavby je zde vyšší než povolovala norma a není zajištěna průjezdnost hasičům. Bohužel v tomto omezeném prostoru je velmi těžké tento stav radikálně zlepšit a my se přesto o to snažíme.
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30