DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


2.12.2020, 9:52, zdenka

Dobrý den,chci vám poděkovat za vyřízení mé žádosti,o úpravu křoví na ul.Topolová.Vše je napraveno!Děkujeme!!!

Dobrý den,
jsme rádi, že vše bylo vyřešeno k Vaší spokojenosti. Přejeme pěkné a pohodové dny.
Kancelář starosty30.11.2020, 17:34, Denisa

Dobrý den, akutně chybí chodník na Zátiší. Z ulic K Rybníku navazující na Lutyňskou se stal hlavní tah Ostrava/Bohumín - Orlová. Děti z celé oblasti chodí do školy a školky právě po téhle cestě pěšky. Maminky s kočárky také nemají jinou volbu, pokud nechtějí do města autem. Značka pěší zóna jako by tam ani nebyla. Auta zde jezdí kolem 60 k/hod a provoz je čím dál frekventovanější, mobilní radar nepomáhá. Je chodník v plánu, prosím? Děkuji.

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Aktuálně se s chodníkem na Zátiší nepočítá, ale není řečeno, že by nemohl být vybudován do budoucna.
Kancelář starosty29.11.2020, 14:44, Olšáková

Dobrý den. Prosím o informaci zda město Orlová má k dispozici byty k pronájmu, nebo k prodeji. Zda a za jakých podmínek lze požádat o zařazení do pořadníku o byt. Děkuji za odpověď.

NOVÝ ROK PŘINESL ZMĚNU V PŘIDĚLOVÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ

Rada města Orlová rozhodla o novém způsobu přidělování bytů ve vlastnictví města. Byty města se budou přidělovat po uskutečnění licitace. Z tohoto důvodu se ruší všechny doposud podané žádosti i pořadníky pro byty velikosti 0+2 a 1+3. Nové žádosti o byty velikostí 0+2 a 1+3 se již nebudou přijímat.
Licitace bytů se nebudou realizovat jen u bytů v domě č. p. 1390 na ulici Rydultowské, který je určen pro příjmově vymezené osoby, a občané splňující podmínky mohou o přidělení bytů v tomto domě žádosti i nadále podávat. Rovněž odbor sociální a zdravotní přijímá nadále žádosti o byty v objektech č. p. 960-962, objektu Altenheim (tzv. byty v domech s pečovatelskou službou) a přiděluje sociální byty, jak tomu bylo dosud.
Informace o volných bytových jednotkách a způsobu licitace budou vždy uveřejněny na stránkách města.

OSMHS25.11.2020, 13:20, Zuzana Kriva

Prosim o zaslání informace zda-li je mozne stavět rodinný dům na pozemku pár.c. 508 v Orlové Poruba a jestli je možná Příjezdová Cesta z hlavní cesty Slezska.. Děkuji za informaci

Dobrý den,
na pozemku parc. č. 508 v k.ú. Poruba u Orlové je možná výstaba rodinného domu. K možnosti sjezdu je kompetentní se vyjádřit příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy MěÚ Orlová.
Kancelář starosty24.11.2020, 16:56, Jarda

Dobrý den, chtěl bych se ještě vyjádřit k reportáži tv Nova. Děkuji za odpověď přímo šalamounskou. Čekal jsem, že mi odpovíte jasně a stručně. Po zhlédnutí reportáže by mě zajímalo jestli bude pan starosta i nadále vyžadovat omluvu, protože tv Nova se samozřejmě neomluvila. Děkuji za odpověď?

Dobrý den,
chápeme Váš postoj, ale pan starosta se s vedením TV NOVA dohodl na natočení nové reportáže, která byla odvysílaná. V případě médií nelze čekat dobrovolnou omluvu v reportáži. O omluvě ve vysílání by musel rozhodnout soud. Děkujeme za pochopení.
Kancelář starosty24.11.2020, 16:43, petr

dobrý den ,chci se zeptat co budete dělat s parkování na 5 etapě ,dnes v 16 00 není kde zaparkovat lidi parkují kde se se vejdou a pak dojedou měštáci a dají jím botu,rozumnější by bylo zavest parkovací karty na jméno, adresu a spz auta ,protože jedna čtvrtina je tady firemních aut, lidi kteří přijedou pozdeji než v 14 30 už mají malou šanci k normalnímu parkování,je mi jasné že nikdo s vedení města tady nebydlí ,proto se nikdo o ten dlouhodoby problém nestará

Dobrý den, vedení města se touto problematikou dlouhodobě zabývá a parkování služebních aut včetně dodávek to komplikuje. Vámi nabízené řešení rezidentního parkování zavádí převážně velká města jako Praha nebo Brno. Samozřejmě tento trend a jeho výhody a nevýhody sledujeme. V současné době Město Orlová není připraveno k tak razantnímu kroku. Rezidentní parkování by bylo s nejvyšší pravděpodobností zpoplatněno. Takové řešení může snížit obrátku na jedno parkovací místo a musí mít vybudovanou alternativu záchytných parkovišť a parkovacích domů. Město Orlová má zpracovanou koncepci statické dopravy, která vytipovala možné rozšíření parkování ve městě. S návrhy se můžete seznámit na stránkách města https://www.lepsi-orlova.cz/cz/rozvojove-dokumenty/doprava/. Parkování ve městech je obecně problém. Rozšíření parkování na V. etapě kvůli dvojnásobné hustotě domů a obyvatel je už téměř nemožné. Budování parkovacích domů v zastavěném území je velmi komplikované a drahé. Vzhledem k omezenému prostoru se nepopulární regulaci parkování nevyhne žádné město. Regulace se však musí řešit komplexně v celém městě, jinak se ten problém jenom přesouvá z jedné části města do druhé.23.11.2020, 16:14, Filip

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na nově zbudované parkoviště na V. etapě a to na ulici Na Výsluní. Bohužel je parkoviště provedené tak, že parkující auta parkují koly aut až u hrany obrubníku. Tzn. že 90% všech aut parkujících na parkovišti, zasahuje svými předními i zadními částmi vozu do průběžně vedoucího chodníku. Auta tím to výrazně zmenší daný chodník a svým způsobem to může být i nebezpečné..... Chtěl bych se tedy zeptat, zdali by bylo možné na jednotlivých stáních nechat nainstalovat malé retardéry, tak aby auta nezajížděla až ke hraně obrubníku parkoviště. Děkuji za vyjádření.

Dobrý den,
Jedná-li se o chodník podél ulice 17. listopadu, který je zároveň souběžně s rekonstruovanou parkovací plochou mezi ul. Na Výsluní a 17. listopadu, pak se jedná o chodník šířky 3,0 m mezi obrubami.
Přilehlá parkovací stání jsou navržena délky 4,50 m a počítají s převisem části vozu do přilehlé zpevněné plochy (chodníku). Z tohoto důvodu nelze instalovat retardéry, protože parkovací stání na to nejsou navržena. To znamená,že celé parkoviště je navrženo tak, aby bylo dle normy ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 zajištěno minimální(bezpečné) šířkové uspořádání – 4,5 m délka parkovacího stání + 6,0 m středová komunikace + 4,5 m délka parkovacího stání + 0,5 m převis vozidla + 0,25 m bezpečnostní odstup + 2,25 m volná šířka chodníku.
Min. šířka chodníku je dle předpisů 1,50 m, což při převisu 0,5 m + 0,25 m bezpečnostní odstup 3m šířka chodníku splňuje.
Tím chceme říct, že parkování aut s převisem na chodníku není nijak nebezpečné, a naopak zmenšení parkovacích míst o Vámi požadované retardéry, by způsobilo nebezpečí na parkovišti. Automobily by zasahovaly do komunikace a mohl by být problém např. s výjezdovými úhly apod. Děkujeme za pochopení.
Odbor rozvoje a investic22.11.2020, 9:44, Jaroslav Badura

Dobry den,jake prace se budou provadět na ul.Doubavska-Orlova-Vyhoda.Na sloupech el.vedeni se objevilo označeni vzdalenosti sloupu od vodovodniho potrubi.Dekuji

Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Předali jsme ho zainteresovanému odboru k vyjádření. Jejich odpověď zveřejníme.
Nataša Cibulková21.11.2020, 9:38, Marek

Dobrý den, měl bych dotaz k opravě parkoviště na ul. Osvobození. Nebylo v původním plánu také oprava menšího parkoviště u Moravy? Protože v projektové dokumentaci jsem našel pouze opravu míst po levé straně parkoviště. Děkuji

Dobrý den,

oprava tohoto menšího parkoviště mezi čp. 808 a 831 je také součástí akce (najdete to ve smlouvě a výkazu výměr). PD byla zpracována pouze pro levou stranu parkoviště, oprava toho menšího je mnohem jednodušší. Celkový termín realizace je do poloviny prosince.

Odbor rozvoje a investic21.11.2020, 6:03, Jan

Dobrý den, Chci se zeptat zda máte v plánu stavět chodník na ulici zátiší,dole pod kopcem směr čistička. Je tu autobusová zastávka a děti tu chodí po cestě kde šílenci jezdí aji sto kilometrovou rychlostí.Je to otázka času kdy se tu něco stane. Já osobně mám dvě děti ve věku 7 a 9 let věřte mi že nevím jak to budu dělat až budou za rok chodit sami do školy,zatím je vozí manželka. Děkuji za odpověď a doufám že bude kladná. S pozdravem hezkého dne Jan Lingr

Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Předali jsme ho k vyjádření zainteresovanému odboru. Odpověď zveřejníme.
S pozdravem
Nataša Cibulková20.11.2020, 13:17, Dagmar Lukšová

Budete ještě zveřejňovat Orlové noviny na internetových stránkách?

Dobrý den,

ano, Orlovské noviny jsou na webových stránkách pravidelně zveřejňovány, a to v sekci Zpravodajství - Orlovské noviny.

Kancelář starosty19.11.2020, 13:30, Juhaňáková

Dobrý den přeji, mohla by se zvýšit frekvence vyzvedávání odpadů na ulici Rajčula? Jelikož sběrné kontejnery na tříděný odpad jsou často přeplněné. Děkuji, Juhaňáková

Dobrý den,
podnět jsme předali odboru správy majetku a hospodářské správy, který posoudí Váš požadavek.
S přáním pěkného dne
Kancelář starosty18.11.2020, 19:31, Monika L.

Dobrý den, proč se zrušila možnost parkování na ul. Dětmarovická (v místě křížení s novým parkovištěm mezi ul. Na Výsluní a 1. Máje)? Vybudováním nového parkoviště jste chtěli přece zvýšit kapacitu parkovacích míst, ale zrušením úseku na Detmarovické jste vlastně parkovací místa o slibovaných 19 míst nesplnili. Prosím o vyjádření. L.

Dobrý den,

podle informací z odboru rozvoje a investic žádná místa město nezrušilo. Vyznačen byl zákaz parkování v rozhledových vzdálenostech, protože lidé nerespektují zákaz podélného parkování, které je vyznačeno dopravními značkami.

Odbor rozvoje a investic18.11.2020, 10:58, Pavel Slabý

Dobrý den, u vchodu č. 677, Gagarinova ulice nesvítí pouliční lampa. Dále bych se chtěl zeptat na možnost pokácení modřínu před vchodem č. 676, ulice tatáž a to z důvodu, že vždy na podzim z něj opadá jehličí a tohoto je pak plná ulice, někdy doslova "závěje", které nikdo nemá zájem odklidit. Navíc jehličí jsou plná auta, která stojí v okolí. Strom je navíc už značně vysoký a tudíž poblíž domu může být i nebezpečný při větru. Strom tohoto typu patří do lesa a ne na sídliště, cca 5 metrů od domu. Děkuji i za ostatní nájemníky. Pavel Slabý.

Dobrý den,
nesvítící osvětlení bude opraveno do tří dnů.
Modřín se nachází na pozemku společnosti Heimstaden Czech s.r.o., s žádostí na kácení se musíte obrátit na vlastníka. Pokud vlastník bude chtít dřevinu pokácet, bude potřebovat povolení ke kácení. V tomto případě musí požádat odbor výstavby a životního prostředí.
Odbor správy majetku a hospodářské správy18.11.2020, 3:26, Peter Kašuba

Dobrý den, bude se někdy opravovat cesta na ulici Lutyňská?a mohli by se tam dát zpomalovací retardéry? Děkuji

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Předali jsme ho k vyjádření odboru správy majetku a hospodářské správy, do jehož gesce daná problematika spadá. Jakmile obdržíme jejich stanovisko, ihned zveřejníme.
S pozdravem
Nataša Cibulková