DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


25.2.2021, 13:21, Jaroslav Doffek

Chtěl bych vědět jestli se vůbec hlídá na dětských hříštich,jestli se tam bavi děti do 7 let nebo tinejdři.Už kolikrát jsem v lesoparku viděl na dětském hřišti se houpat na košové houpačce i dvě najednou holky tak 13-14 let nikdo jim nic neřekl krom nás,ale naše povinnost to neni,jezdi tam i policie,ale ti zastavi u letního kina a pak zas odjedou

Dobrý den,

provoz na dětských hřištích se řídí provozním řádem každého hřiště, který mimo jiné určuje pro jakou věkovou skupinu jsou herní prvky určeny. Není v silách úředníků ani strážníků městské policie hlídat provoz na dětských hřištích dennodenně pro celou otvírací dobu. Zaměstnanci úřadu pravidelně dohlížejí na stav hřiště a jednotlivých prvků, a pokud by se v době jejich přítomnosti na hřišti dělo něco, co je v rozporu s provozním řádem, tak samozřejmě zasáhnou, stejně tak strážníci městské policie. Vše je však o lidech a o domluvě. Samozřejmě že občané nejsou povinni upozorňovat teenagery na nevhodné chování na dětských hřištích, na druhou stranu jim ale nic nebrání v tom, aby mládež na nevhodné chování upozornili.

Kancelář starosty25.2.2021, 9:05, Pavel Fedor

Dobrý den, je možné v budoucnu postavit WC pro občany kolem zastávky Orlová-střed? protože těch WC moc v městě nemáme krom obchodů a lesoparku.

Dobrý den,

město prověřuje možnost vybudování veřejného WC v budově městského úřadu v prostorách po bývalé PNS u hlavního vchodu do pošty.

Odbor rozvoje a investic23.2.2021, 18:53, Nikola

Dobrý den, prosím vás chtěla bych se zeptat kdybych si chtěla zažádat o městský byt v Orlové, může se do bytu vzít pejsek když je slušně vychovaný děkuji za odpověď Buglová Nikola.

Dobrý den,

ve věci Vašeho dotazu na chov zvířat v městském bytě sdělujeme, že dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2258 má nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. Nájemce městského bytu je povinen dodržovat Domovní řád, který tvoří přílohu č. 3 nájemní smlouvy. V čl. VII. odst. 3 Domovního řádu se uvádí, že chov psů, koček a jiných zvířat nesmí způsobovat hygienické závady a obtěžovat ostatní nájemce.

Odbor správy majetku a hospodářské správy23.2.2021, 8:28, Victor

Bude parkování pod novým náměstím pro lidi a nebo zase pro nějaké VIP?Nebo to bude jako s těmi VIP vyhrazenými parkovacími místy před bytovými domy (nemyslím invalidy),kdy se údajně od roku 2000 lidem neposkytují,ale nájemcům,kteří je měli před r. 2000 se každý rok neopodstatněně prodlužují?Když se tedy tato místa od roku 2000 neposkytují,tak by se též logicky neměl prodlužovat jejich nájem,že.

Dobrý den,

není nám známa skutečnost, že by někde v Orlové bylo VIP parkoviště, jak uvádíte ve svém dotazu. Provoz parkoviště ještě není definitivně stanoven. Proběhne analýza a potom bude předložen návrh, který samozřejmě může být upravován dle potřeb nebo obsazenosti parkoviště. Pokud se ptáte, zda bude parkování zpoplatněno, tak ano. Část míst bude sloužit pro rezidenty (např. nájemníky domu a komerčních prostor) a část pro krátkodobé parkování. V současné době se nepočítá s vyhrazenými parkovacími místy pro zaměstnance úřadu.

K druhé části Vašeho dotazu sdělujeme, že ve městě Orlová bylo k 1. 1. 2021 zrušeno 33 vyhrazených parkovacích stání, která byla občanům pronajímána za poplatek stanovený příslušnou městskou vyhláškou. Vyhrazení nových parkovacích míst za úplatu není možné. Vyhrazená tak zůstávají pouze parkovací místa pro podnikání a zdravotně znevýhodněné.

Odbor rozvoje a investic, Kancelář starosty19.2.2021, 12:19, Vojtěch

Dobrý den, chtěl bych se vyjádřit ke stavebním pracím, které probíhají na ulici Polní (v areálu bývalé školy), je nadměrně znečištěná vozovka konktrétně u domů č.p. 535, 1381, 1139.

Dobrý den,

stavební firma byla odborem správy majetku a hospodářské správy vyzvána k očištění komunikace, a to každý den po skončení prací. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy17.2.2021, 19:12, Jaroslav Drvota

Dobrý den, mám tento dotaz: prodávám malé zděděné pole po otci, které vlastním zhruba 30 let. Jak je to prosíms placením daně z příjmu. Děkuji za odpověd. Drvota

Dobrý den,

příjem z prodeje vašeho pozemku je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jelikož je splněna podmínka vlastnictví políčka po dobu nejméně 5 let. Máte-li další dotazy k daním, obraťte se do budoucna vždy raději na finanční úřad, jehož pracovníci se v této problematice vyznají nejlépe. Územní pracoviště v Karviné můžete kontaktovat na číslech 596 304 600, 596 304 111 a na e-mailu podatelna3212@fs.mfcr.cz a územní pracoviště v Havířově na číslech 596 495 111, 596 495 309 a na e-mailu podatelna3210@fs.mfcr.cz.

Kancelář starosty15.2.2021, 15:29, Jozef

dobry den Chcem sa spytat ,moj otec ma propadnuty obcansky preukaz ,uz 7-8 rokov zije v čr.a je slovenskej narodnosti,je mozne urobit tu v čr. novy?elektronickym spusobem? dekuji

Dobrý den,

pokud má otec státní občanství České Republiky a chce si zažádat o nový občanský průkaz, může se dostavit na Městský úřad Orlová k vyřízení nového. S sebou je nutno vzít rodný list, případně i cestovní pas, osvědčení o státním občanství a propadlý občanský průkaz. V případě, že otec má státní občanství Slovenské republiky je nutno si o nový občanský průkaz zažádat na Slovensku. V případě dotazu nás kontaktujte na telefonních číslech 596 581 237 (254, 255, 227).

S pozdravem referent na úseku OP a CD,
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad15.2.2021, 11:06, Victor

Co bude místo zvláštní školy na ulici Polní?Prý domov důchodců,ale někde jsem též zachytil,že hotel.Je to tak?Dotyčný mě asi s tím hotelem mystifikoval,neboť nevím kdo a proč by jezdil do nějaké Orlové. :-)

Dobrý den,

dne 12. 8. 2020 byla mezi městem Orlová a společností Room 4 You, s. r. o., podepsána kupní smlouva na prodej objektu č.p. 963 v ulici Polní v Orlové-Lutyni, včetně zastavěného pozemku a přilehlých pozemků. Jedná se o budovu bývalé základní školy praktické a speciální. Objekt včetně pozemků byl této společnosti prodán za kupní cenu ve výši 12,5 mil. Kč. Společnost provede rekonstrukci stávajícího objektu s cílem vytvořit a nabídnout k prodeji nové bytové a nebytové prostory a vystavět na přilehlých pozemcích jednopodlažní řadové domy. Součástí záměru je také vybudování odpovídajícího počtu parkovacích stání v dané lokalitě.

Kancelář starosty13.2.2021, 18:33, Mojmír Franek

13.2.2021 jsem jel několikrát po Orlové a nevím kde se ztratila odklízecí auta na sníh. Chodníky kolem Moravy a v jiných místech neodklízené , nechápu jak se můžete chválit kolik hodin jste dali do odklízení . Vy se divíte že Orlová je udávána jako nejhorší město . Žiji v Orlové 53 let a je to čím dál horší , samé sociálky a problémy . K do řeší ty problémy ? Proč nečistí ty chodníky lidé na sociálkách ? V létě je aspoň některé vidět při čištění chodníku a úklidu .

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že smyslem příspěvku k zimní údržbě není chválení, nýbrž konstatování faktů. Společnost SMO má na starosti síť pozemních komunikací v Orlové o celkové délce 124 km a síť chodníků o délce 60 km. Při zajišťování zimní údržby postupuje podle operačního plánu zimní údržby. Na jakém principu tento plán stojí, si můžete pročíst zde: https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/35783-operacni-plan-zimni-udrby-mesta-orlove.html. Do zimní údržby města Orlové jsou zapojeni jak pracovníci veřejné služby, kteří si chtějí zvýšit své existenční minimum, tak veřejně prospěšní pracovníci, kteří jsou na ÚP déle než jeden rok.

Kancelář starosty13.2.2021, 14:50, Andy Karkos

Jaký stavební záměr máte po odstranění 7 borovic na ulici Polní u bývalé školy. Děkuji

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová již není majitelem daného objektu a přilehlých pozemků. Novým majitelem objektu bývalé školy na ul. Polní č. p. 963 v Orlové-Lutyni a přilehlých pozemků je od listopadu 2020 společnost Room 4 You, s. r. o., která koupila tyto nemovitosti od města Orlová se záměrem provést kompletní rekonstrukci s tím, že vytvoří a nabídne k prodeji či pronájmu nové moderní bytové a komerční prostory pro všechny.

Odbor správy majetku a hospodářské správy12.2.2021, 21:50, I.Juchelková

dotaz proč nejde dát do novin plánovanýseznam oprav chodníku a komunikací neptala jsem se kde se to dovím ,protože tenhle dotaz už byl zodpovězený I J.

Dobrý den,

seznam plánovaných oprav cest a chodníků v roce 2021 bude zveřejněn v Orlovských novinách.

Kancelář starosty, odbor správy majetku a hospodářské správy12.2.2021, 20:48, Kevin

Dobrý den, kde se mohu, prosím, obrátit, když sousedovi jde z komínu žlutý kouř (celou zimu už) a nepomohla ústní dohoda s ním?

Dobrý den,

obrátit se můžete na odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová, konkrétně na tel. 59 65 81 737 nebo na e-mail marketa.mokrosova@muor.cz. Pro provozovatele kotle vyplývají ze zákona o ochraně ovzduší povinnosti, mimo jiné spalovat pouze paliva určená výrobcem. Dřevotřísku v žádném případě v kotli spalovat nelze.

Odbor výstavby a životního prostředí12.2.2021, 14:41, Barbora Kazíková

Dobrý den, chtěla bych být v Orlové členkou volební komise v podzimních volbách 2021. Pokud by to bylo prosím Vás možné, ráda bych se do této kommise přihlásila, ale nevím, přesně kam a, které osobě. Děkuji: Kazíková

Dobrý den,

jsou 2 možnosti:

1) jistá:
- do komise Vás nahlásí některá volební strana, což úřad musí akceptovat a zařadit Vás dle nominace - budete nominována do komise volební stranou,

b) nejistá:
- dáte nám své iniciály a my Vás můžeme zařadit v případě, že počet členů v některé komisi klesne pod minimální počet - pak budete nominována do komise starostou.

Své iniciály s požadavkem na zařazení do volební komise můžete zaslat panu Ing. Petrovi Ullrichovi, vedoucímu kanceláře tajemníka:
telefon: 596 581 240
e-mail: petr.ullrich@muor.cz

Kancelář tajemníka, kancelář starosty12.2.2021, 10:32, Pavlíková

Úklid sněhu vázne,chápu,že jsme si zvykli na několik let beze sněhu...ale tak,jak letos to vypadá na ulicích kolem domů-tak to nevypadalo nikdy.Chodníky-budž uklizené,odhrábnuté.Ale cesty mezi domy,to je hrozné ,sníh rozježděný,nedá se ani pořádně projít neřkuli projet.Potíž nemají jen soukromí řidiči,ale i dopravci,pošta,sanity,vývoz odpadu..../viz.opravené parkoviště naproti Lídlu a pak pokračující cesty mezi paneláky/1275 atd/. Kdo je zodpovědný,proč někdo nekontroluje údržbu silnic -nejen hlavních? P.

Dobrý den,

při provádění zimní údržby město Orlová postupuje dle schváleného Operačního plánu zimní údržby na rok 2020/2021. V tomto operačním plánu jsou komunikace rozděleny do stupňů důležitosti včetně daných časových lhůt, kdy musí být na komunikacích zimní údržba provedena. Až po provedení zimní údržby komunikací dle jednotlivých stupňů a zimní údržby chodníků je následně dle nutnosti přistoupeno k případnému odtěžování sněhu z průjezdných parkovišť v zástavbě. Provádění zimní údržby je průběžně dle možností kontrolováno zástupcem města Orlová. Je nutné si uvědomit, že úkolem zimní údržby je zabezpečení zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací, které byly způsobeny povětrnostními vlivy, nikoli tyto zcela odstraňovat. Děkujeme za Vaše podněty.

Odbor správy majetku a hospodářské správy12.2.2021, 10:28, Pavlíková

Proč dnes nejsou už k stáhnutí na vašich stránkách Orlovské noviny? Děkuji za odpověď,P.

Dobrý den,

Orlovské noviny jsou na web vkládány v den, kdy vycházejí. Žádný předpis neurčuje přesný čas jejich uveřejnění na městském webu, takže je tam zodpovědný pracovník vkládá podle toho, jak si zorganizuje svou práci.

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/orlovske-noviny/

Kancelář starosty