DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


27.4.2018, 6:14, Monika Žáková

Dobrý den, ráda bych upozornila na možné nebezpečí v lesoparku. Na chodníku směrem od letního kina do parku (blízko první dřevěné odpočívky) trčí z chodníku železo, po odstraněné sklápěcí zábraně. Tento týden se tam stala "nehoda" mladého chlapce, který si na šedém chodníku nevšiml šedého železa, najel na něj předním kolem, přepadl a zranil se. Prosím tedy o odstranění, přecijen zde chodí mnoho maminek s kočárky, jezdí děti s odrážedly, i postarší lidé na procházce si toho nemusí všimnout, tak bych byla ráda, kdyby se s tím něco udělalo. Děkuji

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Vzniklé situace je nám líto. Vandalismus v lesoparku řešíme neustále.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic26.4.2018, 13:14, D.Svršková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se opraví chodník zničený budováním kanalizace a to na ul. Zahradní v Orlové -Lutyni. Je to již několik let co je vybudována kanalizace ,chodník je samý výmol a vysoká tráva-.Chodník patří městu, takže to by jej mělo opravit. Děkuji. Svršková

Dobrý den, chodník na ulici Zahradní se bude opravovat v druhé polovině letošního roku.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic26.4.2018, 12:18, Vladislava Šustková

Prosím o sdělení jaké jsou dle vyhlášky města (bohužel je nemohu najít) povolené provozní doby venkovních teras u restauračních zařízení v našem městě. Děkuji

Provoz restauračních zahrádek upravuje Nařízení města Orlová č.2/2017 „Tržní řád“. Maximální doba provozu je omezena na dobu od 8:00 hodiny do 22:00 hodiny, s tím že v pátek a v sobotu je prodloužena do 24 hodiny, přičemž do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu.23.4.2018, 23:05, Alena

Mám 2 dotazy: 1.Již 2x jsem se dotazovala na možnost vložení data dotazu a data odpovědi,ale vidím,že je to nadlidský výkon.Samozřejmě ani odpovědi jsem se nedočkala. 2.MP je velmi aktivní ve vybírání pokut.Zdělte,prosím,kolik vybrali za loňský rok.Hlavně se nevymlouvejte ,že nevede evidenci,neboť u každé pokutě musí MP uvést důvod pokuty.

Dobrý den,
výmluvy zde nejsou na místě, jelikož tyto informace jsou veřejné a každý je v podrobné podobě získá z Ročenky města. Nicméně Ročenka za rok 2017 nebyla prozatím uveřejněna a prochází schválením radou města a zastupitelstva, tudíž sdělujeme, že za pokuty bylo v období 2017 vybráno 1 242 900 Kč.

Mgr. Milan Páleník
zástupce velitele městské policie
Městská policie Orlová23.4.2018, 18:48, Rostislav Štefaník

Dobrý den jelikož jel přes vaše město autem ŠKODA OCTAVIA RYCHLOSTÍ 62KM/H. Zaplatil jsem přes můj ůčet na váš ůčet pokutu 500kč.Pokuta mi byla vrácená poslaná zpět na můj učet což nechápu.ČÍSLO UČTU BYL URČITĚ ZPRÁVNÝ JELIKOŽ MI TO POSLAL ZPĚT VÁŠ ŮŘAD.

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
V případě, že provozovatel vozidla obdrží výzvu k uhrazení určené částky za přestupkové jednání spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, je nezbytné tuto částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy. Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě, obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje v šetření přestupku, týkajícího se porušení povinnosti řidiče vozidla. V případě, že částka byla uhrazena po dni splatnosti, je povinen obecní úřad s rozšířenou působností částku vrátit zpět provozovateli vozidla a pokračovat v šetření přestupku.

Ingrid Veliká
úředník úseku přestupků odboru dopravy
odbor dopravy
Městský úřad Orlová23.4.2018, 18:38, Dušan Putniorz

Doslechl jsem se že v Orlové Porubě chcete umístit drogově závislé. Co je na tom pravdy. Děkuji.

Dobrý den,
ano, zastupitelstvo města to schválilo. K problematice se vrátíme na stránkách Orlovských novin 22. června 2018.
S pozdravem
Nataša Cibulková21.4.2018, 6:19, Dagmar Křístková

Zajímalo by mě,zda se uvažuje o opravě rozbitych chodniků ulice Ke Studánce a chodniků kolem hlavní cesty v této části Orlové, ktere 30 let nikdo neudržuje. Jsou opravdu v katastrofálním stavu.

Dobrý den,
oprava chodníků z litého asfaltu na ul. Ke studánce bude provedena v letošním roce.

Bc. Šárka Kepenyesová
vedoucí oddělení komunálních služeb
evidence a převody nemovitostí
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová19.4.2018, 20:18, Petr

Dobry den,chtěl bych se zeptat kdy se odevzdávají staré pamětové karty řidiče?Udělejte si pořadek s vašimi uřednicemi na dopravním inspektoratě,pokud neznají pravidla a vykladají,že nám v autoskole říkají věci špatně.S pozdravem Petr Šaněk.

Dobrý den,
podle § 110a odst. 4 zákona o silničním provozu, řidič je povinen převzít paměťovou kartu řidiče osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Poškozenou nebo nefunkční paměťovou kartu řidiče je řidič povinen vrátit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Po předání paměťové karty řidiče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní paměťovou kartu řidiče.
Dle pravidel nakládání s paměťovou kartou se řidičům doporučuje starou kartu vrátit do 60 dnů od vydání karty obnovené příslušnému úřadu odevzdat, teprve potom lze paměťovou kartu skartovat v systému digitální tachograf. Vystavením nové karty se původní karta stává neplatnou. Vkládat neplatnou kartu do záznamového zařízení je zakázáno.
Řidič se vystavuje riziku velmi citelného finančního postihu, jestliže kartu zneužije.
S pozdravem

Silvie Havlásková
úředník oddělení dopravně správních agend - registr řidičů
Odbor dopravy
Městský úřad Orlová19.4.2018, 7:05, Ing. Milan Juchelka

Je to smutné, ale už pátý rok bude opět Orlová bez městského koupaliště. Megalomanské stavby u městského úřadu, které nepřinesou občanou žádnou přidanou hodnotu a devastace areálu, kde by se určitě našla možnost vyložení a utěsnění současného bazénu za daleko méně peněz než je 300 milionů. Je nám jasné, že stavba byla poplatná své době, ale mně a těm co jsme se tam chodili koupat a opalovat plně vyhovovala. Prosím, nechte to opravit alespoň provizorně nějakou folii či plastikovou vestavbou za pár kaček. Budou obrovská vedra a my se budeme topit ve vlastním potu bez šance se alespoň na hodinku ochladit v relatívně studené vodě.

Dobrý den, oprava koupaliště není možná a musí dojít k jeho kompletní přestavbě. Již před ukončením svého provozu koupaliště neodpovídalo hygienickým předpisům.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic16.4.2018, 21:50, Lucie

Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude opět otevřen Letňák. Myslím, že je škoda každého krásného dne, kdy je zavřeno. děkuji za odpověď Lucka

Dobrý den,
letňák je částečně občanům k dispozici. Spodní část s bufetem a posezením je zprovozněna, pouze horní část s hledištěm je uzavřena. Probíhá tam zastřešení hlediště. I toto by mělo být v průběhu prázdnin dokončeno.
S pozdravem
Nataša Cibulková15.4.2018, 16:44, Blanka

Dobrý den, dá se zjistit jaká je nejvyšší výška rodinného domu ve městě Orlová? Respektive kolik měří nejvyšší či alespoň průměrný rodinný dům "od země ke štítu"? Děkuji za odpověď.

Rodinný dům pro bydlení dle vyhlášky může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Světlé výšky jsou omezeny pouze minimem, ale pokud jde o průměrné rozměry místností, stavebních konstrukcí a podkroví, je obvyklý dům se sedlovou střechou vysoký okolo osmi metrů.
Ing. Eva Jurčíková
vedoucí oddělení stavebního řádu
Odbor výstavby12.4.2018, 6:56, ivana

Dobrý den, v neděli jsem byla v lesoparku, kde jsou nové cestičky, které jsou hezké a pohodlné, jen mám pár dotazů. Jak se bude řešit " jezírko", které je vedle stromů pod studánkou? Vzniká tam také bažina a v létě, až budou komáři, to asi nebude moc příjemné . Okolo cestiček jsou naházeny zbytky velkých betonových kusů, bude to uklizeno? Některé lavičky jsou nakloněny a špatně se tam sedí. Děkuji za odpověď

Dobrý den, děkujeme za podnět. Všechny problémy v lesoparku se stále řeší. Město Orlová nechalo provést odvodnění ploch pod studánkou, které se prozatím ukázalo jako nedostatečné a které vyhodnocujeme. Úklid je u zhotovitele stále reklamován, stejně jako lavičky, ukotvení košů nebo nedopískování dlažby. Pokud nedojde k odstranění všech reklamovaných vad v souladu se smlouvou, bude město uplatňovat sankce.

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic12.4.2018, 6:52, Ivana

Dobrý den, na podzim jsem psala dotaz, kdy bude opětovně zasazena tráva a srovnán terén vedle panelového domu 966 v Orlové. Odpověď od Vás přišla, že firma, která prováděla rekonstrukci bude řešit vše na jaře. To je již tady, kdy tedy bude vše provedeno? Děkuji za odpověď

Z důvodu modernizace panelových domů č.p. 968, 970 na ulici U Kapličky, bylo dvěma firmám (Viva, s.r.o., FATRA, spol.s.r.o.) povoleny vstupy na městské pozemky k realizaci staveb. Stejné pozemky byly využívány i v loňském roce v rámci modernizace panelového domu č.p. 969. Tyto pozemky tedy nadále zůstaly předány na základě protokolu firmám až do ukončení stavebních prací cca 11/2018. Po ukončení je požadováno protokolární předání pozemků s úpravami HTÚ a JTÚ.
Z důvodu stížnosti občana na neuklízení a znečišťování zpevněných ploch v okolí staveb, jsou pravidelně dělány kontroly.

S pozdravem
Beata Badurová
oddělení komunálních služeb
odbor správy majetku a hospodářské správy
Městský úřad Orlová10.4.2018, 20:41, Jiří Zygma

Dobrý den, už léta se hovoří o výstavbě vlakového nádraží (nebo rychlotramvajové alternativě) a stále se zatím nic neděje, byť je všeobecně známo, že Orlová je největším městem v republice bez vlakového nádraží. Posty a lidé na nich se na radnici střídají, na magistrátě už se vystřídala řada lidí a tento palčivý problém si radní převalují jak horký brambor, přitom nikdo z nich není opravdu schopný v této věci něco udělat. Změní se už konečně něco? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v tuto chvíli se asi s projektem vlakotramvaje nic dít nebude. Zastupitelé města schválili nový strategický plán města, ale vlakotramvaj v něm není zahrnuta.
S pozdravem
Nataša Cibulková10.4.2018, 12:29, Pantoličková

Dobrý den Co bude dělat město s romskými spoluobčany.Hlavně na Porubě u Penny marketu je to hotové géto.Myslí si že myslí si že mohou vše a vše už dovršilo že už napadají děti a starší lidi i v penny marketu a ani policie a ani ochranka hlavně pán co má něco z rukou na to kašle.Vznikají i dětské skupinky které prodávají kradené věci a penny a napadají děti bílé a chtějí peníze.Policie ČR a městská policie stím nic nedělá nejsou tam skoro vidět.Pokud stím město Orlová nebude nic dělat zvažují i podat žalobu k Evropskému soudu protože se také může stát že se lidi odstěhují s Orlové a bude to jen město sociálních slabých a v životě nebude mít město na to aby se zlepšovalo.Děkuji

Dobrý den,

město a policie přistupuje k romským spoluobčanům stejně jako k občanům majoritní společnosti. V případě zjištění protiprávního jednání jsou vůči všem vyvozovány důsledky v podobě stíhání za přestupek nebo trestný čin. V trestněprávní rovině zákonodárci těmto orgánům jiné možnosti nebo nástroje neposkytli. Ocenili bychom, kdybyste se dostavil k nám na městskou policii a společně zvážili Váš návrh žaloby k Evropskému soudu.

Mgr. Milan Páleník
zástupce velitele městské policie
Městská policie Orlová