ULICE NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA PROJDE OBNOVOU

Správa silnic Moravskoslezského kraje chystá souvislou opravu povrchu silnice na ulici Petra Cingra a na ulici Nádražní v Orlové-Městě. Opravy započnou v pondělí 21. srpna 2023 a potrvají do konce října.

Úsek opravy na ulici Petra Cingra začíná před autobusovou zastávkou ,,Orlová, Město, Cingrův kopec“ a končí před křižovatkou s ulicí Nádražní. Délka tohoto úseku je 841 metrů. Od začátku úseku dojde k vyfrézování vozovky a následné výměně podkladních vrstev. Poté bude položena ložná a obrusná vrstva. Následující úsek bude řešen pouze povrchově a ve smyslu oprav povrchových prasklin a trhlin. Součástí souvislé opravy jsou i opravy povrchu autobusových zastávek.

Úsek opravy na ulici Nádražní začíná křižovatkou s ulicí Petra Cingra a končí před křižovatkou s ulicí Slezská. Délka tohoto úseku je 1037 metrů. Na začátku úseku se pod živičnou vrstvou nachází žulové kostky. V rámci souvislé opravy dojde k odstranění těchto kostek a nahrazení spodní krytovou vrstvou. Navazuje úsek, kde bude odfrézován povrch vozovky a po provedení sanací budou opět položena ložná a obrusná vrstva. Účelem opravy je zesílení podkladu a zvýšení únosnosti vozovky. V rámci stavby bude provedena také oprava povrchu autobusových zastávek, kde bude pod ložnou vrstvu položena výztužná dvouosá geomříž. Dále dojde k částečné výměně uličních vpustí. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v plastu.

Předběžný harmonogram stavby a uzavírek:

  • 21. 8. – 3. 9. 2023 Uzavírka křižovatky ul. Nádražní a ul. Petra Cingra
  • 4. 9. – 16. 9. 2023 Uzavírka ul. Petra Cingra od křižovatky s ul. Nádražní po  křižovatku s ul. Dr. M. Tyrše x ul. Fr. Palackého
  • 16. 9. – 30. 9. 2023 Uzavírka ul. Petra Cingra od křižovatky s ul. Dr. M. Tyrše x ul. Fr. Palackého  po  aut. zastávku ,,Orlová, Město, Cingrův kopec“
  • 30. 9. – 31. 10. 2023 Uzavírka ul. Nádražní v celém úseku (bude zachován jednosměrný provoz pro dopravní obsluhy a BUS)

 

Stavbou dojde k omezení provozu, a proto se řidičům omlouváme za vzniklé komplikace.

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.8.2023

Zpět na výpis