DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


16.3.2024, 9:00, Eva eliášová

Dobrý den, plánuje město nějak vyřešit přístupový chodník od zadní strany domu na Masarykově třídě (747, 746...)? Dříve tam bylo dětské hřiště s úzkým chodníčkem, který umožňoval zejména starším obyvatelům domu přístup do obchodu, dnes se jedná o neutěšenou plochu, která je prostorem pro bezdomovce zdržující se před Hruškou a Centrumem. Děkuji za jakoukoli odpověď. Eliášová

Dobrý den,
odbor rozvoje a investic zadal zpracování územní studie Revitalizace sídliště v Orlové - Lutyni - I. etapa, která celkově řeší budoucí uspořádání veřejných prostranství v území, kterého se týká Váš dotaz. Studie bude dokončena v tomto roce a bude podkladem pro následné investiční akce
v území sídliště I. etapa (prostor mezi ul. Kpt. Jaroše a Na Stuchlíkovci). Váš dotaz vnímáme jako podnět pro zpracovatele studie.
S pozdravem
ORI15.3.2024, 22:18, David O.

Dobrý den Chtěl bych se dozvědět,kdy bude pokračovat kompletní rekonstrukce ulice F.S.Tůmy a přilehlých chodníku děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v současné době se neplánuje rekonstrukce ulice F. S. Tůmy a přilehlých chodníků. Další připravená etapa v rámci revitalizace panelového sídliště na V. etapě je vnitroblok v okolí ZŠ Karla Dvořáčka, ohraničený ulicí F. S. Tůmy a ulicí Karla Dvořáčka viz https://www.lepsi-orlova.cz/cz/projekty/prehled-projektu/pripravujeme/146-regenerace-paneloveho-sidliste-v-etapa-v-orlove-lutyni.html.
Realizace bude zahájena po zajištění potřebných finančních prostředků.
S pozdravem
ORI13.3.2024, 21:48, Jana

Proč městská policie po setmění nechodí pěšky a jezdí jen autem. Člověk po setmění se bojí ven, potká fetaka nebo bezdomovce a boji se. Poslední dobou prepadaji lidi. Člověk má strach i o své děti.Poslední dobou je jich hodně venku . Starostka by mela už něco dělat. ŘEŠIT SITUACI!!!! Za Chlubnu toto by se nestalo.

Dobrý den,
každá noční směna městské policie je zabezpečena pochůzkovou hlídkou. Tyto hlídky MP jsou cíleny zvláště na problematická a frekventovaná místa v městě. Jde předně o centrum města, ale pokrývají i oblasti dalších problematických míst. Subjektivní negativní pocity jednotlivého občana však nelze bohužel ze strany MP řešit. Taktéž nelze kriminalizovat bezdůvodně osoby jen pro jejich sociální status, dokud se tyto osoby nedopustí protiprávního jednání. Pokud však má občan důvodnou obavu nebo je svědkem či se sám stane cílem protiprávního jednání, je nutné neprodleně oznamovat tyto skutečnosti městské popř. státní policii. Opět podotýkáme, že dojezdové časy motorizovaných hlídek MP jsou relativně krátké.
S pozdravem
MP13.3.2024, 20:02, Katarina

Dobrý den, chtěla bych si stěžovat na město a na městskou policii. Na ulici Masaryková třída a Energetiků, směrem až k supermarketu Albert, se v večerních hodinách objevují feťáci a pronásledují lidi se psi nebo nevinné lidi i dívky. Necítíme se tu bezpečně, prosím aby město s tím začalo něco dělat. Předem děkuji za odpověď. Katarina

Dobrý den,
městská policie plní úkoly a dohlíží na veřejný pořádek v rámci celého města. Ve Vámi uvedeném případě je tedy nutné podávat městské policii konkrétní oznámení. Dojezdové časy hlídek jsou relativně krátké.
S pozdravem
MP12.3.2024, 9:35, Petr Moc

Dobry den, kdy bude v ul. K Zimovudce pristaven kontejner ?Rozpis svozu velkoobjemovych kontejneru pro letosni rok nemuzem dohledat,dekuji za odpoved Petr.

Dobrý den,
​od 1.1.2024 je přistavování velkokapacitních kontejnerů ve městě Orlová zrušeno, tudíž harmonogram nikde zveřejněn není.
S pozdravem
OSMHS8.3.2024, 10:36, Patrik

Dobrý den, zajímalo by mne, jestli město neplánuje moderně zrekonstruovat (městský architekt) veřejná prostranství ve městě. Jedná se o velmi zanedbané prostranství u Centrumu, Moravy (před nákupním střediskem), u malého Alberta.

Dobrý den,
návrh revitalizace prostranství u Centrumu je součástí v současné době zpracovávané studie Regenerace panelového sídliště I. etapa, jejíž výslednou podobu budeme znát v druhé polovině roku. Studie bude řešit sídliště od ul. Na Stuchlíkovci po ul. Kpt. Jaroše.
S pozdravem
ORI7.3.2024, 17:55, Václav

Dobrý den, mám dotaz, zda je možné vyčistit chodník v lesoparku za fotbalovým hřištěm, a to v úseku od ulice Na Stuchlíkovci k ulici Na Vyhlídce. Zejména úsek, kde se jde do kopce k ulici Na Vyhlídce je těžko průchodný, kdy se zde nachází nánosy bahna a listí. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět ohledně chodníku k Vyhlídce. Úklid tohoto chodníku proběhne v měsíci březnu 2024. Jedná se hlavně o úsek do kopce, zbývající část až k ulici Na Stuchlíkovci bude vyčištěna dle plánovaného harmonogramu čištění 9.4.2024, pokud nám to počasí dovolí.
S pozdravem
OSMHS7.3.2024, 13:39, Pavel

Dobrý den, ve městě se objevují automaty na CBD (konkrétně u restaurace Magnolie a Silvie) chystá město nějak ,,bojovat" proti těmto automatům?

Dobrý den,
prodej zboží prostřednictvím automatů je běžnou obchodní praktikou v tržním prostředí a upravuje ho řada právních předpisů, např. živnostenský zákon a zákon o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. V poslední době medializované případy užití výrobků s obsahem HHC se zdravotními následky vedly vládu o doplnění látek HHC a THCP do uvedeného seznamu návykových látek, a dočasném zákazu jejich prodeje od 6. 3. 2024 do 31. 12. 2024. Pokud jde prodej výrobků s obsahem látky CBD (extrakt z rostliny konopí), není jejich prodej v současné době zakázán. Látka CBD není rovněž v seznamu návykových látek v nařízení vlády č. 463/2013, o seznamech návykových látek.
Umístění a počet prodejních automatů na území města Orlová (s nabídkou produktů s látkou CBD) není obecně právními předpisy ani jinými právními akty (vyhláška, nařízení) v působnosti města Orlová regulován. Umístění prodejního automatu nepodléhá ze strany živnostenského úřadu procesu schvalování, či vydání vyjádření, a provozovateli není rovněž stanovena oznamovací povinnost. Provozovatel prodejního automatu ve vztahu k jeho umístění řeší pouze otázku užívacího práva s pronajímatelem části pozemku. Prodejní automaty se sortimentem produktů CBD na území města Orlová jsou umístěny na soukromých pozemcích.
Automat je z pohledu živnostenského zákona zařízením sloužícím prodeji zboží a je provozovnou podnikatele, a dle tohoto zákona jej musí provozovatel řádně označit stanovenými údaji.
Živnostenský úřad průběžně provádí ve svém územním obvodu kontroly provozoven podnikatelů, a to včetně prodejních automatů, na dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy, včetně vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. V případě zjištění porušení povinností v dozorové pravomoci živnostenského úřadu, jsou ukládána sankční opatření, příp. je zjištění předáno příslušnému správnímu orgánu.
Při kontrolní činnosti se živnostenský úřad rovněž zaměřuje na to, zda nejsou prostřednictvím prodejních automatů s předmětným sortimentem nabízeny k prodeji výrobky obsahující látky, jejichž prodej je od 6. 3. 2024 zakázán (HHC a THCP), a v případě jejich zjištění je oznamuje Krajské hygienické stanici.
V souvislosti s prodejem tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret ad., prostřednictvím prodejních automatů, plní městská policie pouze preventivní dohled nad dodržování podmínek zákazu prodeje osobám mladším 18 let. Pokud tedy městská policie zjistí, že automat vydal výrobek osobě mladší 18 let, postoupí věc příslušnému správnímu orgánu. Samotné hodnocení zda prodejní automaty splňují podmínky prodeje těchto výrobků přísluší živnostenskému úřadu popř. dalším orgánům uvedených v zákoně o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
S pozdravem
OVVŽÚ + MP5.3.2024, 10:40, Maruška

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali by nešel dát retardér na Rajčulu ke garážím. Je tam sice 20 ,ale většina řidičů to nerespektuje.

Dobrý den,
se svým požadavkem kontaktujte odbor dopravy, paní Bc. Seberovou, tel.: 596 581 626, e-mail: zaneta.seberova@muor.cz.
S pozdravem
OD1.3.2024, 16:05, Dominik

Dobrý den, chtěl bych se dotázat jestli město plánuje nějaké příjemné prostředí také pro pejsky. Jsou 3 místa kde psi mohou běhat na volno z toho 1 oplocené ale dosti malé(Billa) a druhé hned u hlavní silnice u shell. Myslím že pejskařu je v Orlové hodně a pejsci si zaslouží nějaké misto kde se mohou bezpečně socializovat. Předem děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

Dobrý den,
prostory, které jsou vymezeny pro pohyb psů stanovuje Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Orlová a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (odkaz na webové stránky: Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Orlová a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (mesto-orlova.cz)).
Pokud chcete navrhnout nový prostor pro pohyb psů, můžete svůj nápad podat skrze Participativní rozpočet, bohužel termín podání žádostí pro tento rok již vypršel. Zde uvádíme alespoň informace týkající se Participativního rozpočtu: MÁTE NÁPAD? DÁME VÁM NA NĚJ MILION! (mesto-orlova.cz).
S pozdravem
OSMHS28.2.2024, 16:54, Šaňková Ludmila

Dobrý den. vlastníme garáž v katastrálním území Horní Lutyně, zapsanou na LV 697, parcela č.290. Jedná se o řadovou garáž, v řadě je celkem 13 garáží (naproti garáži se nyní staví 4 nové dřevostavby). Za garážemi protíká potok z lesa za Lidovou školou umění. Potok není udržován, je zanesen a když prší, voda z potoka garáže zaplavuje. Chci se tímto informovat, kdo má potok ve své správě a kdo za jeho stav zodpovídá. Děkuji

Dobrý den,
Údržba vodního toku je povinností vlastníka pozemku na kterém se vodní tok nachází. V tomto případě se jedná o fyzickou osobu. Městský úřad Orlová tedy vyzve vlastníka k provedení nápravy.
S pozdravem
OVŽP28.2.2024, 11:50, Zbigniew

Dobrý den, mám dotaz, kdy je v plánu rekonstrukce ulice F. S. Tůmy od křižovatky z ulici Krátká po čp. 1237? s pozdravem Ondrusz

Dobrý den,
právě provádíme kontrolu stavebně - technického stavu komunikací a chodníků po zimním období a připravujeme seznam oprav na rok 2024. Děkujeme za podnět o ulici F. S. Tůmy.
S pozdravem
OSMHS27.2.2024, 19:21, Stanislav

Dobrý den, nějaký plán na parkování a jeho rozšíření v okolí F.S.Tůmy. Je masakr, když se vracím z práce kolem 15:30 a je plno

Dobrý den,
možností vyřešení parkování na V. etapě je samozřejmě několik. Záleží pouze na tom, kdo bude s tímto řešením spokojen. Pokud všichni obyvatelé V. etapy chtějí parkovat své a popřípadě i služební automobily v blízkosti svého domova bezplatně, tak je to samozřejmě technicky nemožné. Již v minulosti zde byla navržena výstavba několika parkovacích domů. Jejich ekonomická návratnost je však při ochotě platit parkovné diskutabilní.
Město Orlová se pokouší alespoň částečně tuto situaci řešit a nyní plánuje dalších 120 parkovacích míst na střeše současného parkovacího domu.
S pozdravem
KS25.2.2024, 21:21, Silvie Kročková

Dobrý den, kdy bude opraven chodník F.S.Tůmy 1204 směrem ke škole K.Dvořáčka a dále Adamusova 1264? Je to ve velmi špatném stavu.

Dobrý den,
k výše uvedenému Vám sdělujeme, že bude ze strany města Orlová jako vlastníka chodníku a komunikací v dané lokalitě provedeno místní šetření stavebně - technického stavu komunikací a chodníků po zimním období. Vyhodnotíme stav a naplánujeme případné opravy chodníku v tomto roce. Děkujeme za Váš podnět ohledně chodníku F. S. Tůmy 1204 směrem ke škole K. Dvořáčka a dále Adamusova 1264.
S pozdravem
OSMHS24.2.2024, 14:46, Ondřej Kwiecinski

Dobrý den. Chci se zeptat kdy se budou čistit chodníky od posypové soli. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
čištění chodníků od posypového materiálu bude zahájeno v průběhu měsíce dubna 2024.
S pozdravem
OSMHS