DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


1.4.2020, 20:33, Jana Zolichová

Dobrý den, na ulici Zátiší před domem 262 nesvití cca od poloviny března lampa veřejného osvětlení

Dobrý den,
oprava byla provedena. Děkujeme za upozornění.31.3.2020, 17:54, Juřenová

Dobrý den, bude u nás ve městě automat na roušky a dezinfekcí jako to chystá Ostrava. Děkuji

Dobrý den,
vstoupili jsme do jednání, abychom i v našem městě měli automat na roušky a věříme, že to dobře dopadne.
S pozdravem
Bc. Naděžda Kubalová, místostarostka31.3.2020, 17:51, Lucie Richterova

Dobry den, chtela bych se optat jak to ted je kdyz potrebuji zmenit na ridicskem prukazu prijmeni? Dekuji za odpoved

Dobrý den,
úřední hodiny Městského úřadu Orlová jsou v pondělí a středu od 13 do 16 hodin, vždy se nejdříve musíte telefonicky domluvit. Na druhé straně nutno podotknout, že je to pouze v případě nutnosti. Obecně platí viz. níže:
JAK JE TO S PROKAZOVÁNÍM TOTOŽNOSTI OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM PASEM A ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU?


Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.31.3.2020, 12:20, K. Kempna

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat, zda nevíte, kdo v těchto dnech rozváží roušky pro seniory v okrajových částech města. Ráda bych touto cestou nejen jim, ale i ostatním skupinám, které šijí roušky nebo jiným způsobem pomáhají, poděkovala.

Dobrý den,
roušky seniorům nad 70 let dodává až do jejich domovů město Orlová. Distribuují to radní a úředníci. Cílem je zabezpečit naše seniory a postarat se o jejich maximální bezpečnost.
S pozdravem
Nataša Cibulková30.3.2020, 14:19, Petr Kohut

Po přečtení článku jak chránit stromy před mrazem jsem zděšen. Jak může někdo radit "zakuřovat stromy vlhkými rostlinnými zbytky?" Nevadí vám, že nabádáte veřejně k porušování zákonů a vyhlášek? Bylo by fajn, aby se pisatel podepsal.

Dobrý den, přeposílám Vám celou zprávu, která nám dorazila ke zveřejnění.

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000100
Odesláno: 29.3.2020 10:30:09
Územní platnost: ORP Orlová
Meteorologická situace: Po přední straně tlakové výše se středem západně od Britských ostrovů k nám bude proudit studený vzduch od severu až severovýchodu.
Mráz ve vegetačním období Nízký st. nebezpečí
30.3. 00:00 – 2.4. 09:00
Popis: Během nočních a ranních hodin se budou teploty pohybovat pod bodem mrazu. Zejména v polohách pod 400 m n. m. hrozí poškození vegetace, především kvetoucích ovocných stromů.
Doporučení: Nebezpečí poškození vegetace. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik/orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot (zpravidla před východem Slunce), nebo dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.30.3.2020, 10:15, Eva

Dobrý den, lze si zadat online rezervaci i v případě vyřízení řidičského průkazu ( končí platnost ). Děkuji

Dobrý den,
v době nouzového stavu se považuje propadlý řidičský průkaz za stále platný. Mohu-li Vám doporučit, ponechte vyřízení nového řidičského průkazu na dobu, až se situace v České republice zklidní a bude zrušen nouzový stav. Pokuty se v této situaci rozhodně nemusíte obávat. Viz.níže:

JAK JE TO S PROKAZOVÁNÍM TOTOŽNOSTI OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM PASEM A ŘIDIČSKÝM PRŮKAZEM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU?

Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.30.3.2020, 9:14, Noveková Ja.

Kde se prosím dá sehnat nějaká rouška - mimo rolák nebo šátek, nemohu z dův. zdrav. post. šít a rozdávají se jen nepřízpůsobivým. Nejsem určitě sama , kdo má tento problém. Děkuji

Dobrý den, roušku si můžete vyzvednout každý všední den i v sobotu, v době od 13:30 do 14:30 hodin, v prostorách starého Prioru na ulici Osvobození, vchod hned zkraje parkoviště.29.3.2020, 13:40, Jan Kupczak

Dobrý den. Dnes 29.3.2020 jsem zjistil, že naše město vysílá nějaké informace občanům města pomoci městského rozhlasu. Můžete mi prosím sdělit pozici na kterou se mám postavit abych vůbec něco slyšel? Byl jsem totiž u rodičů, kteří bydlí na Masarykově třídě cca 30 metru od hl. silnice a tam nebylo vůbec nic slyšet. Já bydlím na ul.Kpt. Jaroše, takže tam o slyšení rozhlasu nemůže být řeč, už vůbec. V této kritické době myslím, že rozhlas by mněl fungovat všude. To už nemluvím o takových místech jako např. lesopark nebo ulice vedoucí k rodinným domům na území města. Myslím že by bylo dobré nechat provést revizi celého rozhlasu a zrekonstruovat jej. Co mám z toho, že v letním kině je to uděláno, takže veškeré koncerty a akce konané tam mám jako na talíři a zadarmo, když teď se nedovím zhola nic. S pozdravem Kupczak Jan

Dobrý den,
pokusíme se všechny informace kolem vysílání městského rozhlasu zjistit a připravíme článek do Orlovských novin. V tuto chvíli Vám mohu sdělit akorát to, že městský rozhlas obsluhuje Dům kultury města Orlové. Doporučujeme se přihlásit k odběru Mobilního rozhlasu. Je to kompletní balíček informací, který Vám přichází do mobilu. V tuto chvíli je to v podobě SMS, po ukončení nouzového režimu budeme takto rozesílat i kulturní a sportovní akce na území města.
https://orlova.mobilnirozhlas.cz/
ONLINE REGISTRACE
APLIKACE "ZLEPŠEME ČESKO - MOBILNÍ ROZHLAS" DO MOBILU - STÁHNOUT PRO ANDROID
APLIKACE "ZLEPŠEME ČESKO - MOBILNÍ ROZHLAS" DO MOBILU - STÁHNOUT PRO iOS
propagační VIDEO
S pozdravem
Nataša Cibulková27.3.2020, 6:44, Denisa Bolfová

Dobrý den, mám dotaz jak je to s placením školného ve školkách a školách v této situaci s pandemii? Předem děkuji za odpověď Přeji hezký den a pevné zdraví Bolfová Denisa

Školné, které bylo placeno za měsíc březen ve školní družině nebo v mateřské škole bude vráceno za tento měsíc poměrnou částí. Školné za měsíce, kdy budou školy uzavřené nebude vybíráno, jednotlivé vyúčtování je v kompetenci ředitele. Jde o to, že někde mohli vybírat školné na celé pololetí, někdo vybírá měsíčně. Doporučuji kontaktovat příslušnou školu a informovat se.26.3.2020, 22:58, Martin

Dobrý den Otazka Kolik osob může být v jednom bytě aniž by to porušovalo omezení nařízení vlady ohledně corona situace? Děkuji

Nařízení vlády ohledně koronaviru upravují pohyb občanů a jejich omezení na veřenosti a veřejných prostorech, resp. prostranstvích. Počet osob v "jednom bytě" upraven, omezen není.
Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o "krátkodobý", resp. přechodný pobyt osob v bytě, nebo o stav dlouhodobý.
V případě, že by se jednalo o dlouhodobý (setrvalý) pobyt více osob v jednom bytě, není vyloučeno, že by se situace musela posuzovat podle hygienických předpisů.

Mgr. Brňovják25.3.2020, 21:40, Jana Fabiszova

Dobrý den, prosím vás kdy si mohu u vás vyzvednout občanský průkaz. Děkuji

Pro nezbytné případy jsou úřední hodiny vždy v pondělí a středu od 13 do 16 hodin.25.3.2020, 20:04, Andrea

Dobrý den, ráda bych požádala o pomoc v této složité době pro nás všechny. Pracuji jako zdravotní sestra minimálně dvanáct hodin denně v Ostravě. Denně po návratu ze služby musím řešit problém, kde najdu místo k parkování a opakovaně na parkovišti počítám minimálně pět dodávkových vozidel, která se zde najednou objevila. Není možné, vyhradit těmto vozům prostor k parkování, aby nezabíraly prostor pro osobní automobily? Děkuji

Z dotazu není patrno, které parkoviště má tazatelka na mysli. Dodávková vozidla (kategorie N1) mohou především stát na parkovišti na ul. Kpt. Jaroše (pod kinem Vesmír) a na novém parkovišti na ul. Rydultowské, kde mají vyhrazených 6 míst.
V sídlištní části Orlové - Lutyně, v obytných zónách je stání těchto vozidel zakázáno nařízením města, na ostatních parkovištích pak příslušným dopravním značením".
Ing. Radim Klein, vedoucí odboru dopravy25.3.2020, 13:11, Z.C.

Dobrý den,chci se zeptat na dodání jednorázových roušek do schránek orlovských občanů.Karviná to již provozuje!!děkuji za odpověď

Dobrý den,
ano, tyto jednorázové roušky vláda slíbila pro všechny občany, ale bohužel, zatím je nedodala. Prosíme o trpělivost. Pokud nemáte roušku, můžete si vyzvednout šitou roušku na městském úřadě.25.3.2020, 10:14, Romana Haramia

Dobrý den, měla bych dotaz, ohledně přepisu auta, zda se mohu dostavit v úředních hodinách, nebo je třeba se objednat. Děkuji

Dobrý den,
ideální by bylo, kdybyste se objednala. Úřední hodiny jsou pondělí a středa od 13 do 16 hodin.25.3.2020, 10:05, Bogdan Bialonczyk

Dnes mně informoval p.Kočí(SMO), že svoz odpadu (pplast, BIO ) z části Poruba a jiných kromně 5 etapy je pozastaven, protože a) nemá kde třídit odpad, b) musel rozdělit čety svozových pracovníků. Náhradní řešení není . Rada města toto posvětila, protože cituji " nemají žádný krizový plán". Chtěl jsem se tedy zeptat: zda si ten odpad někde uskladnit a čekat až za 2-3 měsíce budete obnovovat provoz? Děkuji za odpověď Bialonczyk

Jelikož je v celé ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu výskytu koronaviru, byl do odvolání pozastaven vývoz separovaných složek odpadů od rodinných domů. Odpady mohou být infikovány a může tak dojít k nakažení osádky svozového vozu. Odpady z tzv. zvonů jsou vyváženy nadále.

Dne 28.3. byl, i přesto všechno, urgentně zajištěn mimořádný vývoz plastů od rodinných domů.

Děkujeme za pochopení a prosíme, buďte trochu shovívaví.
Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy