AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM OPRAV NA ULICI NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA

Ulice Petra Cingra: byla provedena pokládka obrusné vrstvy v celkovém rozsahu dané ulice. Do 19. září 2023 bude probíhat realizace pokládek na dopojení ulice Petra Cingra na MK; provoz na daném úseku je omezen pouze sníženou rychlostí.

Ulice Nádražní: pokračuje se  v přípravných pracích, od pondělí 18. září 2023 budou provedeny úpravy provozu dle etapy 4. Tzn. jednosměnný provoz ve směru od Starého náměstí k ulici Slezská včetně autobusové dopravy; pokládají se ložné vrstvy v průběhu příštího týdne v celkovém rozsahu po etapách.

28. září - 30. září 2023 proběhne celková uzavírka ulice Nádražní pro pokládku obrusné vrstvy.

Soukromé subjekty provozující svou činnost na této ulici budou obeznámeny informačními letáky a dojde k úpravě PDZ na nezbytně nutnou dobu. Po pokládce obrusné vrstvy bude opět provoz v režimu jednosměrného, tj. ve směru od Starého náměstí k ul. Slezské.


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.9.2023

Zpět na výpis