STROJNÍ ČIŠTĚNÍ ZAKONČÍME PŘÍŠTÍ TÝDEN

Strojní čištění parkovišť, komunikací a kanálových vpustí se přesouvá do ulic Slezská, Husova a Klášterní ve dnech 29. – 30. května 2023.

V pondělí 29. května bude vyčištěno parkoviště na Starém náměstí – ulice Husova.

úterý 30. května proběhne čištění na ulici Slezská u školy ZUŠ a parkoviště u Smuteční síně na ulici Klášterní.

Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Prosíme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení v označených lokalitách. Za nerespektování dopravního značení hrozí pokuta až 2 000 korun. Dopravní značky byly po městě rozmístěny v minulých týdnech. Připomínáme, že tam, kde je umístěna značka „ZÓNA“ se zákazem stání nebo zastavení, platí, že čištěny jsou všechny komunikace a parkoviště v této zóně, včetně těch po stranách, až po značku konec zóny.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.5.2023

Zpět na výpis