MĚSTO PŘISTOUPILO K DEMOLICI BUDOVY BÝVALÉHO K-CENTRA

Někdejší K-centrum sídlilo v jedné ze čtyř budov označované jako pavilony A, B, C a D. Áčko, kterému už není pomoci, se odpojí a zdemoluje.

„Budovy jsou nepodsklepené, mají dvě nadzemní podlaží a částečně prosklenou spojovací chodbu. Pavilon A je stavebně situován tak, že je možné odpojení inženýrských sítí a stržení bez narušení provozu zbylých pavilonů,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.

Na místě, které se po likvidaci pavilonu A uvolní, vznikne veřejný prostor s novými chodníky a terénními a sadovými úpravami. Samotná demolice si vyžádá částku 1,2 milionu korun. Práce na demolici započnou ještě v lednu. Odstranění všech zbytků po objektu a následné úpravy ploch budou probíhat až do druhé poloviny tohoto roku. Chystanou demolici budovy A už v prosinci 2019 schválilo zastupitelstvo.

Celý komplex byl postaven v roce 1976, přičemž zmiňovaný blok A je již nějakou dobu nevyužívaný. Technický stav neodpovídá současným požadavkům na energetickou náročnost budovy. Interiér pavilonu, včetně elektroinstalace a sociálních zařízení, je původní, zastaralý a nerekonstruovaný. Byly by nutné i vnitřní stavební úpravy včetně rozvodů elektroinstalace a vzduchotechniky.

„Město zvažovalo realizaci energetických úspor v celém objektu, ale vzhledem k technickému stavu by muselo jít o velmi nákladná opatření, jen samotné zateplení a výměna oken by situaci nevyřešily. Navíc by se nijak nevyřešila neatraktivita místa. S ohledem na všechny tyto okolnosti je pro Orlovou výhodnější nechat prázdnou budovu odstranit,“ říká starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

V pavilonu A fungovalo od roku 2010 Kontaktní centrum tzv. K-centrum, tedy sociální služba pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, včetně závislostí a nevyhovujících životních podmínek. K-centrum se ale v roce 2019 přestěhovalo a budova zůstala definitivně nevyužitá.

Zbývající tři pavilony B, C a D má od roku 2008 ve výpůjčce dům dětí a mládeže. Od 1. ledna 2009 zde funguje Odloučené pracoviště spontánních aktivit Klub Spirála a také Mateřské centrum Bejbáček.

Samotná demolice bude probíhat do konce března. Občanům se předem omlouváme za zvýšenou prašnost a hluk během probíhajících prací.


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.1.2024

Zpět na výpis