DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


15.4.2021, 12:31, Bohumila Michalkova

Dobrý den, píšu za starší občany, kteří bydlí na ulici Polní 960_962. Autobus 505 by mohl zajíždět k nemocnici alespoň 3 krát denně. Teď v době očkování, testování navštěvují nemocnici častěji a musí na autobus k poště, což je pro některé náročné. Mám zato , že to nebude velký problém při dobré vůli. Děkuji

Dobrý den,

dle oběhových možností vozidel nelze spoje prodlužovat k nemocnici. Tato trasa je v dostatečné míře obsluhována linkami příměstské dopravy.

Odbor dopravy13.4.2021, 16:27, Lenka Czakanová

Dobrý den,potřebovali bychom popelnici na zahradu,na koho se máme obrátit o informaci.

Dobrý den,

jedná se prosím Vás o rodinný dům s číslem popisným, nebo o zahrádku s číslem evidenčním? K zahrádkám s číslem evidenčním, kde není nahlášen trvalý pobyt, se totiž nádoby na odpad nepřistavují, k odkládání odpadu slouží společné kontejnerové stání. Pokud se jedná o zahradu u rodinného domu s číslem popisným, požádám Vás o zaslání adresy a telefonního čísla na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Děkuji a zdravím!

Ing. Denisa Nitschová
vedoucí oddělení komunálních služeb13.4.2021, 10:19, Michal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli zase někdy proběhne nějaká licitace bytu v Orlové. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

momentálně neznáme přesné datum dalších licitačních řízení. Máme ale hlášeno několik bytů po zesnulých osobách, které budou vráceny městu. Ty by po vrácení byly předmětem licitace. O termínech dalších licitací městských budou občané včas informováni všemi komunikačními kanály, které má město Orlová k dispozici.

Kancelář starosty13.4.2021, 9:15, Pochybová Zuzana

dobrý den, chtěla jsem se zeptat na pronájem parkovacích míst v bytové zástavbě v Orlové. V jiných městech s tím nemají problém např. Rychvald, byly by to peníze do rozpočtu města. Vyzkoušejte někdy zaparkovat po 22. hodině na IV. nebo V. etapě, to se nedá. Argument, že je málo parkovacích míst je mi znám, ale to nic neřeší. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v minulosti šlo město i cestou vyhrazení parkovacích stání v režimu zvláštního užívání veřejného prostranství za poplatek stanovený příslušnou vyhláškou města. Už po pár letech bylo vyhrazení parkovacích míst za úplatu usnesením rady města zastaveno. Parkovací místa v tomto režimu užívání zůstala jen těm, co je vyhrazená už měli. Nová byla přidělena radou města jen výjimečně v odůvodněných případech. Tento stav trvá už 20 let. Do konce roku 2020 bylo zpoplatněných vyhrazených parkovacích míst už jen 33. K 31. 12. 2020 byly všem nájemcům parkovacích míst smlouvy vypovězeny a město Orlová, byť se tímto krokem připravilo o 165 tisíc korun ročně, tato místa uvolnilo pro všechny občany. Vyhrazená již zůstávají pouze parkovací místa pro zdravotně znevýhodněné občany a parkovací místa vyhrazená za účelem podnikání.

Orlovou, jako mnoho jiných měst, trápí parkování, hlavně v panelové zástavbě. Budování nových parkovacích míst je stále náročnější po technické, ekonomické či ekologické stránce. Vždy je nutné najít kompromis, který není jednoduchý. Město Orlová hledá způsoby, jak rozšiřovat možnosti parkování v panelové zástavbě, neplánuje ale jejich pronajímání za úplatu, pokud by se nejednalo o výjimečný, odůvodněný případ.

Kancelář starosty12.4.2021, 12:02, Dan

Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli provádíte na Městské policii Orlová čipování jízdních kol pro lidi z Města Bohumín Děkuji.

Dobrý den,

pověřený pracovník Městské policie Orlová se s Vámi spojí a možnosti s Vámi projedná.

Kancelář starosty10.4.2021, 15:45, Ondřej Polách

Mám zájem o koupi pozemku města, na koho se mám obrátit? Děkuji

Dobrý den,

s dotazy na odkoupení pozemků ve vlastnictví města Orlová se, prosím, obraťte na paní Ponížilovou z odboru správy majetku a hospodářské správy, tel. 596 581 318.

Jestliže máte všechny informace, můžete podat žádost o odkoupení s náležitostmi týkající se označení pozemku parcelním číslem, katastrální území, pokud jen část, tak cca výměru žádané části pozemku. Je potřeba uvést, za jakým účelem si žádáte o odkoupení pozemku od města Orlová, dále kontakt na Vás, jako žadatele (jméno, příjmení, bydliště, telefon či e-mail), a v neposlední řadě situační zákres pozemku se zakreslením. Můžete městu Orlová nabídnout cenu za metr čtvereční, cena se odvíjí od lokality, funkční plochy v Územním plánu města Orlová atp. V případě velkého rozsahu, město po odsouhlasení záměru zpracuje znalecký posudek na cenu obvyklou, tržní a taktéž v případě rozdělení pozemku bude zpracován geometrický plán, a to vše na náklady žadatele.

Svou žádost předejte na podatelnu městského úřadu v Orlové na ul. Osvobození 796 v Orlové-Lutyni, nebo naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu posta@muor.cz, kde se Vaše žádost zaeviduje. Děkujeme za Váš zájem.

Odbor správy majetku a hospodářské správy9.4.2021, 20:22, jana

Dobry den jak mam zplatit komunalni odpat,pry nebudou chodit složenky.

Dobrý den,

způsob úhrady je možný prostřednictvím SIPO, hotově na pokladně MěÚ Orlová (možno i platební kartou), převodem z bankovního účtu. Platební údaje, tj. číslo účtu a variabilní symbol, jsou po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka neměnné. Občané, kteří si chtějí zřídit platbu prostřednictvím SIPO (zřizuje Česká pošta), nahlásí spojovací číslo u kontaktních pracovníků právního odboru MěÚ Orlová. Občané, kteří doposud měli nastavenou úhradu složenkami, mohou použít platební údaje ze složenek z předchozích let. Nemáte-li k dispozici tyto údaje, lze je získat na právním odboru MěÚ Orlová u těchto pracovnic:

Bc. Dominika Buchtová, dominika.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 217
Bc. Tereza Mišíková, tereza.misikova@muor.cz, tel. 596 581 146
Bc. Simona Haroková, simona.harokova@muor.cz, tel. 596 581 150
Ing. Jaroslava Buchtová, jaroslava.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 218

Kancelář starosty8.4.2021, 20:11, Jan Jaroš

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem ohledně prostorů k pronájmu od města. Sháníme s naší mladou kapelou finančně dostupný prostor v Orlové, který by mohl fungovat jako hudební zkušebna. Rádi bychom se rozvíjeli ve své zájmové aktivitě, nikoho přitom nerušili, a třeba jednoho dne i přispěli ke kultuře v našem městě. Chci se tedy zeptat, zda město má momentálně k dispozici nějaké finančně dostupné prostory, které bychom si mohli my mladí lidé pronajmout pro účel hudební zkušebny. Děkuji moc předem za odpověď.

Dobrý den,

sdělujeme Vám, že odbor správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu v Orlové vhodné prostory pro Váš specifický záměr pronájmu nemá. Objekt č. p. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni, v němž tyto prostory byly, již není ve vlastnictví města. V současné době evidujeme volné prostory v objektu č. p. 96 na ulici Slezské v Orlové-Porubě, v objektu č. p. 1000 na ulici Masarykova třída v Orlové-Lutyni, které jsou však malých rozměrů a jsou vhodné pouze pro kanceláře. Dále evidujeme i prostory v objektu Městské polikliniky č. p. 91 v Orlové-Městě, které jsou však pouze vhodné k provozování lékařských ordinací.

Doporučujeme Vám také oslovit další vlastníky nebytových objektů na území města Orlová, např:
- SMO, městskou akciovou společnost Orlová, 724 033 448
- Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace, Masarykova č. p. 958, Orlová-Lutyně 596 511 888, 733 729 418
- Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, Osvobození č. p. 797, Orlová-Lutyně, 596 530 917, 731 387 633
- Bytové družstvo v Orlové 596 540 111
- Orlovan, bytové družstvo 596 512 503
- Heimstaden Czech s.r.o. (dříve RPG a.s.) 800 111 050

Odbor správy majetku a hospodářské správy8.4.2021, 19:40, Cihlarova

Prosim kolik stoji v Orlové komunálni odpad?

Dobrý den,

sazba místního poplatku za komunální odpad pro rok 2021 činí 792 Kč za osobu.

Kancelář starosty8.4.2021, 10:51, Věra Daňková

Dobrý den, syn si mel 7.4.vyzvednout obč. prukaz, nebyl puštěn ze neni objednany, nikdo se s nim nechtel bavit. Byl objednany na ten den 7.4. V neděli 11. 4 ma odyždět za praci a opč. prukaz nemá. Může mi někdo poradit jak pokračovat?

Dobrý den,

bohužel v seznamu objednaných klientů jsem Vašeho syna pod jménem Daněk nenašla. Kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 596 581 237 a domluvíme se.

S pozdravem

Lenka Havlíčková
odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad6.4.2021, 23:06, Natka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jak je možné že Město Orlova to nechalo tak daleko zajít že Romové napadaji bezdůvodně děti bouhzel mého bratra napadli dne 4.4 mezi 16:30 až 17h? Moje otázka zní jak je možné že tohle není poprvé že to Mesto nechává takhle dál bez toho aby se tohle řešilo a přitom vím že se to samé řešilo před 2 rokama a zametlo se to pod stůl jako by se nic nedělo to máme nechat své děti mlátit bez důvodně.Peníze od nás pracujich sou pěkné ale ti co nepřidávají nic a jen berou sou ve výhodě je tohle normalni?

Vážení spoluobčané,

město Orlová a jeho vedení, dovolím si dokonce napsat, že každého zastupitele, zastupitelku, strážníky, nenechává klidným jakákoliv zpráva o napadení kohokoliv, zvláště pak dětí. Nechceme, aby se na území města či regionu takové věci děly, ale zcela jim zabránit nikdy nelze. Jsou přijata opatření, která by měla podobné případy omezit, ideálně úplně likvidovat.

Městská policie Orlová má v úkolech zvýšený dozor v místech pohybu dětí a mládeže. Dohlíží v místech s výskytem zvýšeného rizika páchání trestné činnosti a přestupků. Má však také za úkol i jiné záležitosti a hlavně musí prošetřit veškerá oznámení na svou tísňovou linku. Jestliže strážníci prošetřují oznámení na jiný přestupek, tak nemohou plnit další svěřené úkoly. Prioritou však zůstává zdraví a bezpečnost obyvatel.
Je nutné si uvědomit, že strážníci městské policie musí na vyžádání poskytnout součinnost Policii ČR. Častokrát pomáhají Policii ČR s případy, které jim přímo do gesce nepatří, ale jsou nuceni uvedenou součinnost zajistit. Proto nemůže být strážník městské policie všude, kde bychom si ho přáli vidět, kde by se mohl pohybovat.

Žádné problémy však pod stůl nezametáme, řešíme je. Popisované napadení, musíme uvést, že jsme si ho přečetli na Facebooku, šetří Policie ČR. Dovolíme si napsat, že tato událost patří zcela do gesce Policie ČR, která má ze zákona zajistit bezpečnost občanů na území naší republiky, tedy i našeho města. Proč se občan neptá, kde jsou hlídky Policie ČR? Nechci tady psát, kde jsou Policisté ČR, když se dějí takové věci, které vyvolávají v našich občanech strach. Nevíme to. Mají také své přidělené úkoly a těch je nyní dost i nad rámec jejich obvyklé činnosti, například v současné době hlídají, aby někdo neoprávněně nepřekročil hranice okresu. Úkoluje je jejich vedení, vedení Policie ČR.

Mnoho úkonů nespadá do náplně našich městských strážníků, přesto pomáhají s jejich řešením PČR. Záleží jim na tom, abychom se všichni cítili bezpečně. Ale také my, občané, jim můžeme pomoci. Častokrát jsme se setkali s podivným jednáním, kdy občan tvrdil, že ho někdo napadl, ale když uváděnou skutečnost měl sdělit policii, raději řekl, že se nic nestalo. Je nutné najít i osobní odvahu.

Vedení města, ani strážníci městské policie, se před problémy neschovávají, snaží se je řešit. Bez Vaší pomoci tyto situace nejsme schopni řešit. Uvítáme, když svá tvrzení o napadeních bezprostředně oznámíte přednostně na linku PČR 158, případně na linku MP Orlová 156. Chceme a řešíme veškeré přestupky proti občanskému soužití, řešíme různá napadení, ale musíme o nich vědět. Je nutné vyčkat na výsledek šetření Policie ČR. A věřte, mnohé problémy se úspěšně daří strážníkům vyřešit. Buďme rádi, že tady takové odvážné, a svým způsobem úspěšné muže, máme.

Přejeme všem bezproblémové, krásné jarní dny.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města Orlové5.4.2021, 16:57, Dagmar Ruislova

Zdravím,v Orlovských zprávách mě zaujalo,že Orlová má novou knížku,můžete mi napsat kdy asi bude dotisk a kolik stojí?Dekuji

Dobrý den,

dotisk knihy s názvem Za starou Orlovou z dílny Karla Budina a Luboše Plucara je právě realizován. V tuto chvíli máme poptanou a vybranou tiskárnu, která provede barevný dotisk. Před zasláním knihy tiskárně do ní ještě musíme doplnit všechny potřebné formální náležitosti jako ISBN aj., což se také v tuto chvíli děje. Cena knihy se bude pohybovat okolo 200-250 Kč, dle konečných nákladů. K dostání bude kniha v Městském informačním centru snad nejpozději do konce dubna. V případě, že bude MIC kvůli epidemické situaci uzavřeno, budeme hledat náhradní řešení. Občané budou o tom, kdy a kde bude kniha k dostání, včas informováni všemi mediálními kanály, které má město Orlová k dispozici.

Kancelář starosty3.4.2021, 15:54, Radomír

Dobrý den, chci se zeptat kde najdu nabídku bytu v Orlové k licitaci? Děkuji

Dobrý den,

nabídku bytů k licitaci, která proběhne 7. dubna 2021 najdete zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/37816-prvni-licitace-mestskych-bytu-probehnou-7-4.html

Kancelář starosty3.4.2021, 0:36, Lukáš Kašpar

Dobrý den, Chci se zeptat na možnost vystavby retardérů na ulici U Haldy, jelikož se v posledních měsících řídiči prohánějí víc než 30km/h, která já zde upravena znackou. V poslední týdnech to zde vypadá jako testovací dráha rádoby "profesionálních závodníků". Situace je dle mne nebezpečná a jelikož jsou zde mladé rodiny s dětmi je otázka času než se něco stane.

Dobrý den,

na základě Vašeho podnětu bude v ul. K Haldě umístěn mobilní radar. Dále je nutné situaci projednat s dopravním inspektorátem v Karviné. Na základě výstupu dat z měření a vyjádření Dopravního inspektorátu Karviná budou provedena případná přiměřená opatření.

Odbor správy majetku a hospodářské správy1.4.2021, 13:25, L. David

Dobrý den, mám dotaz, proč nebyla zodpovězena otázka pana Ivo Cara ze dne 27.3.2021. Byla zodpovězena jen část co se týká ohledně policie. Nicméně nikdo už neodpověděl na to že zde dorost dělá neskutečný kravál a bordel kolem dětského hřiště za domem 1253.Taktéž za výklenkem domu 1253 se cca 30 metrů od hřiště kde si hrají děti berou drogy pohazují prázdné pet láhve do přilehlého lesíku. Co se týká lesíku za hřištěm vypadá to tam jako na skládce, hromady odpadků láhví a podobně. Takže má otázka je jestli je v plánu nějak vyřešit úklid lesíku u hřiště ? A jestli někdo bude řešit slézání dorostu na dětském hřišti a dělání kraválu a bordelu. Děkuji.

Dobrý den,

otázka pana Ivo Cara byla zodpovězena celá. Zde ji pro Vás rekapitulujeme:

Městská policie na dodržování vládních opatření ve vazbě na COVID-19 bezesporu dohlíží. Nicméně z kapacitních důvodů nemůže zabezpečit všechna inkriminovaná místa výskytu porušování nařízení, a proto jsou strážníci situování zvláště do míst, kde dochází k největší frekvenci osob a kde hrozí vyšší pravděpodobnost přenosu nákazy mezi občany (obchodní střediska apod.). V případě porušování vládních opatření v místech, kde nelze ze strany městské policie uplatňovat přísnější dohled, očekáváme spolupráci s občany, a to formou bezodkladného upozornění na linku 156, popř. 158.

K dotazu na úklid sdělujeme, že pravidelná kontrola a úklid se na uvedeném hřišti provádí 1krát týdně v zimním období a 2krát týdně v letním období. Jinak součástí každého hřiště na území města Orlové je provozní řád, který musí návštěvníci dodržovat. Pokud místní mládež dělá na hřišti nepořádek, nebo nepatří do věkové skupiny, pro kterou je hřiště určeno, kontaktujte městskou policii, která mládež z hřiště vykáže.

Úklid lesa Vám bude zodpovězen dodatečně.

Městská policie Orlová, odbor správy majetku a hospodářské správy, kancelář starosty