Aktuální opravy

REGENERACE PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ JE TÉMĚŘ U KONCE
12.6.2024

REGENERACE PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ JE TÉMĚŘ U KONCE

Cesta byla dlouhá a trnitá. Komplikace nastaly ihned po prvním kopnutí. Firma objevila nemocniční požární vodovod, který nebyl součástí realizační dokumentace. Trasa vodovodu a sítí byla v kolizi s umístěním nově navržených vsakovacích objektů a vykopaná zemina nebyla vhodná pro zpětný zásyp. Tyto problémy se podařilo vyřešit, ... více informací

STROJOVNA ZIMNÍHO STADIONU PROCHÁZÍ OPRAVAMI
13.5.2024

STROJOVNA ZIMNÍHO STADIONU PROCHÁZÍ OPRAVAMI

Začátkem května byly zahájeny opravy zařízení odpadního tepla a výměna potrubí výtlaku ve strojovně zimního stadionu v Orlové. Předpokládané dokončení prací je do poloviny července.... více informací

PROBĚHNE REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
3.4.2024

PROBĚHNE REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Oznamujeme, že od pondělí 8. dubna 2024 zahájíme stavbu „Rekonstrukce části veřejného osvětlení města Orlová“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, demontáž osvětlení na jižní straně ulice Ostravská, montáž nových stožárů veřejného osvětlení na severní straně ulice Ostravská, montáž nových stožárů o... více informací

REKONSTRUKCE KABELŮ VN
2.4.2024

REKONSTRUKCE KABELŮ VN

Oznamujeme, že od 2. dubna do 30. června 2024 budou v rámci rekonstrukce kabelů vysokého napětí probíhat výkopové práce na ulicích Masarykova třída, Rydultowská, Polní a Okružní.... více informací

INFORMUJEME OBČANY
2.4.2024

INFORMUJEME OBČANY

Od 2. dubna 2024 do 17. května 2024 na cca 20 pracovních dní bude od 7 do 16 hodin uzavřena část místní komunikace ulice Na Stráni.  ... více informací

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
19.3.2024

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Informujeme, že od 18. března do 31. července 2024 dojde ke stavebním pracím v rámci stavby „Orlová-Lutyně, ulice 17. listopadu - výměna vodovodního řádu a úpravy na síti III. a IV. etapa.“ Jedná se o část silnice II/474 ulice 17. listopadu, ulice K Venuši, ulice Na Stráni a ulice Doubravská. Dojde k omezení plynulosti a bezpe... více informací

ZAČNE OPRAVA PARKOVIŠTĚ
13.3.2024

ZAČNE OPRAVA PARKOVIŠTĚ

Oznamujeme, že od pondělí 25. března do pondělí 15. dubna 2024 bude probíhat oprava parkoviště na ulici Kpt. Jaroše u č. p. 753 – 756. Opravovat se bude také část parkoviště, kde stojí vozidla taxislužby. Obě parkoviště budou uzavřena. Vozidla taxislužby budou přesunuta na parkoviště pod kinem Vesmír.... více informací

PROBĚHNE ÚPRAVA PLOCHY NAD SJEZDY DO PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ
11.3.2024

PROBĚHNE ÚPRAVA PLOCHY NAD SJEZDY DO PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ

Oznamujeme, že od pondělí 18. března 2024 bude zahájena stavební úprava plochy nad sjezdy do podzemního parkoviště u Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni. Jedná se o dobetonování vyvýšených ploch na tubusech sjezdu a výjezdu z podzemního parkoviště. Komunikace bude plně průjezdná.... více informací

PROSTOR KOLEM BEJBÁČKU SE MĚNÍ PŘED OČIMA
27.2.2024

PROSTOR KOLEM BEJBÁČKU SE MĚNÍ PŘED OČIMA

Budova bývalého K-centra definitivně zmizela a na místě se nyní nachází jen stavební suť, kterou budou pracovníci postupně likvidovat. Práce pokračují dle stanoveného harmonogramu, nevyskytly se žádné komplikace. Díky vhodným podmínkám následně započnou terénní úpravy, které by měly skončit v druhé polovině tohoto roku. Děkuje... více informací

PROBÍHÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICI ŽOFÍNSKÁ
27.2.2024

PROBÍHÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICI ŽOFÍNSKÁ

Informujeme o úplné uzavírce v termínu od pondělí 26. února 2024 do pátku 1. března 2024 na ulici Žofinská v Orlové-Porubě od čp. 918 po čp. 916, uzavřeno bude i přilehlé podélné parkoviště. Probíhá zde rekonstrukce kanalizace v rámci stavby „Orlová, ulice Žofinská 916 - rekonstrukce stok“. Děkujeme za pochopení.... více informací

MĚSTO PŘISTOUPILO K DEMOLICI BUDOVY BÝVALÉHO K-CENTRA
23.1.2024

MĚSTO PŘISTOUPILO K DEMOLICI BUDOVY BÝVALÉHO K-CENTRA

Někdejší K-centrum sídlilo v jedné ze čtyř budov označované jako pavilony A, B, C a D. Áčko, kterému už není pomoci, se odpojí a zdemoluje. „Budovy jsou nepodsklepené, mají dvě nadzemní podlaží a částečně prosklenou spojovací chodbu. Pavilon A je stavebně situován tak, že je možné odpojení inženýrských sítí a stržení bez naruše... více informací

NOVÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ SE DOČKÁME NA JAŘE
11.1.2024

NOVÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ SE DOČKÁME NA JAŘE

Koncem srpna loňského roku město zahájilo stavbu Revitalizace prostranství před nemocnicí, jejímž cílem je nejen vybudování esteticky kultivovaných veřejných prostor, ale také rozšíření parkoviště, chodníků, rekonstrukce sítě veřejného osvětleni i ploch pro relaxaci a v neposlední řadě obnova veřejně zeleně. Vzhledem k složitým... více informací

NA ULICI GAGARINOVA JE UZAVÍRKA
20.11.2023

NA ULICI GAGARINOVA JE UZAVÍRKA

V pondělí 20. listopadu 2023 začne oprava jednoho z celkem čtyř úseků na ulici Gagarinova v Orlové-Porubě. Současný povrch je v havarijním stavu a z toho důvodu se město rozhodlo ve spolupráci se společností SMVaK realizovat opravu. Na komunikaci dojde k výměně části podloží a bude položena nová asfaltová vrstva. Oprava prvníh... více informací

ULICE POLNÍ A NA ZBYTKÁCH PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ
19.10.2023

ULICE POLNÍ A NA ZBYTKÁCH PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

Oznamujeme, že v průběhu měsíce října a listopadu budou probíhat práce na stavbě „Oprava komunikace na ulici Polní“ a „Oprava komunikace na ulici Na Zbytkách“. Jedná se o souvislou opravu povrchu silnic místních komunikací. Na ulici Polní je délka úpravy 408 metrů a na ulici Na Zbytkách délka úpravy činí 672 metrů.  Předpoklád... více informací

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY
17.10.2023

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY

Informujeme o aktuálních opravách probíhajících ve městě. Na ulici Osvobození vedle domu kultury probíhá oprava chodníku. Betonové dlaždice budou nahrazeny zámkovou dlažbou. Na ulici Polní u bytového domu č. p. 966 probíhá plošná výměna povrchu a bezbariérové úpravy. Dále na ulici Polní probíhá plošná výměna stávajícího asf... více informací

ŘIDIČI ZBYSTŘETE, NA ULICI KPT. JAROŠE PROBĚHNE UZAVÍRKA
6.10.2023

ŘIDIČI ZBYSTŘETE, NA ULICI KPT. JAROŠE PROBĚHNE UZAVÍRKA

Vlivem havárie kanalizace došlo k vymletí kaverny (dutiny) pod vozovkou a hrozí propad komunikace. Z toho důvodu je nezbytné cestu uzavřít a vybudovat dočasnou komunikaci přes zelený pás na stávající parkoviště, a tím zajistit krátkou objízdnou trasu řízenou semafory. Uzavírka na ulici Kpt. Jaroše započne v pátek 6. října 2023 ... více informací

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM OPRAV NA ULICI NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA
15.9.2023

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM OPRAV NA ULICI NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA

Ulice Petra Cingra: byla provedena pokládka obrusné vrstvy v celkovém rozsahu dané ulice. Do 19. září 2023 bude probíhat realizace pokládek na dopojení ulice Petra Cingra na MK; provoz na daném úseku je omezen pouze sníženou rychlostí. Ulice Nádražní: pokračuje se  v přípravných pracích, od pondělí 18. září 2023 budou provedeny... více informací

PROBÍHÁ OPRAVA DOPADOVÉ PLOCHY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
12.9.2023

PROBÍHÁ OPRAVA DOPADOVÉ PLOCHY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI

Oznamujeme,  že na dětském hřišti na ulici K Holotovci v Orlové-Lazy začala oprava dopadové plochy pod dětskými prvky. Omezení provozu této části hřiště bude ukončeno v pátek 15. září 2023. Děkujeme za pochopení. Ilustrační fotografie.   ... více informací

NA ULICI NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA PROBÍHÁ OBNOVA POVRCHU
6.9.2023

NA ULICI NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA PROBÍHÁ OBNOVA POVRCHU

Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí souvislou opravu povrchu silnice na ulici Petra Cingra a na ulici Nádražní v Orlové-Městě. Opravy potrvají do konce října. Více informací se dozvíte na našem webu zde.... více informací

PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ ČEKÁ PROMĚNA
23.8.2023

PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ ČEKÁ PROMĚNA

Oznamujeme, že od středy 30. srpna 2023 budou zahájeny práce na stavbě revitalizace prostranství před nemocnicí. Cílem stavby je výstavba a rekonstrukce veřejného parkoviště, komunikace pro pěší a zpevněných ploch. Součástí stavby je zároveň odvodnění vsakovacích objektů, výstavba veřejného osvětlení a výsadba stromů a keřů. S... více informací

ULICE NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA PROJDE OBNOVOU
17.8.2023

ULICE NÁDRAŽNÍ A PETRA CINGRA PROJDE OBNOVOU

Správa silnic Moravskoslezského kraje chystá souvislou opravu povrchu silnice na ulici Petra Cingra a na ulici Nádražní v Orlové-Městě. Opravy započnou v pondělí 21. srpna 2023 a potrvají do konce října. Úsek opravy na ulici Petra Cingra začíná před autobusovou zastávkou ,,Orlová, Město, Cingrův kopec“ a končí před křižovatkou ... více informací