DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


16.4.2024, 14:46, René Bocek

Dobrý den, můžeme zažádat o modrou popelnici na papír? Děkuji za odpověď. Bocek René

Dobrý den,
o přistavení nádoby na papír určitě zažádat můžete. Napište prosím svůj požadavek s adresou na e-mail denisa.nitschova@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS15.4.2024, 16:44, MR

Dobrý den ,kdo je zodpovědný za zeleň v Orlové? Ptám se protože dnes po příchodu domů ,ul. Lesní jsem zjistil ,že probíhá takzvané sečení trávy ,kdy zcela bezohledně sekačkou sesekali i záhon ke vchodu jenž si sami udržujeme . Tráva je sice posečená ale bez sběru ,kdy je ponechána jako mulč-což již v minulosti byla vaše odpověď na podobný dotaz, jenže teď jednak nejsou k tomu vhodné klimatické podmínky a jednak tráva již byla přerostlá a vzniká tak naprosto nevzhledná plocha.Na této adrese bydlíme víc jak 12let a stav zeleně se rok od roku zhoršuje. Každoročně se pokácí několik stromů v našem okolí kdy některé nejeví nejmenší příznaky poškození, onemocnění .. A výsadba nových v náhradě -ani jeden! (pokud jsem nepřehlídl) .Keře taky likvidujete , respektive jsou zakracovány na co nemenší velikost(zmlazování ale nesystematicky s ohledem k živočichům )- a co ptáci ,ty si mají zakládat hnízda kde? na ul.Květinové po dotazu občana na pokácený strom a ptačí hnízdo jste napsali odpověď ,že si pták postaví hnízdo v jiném místě -a možná v jiném městě..... MR

Dobrý den,
brzký příchod jara způsobil urychlení růstu vegetace, kdy tráva velmi rychle narostla a ne vždy bylo vhodné počasí k jejímu kosení. Proto pracovníci údržby v některých případech museli kosit již vyšší trávu a je možné že ve vysoké trávě byly rostliny přehlédnuty, jistě je nepokosili schválně. Tráva v jarním období velmi rychle regeneruje, takže zanedlouho bude vypadat zase hezky. Ohledně kácení stromů - kromě poškozených a nemocných stromů (kde často probíhá houbové onemocnění, které na první pohled pro laika není rozpoznatelné) se musí někdy kácet i z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. Není pravdou, že se nevysazují nové stromy, ale právě z důvodu umístění inženýrských sítí, není příliš mnoho míst vhodných pro rozsáhlejší nové výsadby.
S pozdravem
OSMHS15.4.2024, 7:04, Helena Folvarčná

Dobrý den, do února 2025 mi platí cestovní pas, ale odjíždím na rok do zahraničí. Můžu si vyřídit nový pas dřív, třeba v červenci? Děkují Folvarčná

Vážená paní Folvarčná,
jestliže Vám platnost cestovního pasu končí v únoru 2025, můžete si žádost o nový pas podat v červenci 2024 (jak navrhujete). K podání žádosti budete potřebovat svůj občanský průkaz, stávající cestovní pas a 600,- Kč na zaplacení správního poplatku.
Doporučujeme Vám předem se elektronicky objednat, neboť v červenci každého roku přichází na náš úřad velké množství klientů a mohlo by se stát, že byste na úřadě strávila velmi dlouhou dobu.
Objednávku můžete učinit na stránkách města https://www.mesto-orlova.cz/ přes sekci Online rezervace. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělky, středy a čtvrtky.
S pozdravem
OVVŽÚ14.4.2024, 18:12, Jarek

Dobrý den, můžete v novém kalendáři města Orlové pro rok 2025 uvést po dohodě s ředitelem mezinárodního cyklistického závodu žen - GRACIA 2025 termíny závodu tak, jak máte vyznačeny "Dny města Orlové" ? Děkuji

Dobrý den,
děkujeme za Váš námět. Již jsme se domluvili s ředitelem mezinárodního etapového cyklistického závodu žen - GRACIA a datumy závodu vyznačíme v kalendáři pro rok 2025.
S pozdravem
KS11.4.2024, 14:29, Jan H.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co se dělá s veřejným osvětlením na parkovišti u Alfréda (Okružní 905 a okolí) Já jen, že jsem nikde o tom nic nenašel a už zmizely dva světla. Nejde mi tak o světla, ale o ty auta co pod nimi stojí, když používají zbýječky na betonové podstavce a kamínky odlétají na auta. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v dané oblasti byly zjištěny havarijní stavy stožárů, které bylo smluvním správcem nutné odstranit k zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku. Dané stožáry jsou určeny k náhradě. Na opatrnost při technologickém postupu bude správce upozorněn, ale odbor správy majetku a hospodářské správy musí občany rovněž upozornit, že kolem zařízení veřejného osvětlení města Orlová je pro údržbu rovněž nutné zanechat přístupový a manipulační prostor minimálně v poloměru jednoho metru od osy stožáru, aby pracovníci mohli provádět nutné zásahy bezpečně a bylo možné realisticky provádět nutné technologické postupy. Při nedodržení této vzdálenosti a nebo znemožnění přístupu k jeho údržbě by se mohlo rovněž jednat v krajních případech o přestupek vůči veřejnému pořádku zabrání veřejně prospěšného zařízení dle § 5 (1) g) zákona 251/2016, Sb. Prosíme tedy občany, aby při parkování dodržovali co největší možný odstup od těchto zařízení.
S pozdravem
OSMHS10.4.2024, 15:01, Jozef Ferko

Dobrý den. Chtěl bych se dozvědět něco více o termínech sečení trávních ploch na území města Orlová. Pokud je mi dobře známo, časté sečení neprospívá přírodě ani živočichům. Všiml jsem si letos, na počátku dubna, že už sekáči řádí na těch hlučných mašinách o 106, přitom porost nepřevyšuje 15 cm. Rád bych je viděl, kdyby měli kosit ručně jak by se snažili. To ale není jádrem tématu. Mne zajímá, jestli město zredukuje četnost sečení a proč se už tak neděje od letošního roku. Nebo jde o byznýs? Děkuji za odpověď. Zdravím a přeji pěknou budoucnost vám i městské přírodě.

Dobrý den,
brzký začátek sezóny sečení travnatých ploch na území města Orlové je dán klimatickými podmínkami, kdy s časným nástupem jara došlo k posunutí vegetační sezony cca o měsíc. První kosení travnatých ploch po zimě by mělo být provedeno zavčasu, aby se trávník po zimním období zbavil odumřelých částí a zbytků listí, které jsou zdrojem chorob, zejména plísní. Na místech kde je trávník řídký, tímto také dojde k jeho zahuštění a zapojení. Četnosti sečení travnatých ploch na území města Orlové jsou pak dány jejich zařazením do jednotlivých intenzitních tříd údržby zeleně. Zatravněné plochy na sídlištích patří do II intenzitní třídy, kde je stanovená četnost prací při jejich údržbě během celého kalendářního roku, která by měla být dodržována s ohledem na průběh počasí a v závislosti dle připraveného harmonogramu organizace práce na pozemcích města, tak aby byla zabezpečena optimální péče o dané plochy. Sečení trávníků probíhá dle zásad ČSN 83 9051 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy). Dle této normy je kosení prováděno tak, aby průměrná výška (bez plevelů) nepřesahovala v žádném ročním období hodnoty uvedené u II. intenzitní třídy, a to výšku trávy 20 – 25 cm při sekání se sběrem hmoty. V minulých letech docházelo k situacím, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek muselo být kosení odloženo z důvodu dlouho trvajících dešťů, poté byly evidovány stížnosti od občanů na vysokou trávu s výskytem klíšťat. Proto o snížení četnosti kosení uvažujeme pouze na místech k tomu vhodných, kde toto opatření bude mít smysl z hlediska podpory biodiverzity.
S pozdravem
OSMHS10.4.2024, 6:50, Hana

Dobrý den,mám dotaz v létě jedeme za rodinou na Slovensko musí mít tři lete dítě občánků? Nebo stačí nějaký papírový doklad? Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Dobrý den,
ano, pro vycestování do zahraničí potřebuje i tříleté dítě buď občanský průkaz nebo cestovní pas.
S pozdravem
OVVŽÚ9.4.2024, 21:56, Monika

Kam prosím hlásit nefunkční veřejné osvětlení?

Dobrý den,
závady na veřejném osvětlení je možno nahlásit na Odbor správy majetku a hospodářské správy, Ing. Tomáš Polášek tel. 596 581 330, email: tomas.polasek@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS8.4.2024, 22:49, Silvie

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy se budou čistit pískoviště pro děti a měnit písek.

Dobrý den,
​výměny a dosypy písku v pískovištích byly provedeny ve středu 10. 04. 2024.
S pozdravem
OSMHS8.4.2024, 12:21, Jiří

Dobrý den, pár dotazů niže byl dán odkaz na harmonogram čištění ulic avšak daný odkaz směřuje na prázdnout stránku a taky na úřední desce z 20.3.2024 není nic zveřejněno. Prosím tedy o poslání korektního odkazu. Děkuji

Dobrý den,
informace ohledně čištění ulic již na úřední desce nenajdete. Na stránkách města a na facebooku města budeme občany pravidelně s předstihem informovat o tom, kdy se bude daná ulice čistit. Navíc s dostatečným předstihem budou ulice označovány dopravním značením pomocí zákazových značek zákazu zastavení a stání a zónových dopravních značek.
S pozdravem
KS7.4.2024, 14:55, Jiří Kouřil

Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s platbou za odvoz odpadu v roce 2024 (bydliště panelový dům Na výsluní 1280). Dříve se platilo ročně, nyní mi přišla platba 480 Kč dvakrát po sobě). Děkuji Kouřil J.

Dobrý den,
poplatek za komunální odpad je v roce 2024 stanoven na 960,- Kč/ os./ rok, poplatek se od letošního roku stahuje v SIPO ve 4 splátkách, a to únor - květen (4*480,- Kč/2 osoby).
Přeji pěkný den
PO6.4.2024, 15:30, Lenka Balova

Dobrý den, Chci se zeptat jestli se plánuje dočasné přistavení velkoobjemového kontejneru na ulici Doubravská, případně v jakém termínu. Děkuji, Balova

Dobrý den,
velkoobjemové kontejnery se od 01.01.2024 na území města Orlová nepřistavují. Odpad můžete odevzdat do sběrných dvorů.
S pozdravem
OSMHS5.4.2024, 20:49, Radim Pastucha

Dobrý den chtěl bych se zeptat jako fanoušek Orlovského hokeje proč byl odvolán Jiří Pavlát z vedení MSK

Dobrý den,
šéftrenér MSK Orlová, pan Jiří Pavlát, nebyl ze své funkce odvolán. Pracovně právní vztah byl ukončen dohodou.
S pozdravem
KS3.4.2024, 11:48, Petr

Dobrý den, tož jsem si pořádně nepřečetl nabídku na představení - Dejvické divadlo: Elegance molekuly, koupil 2 vstupenky za 700,- Kč a až potom zjistil, že je to jenom STREAM. No, i jako důchodce to unesu, ale ta cena se mi zdá přehnaná vzhledem třeba k ceně koncertu Ledeckého... Kdo prosím ty ceny určuje ? Děkuji za případnou zprávu...

Dobrý den,
cenu vstupného na živý přenos z Dejvického divadla určuje distributor a vlastník práv. Cena 350 Kč je nejnižší cena, ze kterou můžeme daný stream nabízet. Děkujeme za pochopení. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Pavel Sikora
Provoz digitálního kina (Kino O)
Dům kultury města Orlové, p.o.
Tel: 604 295 9742.4.2024, 10:25, Veronika

Dobrý den, kdy prosím KONKRETNĚ se bude řešit a jestli vůbec oprava chodníku v ulici Vnitřní od domu 748, až po prostranství u Centrumu (obchod Hruška). Chodník hlavně od domu 748 je v katastrofálním stavu, v domě bydlí vozíčkář a maminky s dětmi kteří mají neskutečný problém chodníkem vubec projet.

Dobrý den,
odbor rozvoje a investic zadal zpracování územní studie Revitalizace sídliště v Orlové - Lutyni - I. etapa, která celkově řeší budoucí uspořádání veřejných prostranství v území, kterého se týká Váš dotaz. Studie bude dokončena v tomto roce a bude podkladem pro následné investiční akce
v území sídliště I. etapa (prostor mezi ul. Kpt. Jaroše a Na Stuchlíkovci). Váš dotaz vnímáme jako podnět pro zpracovatele studie.
S pozdravem
ORI