REGENERACE PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ JE TÉMĚŘ U KONCE

Cesta byla dlouhá a trnitá. Komplikace nastaly ihned po prvním kopnutí. Firma objevila nemocniční požární vodovod, který nebyl součástí realizační dokumentace. Trasa vodovodu a sítí byla v kolizi s umístěním nově navržených vsakovacích objektů a vykopaná zemina nebyla vhodná pro zpětný zásyp.

Tyto problémy se podařilo vyřešit, když si nemocnice vodu rovnou opravila, byly změněny technologické postupy a společnost EUROGAS a.s. dostala povolení k dodatečným pracím. Opravou vodovodu a odsouhlasením technického a finančního řešení došlo zároveň ke zpoždění na stavbě, které bylo vyřešeno posunutím termínu.

Tím došlo k tomu, že se muselo pracovat i přes zimní měsíce, kdy nebylo možné provádět všechny druhy práce.

Poslední komplikací byl bohužel sám zhotovitel, který nedodržel termíny stanovené smlouvou a dodatky a bude pokutován dle smlouvy. K dnešnímu datu se jedná asi o 60 tisíc korun.

Nicméně jsme rádi, že můžeme oficiálně sdělit, že jsme stavbu převzali. V této chvíli byly definovány vady a nedodělky, na jejichž odstranění se pracuje. Zároveň se pracuje na dokladové části tak, aby mohla být podána žádost o kolaudaci a stavba mohla být zkolaudována.

Dobrou zprávou je, že Orlované již nemusí chodit po trávníku, protože byl zprůchodněn chodník u kruhového objezdu. Rovněž je otevřený vchod u lékárny.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.6.2024

Zpět na výpis