ORLOVÁ OCENILA DEVĚT KANTOREK

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách výstavní síně Domu kultury města Orlové slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění devíti pedagožek z orlovských základních a mateřských škol.

Slavnostním aktem provázela zastupitelka a pedagožka Pavla Bjalončíková. Prostřednictvím prezentace promítané na velkoplošné obrazovce byly představeny všechny oceněné učitelky, kterým posléze zástupci města a odboru městských financí a školství osobně pogratulovali a poděkovali za jejich činnost.

Chtěla bych popřát, ale také poděkovat všem kantorům za jejich dlouholetou práci. Poděkování patří i těm, kteří nebyli ocenění. Práce s mládeží je čím dál složitější, není úplně jednoduchá, a proto si myslím, že dík patří opravdu všem,“ říká starostka Lenka Brzyszkowská.

Součástí slavnostního odpoledne byl také křest knihy Orlová v obrazech, která vyšla při příležitosti 800. výročí města. Autorem je orlovský rodák Luboš Plucar. „Je to otázka posledních 30 let, kdy jsem se setkal s prvními fotografiemi po svém dědečkovi, což mě inspirovalo a můj koníček přerostl ve vážný zájem o historii tohoto města. Je to tedy taková syntéza, která se projevila v této knize. Měli jsme takové sdružení občanů, kteří pamatovali různé paměti hodnosti. Přinášeli některé dokumenty, takže částečně jsme vycházeli i z toho,“ říká Luboš Plucar.

„Orlová prošla zajímavou historií a se všemi těmito významnými milníky se čtenáři mohou seznámit na fotografiích, poznají místa, která se navždy zapsala do historie a dnes už jsou dávno zapomenuta. Chtěla bych poděkovat autorovi této krásné publikace, že nám umožnil přiblížit naše město v jeho historii i současnosti,“ uvádí starostka Orlové.

Knihu, která je v prodeji od pondělí 27. března 2023 v městském informačním centru, pokřtil Jan Kypasta a starostka Lenka Brzyskowská.

Kulturní program zahájila děvčátka ze školky Lesní, která zarecitovala milou básničku, a představily se také žáci, žákyně a jejich pedagogové ze ZUŠ J. Míši v Orlové-Porubě.  Hosté se nejdříve zaposlouchali do klavírních tónů skladby Viva La Vida v podání Moniky a Terezy Svítilových. V dalším časovém úseku na ně navázal Martin Radič se skladbou Máš ve mě přítele z animované pohádky Příběh hraček. Závěr programu patřil Radce Zdražilové a jejímu vystoupení s písní Není nutno, kterou na klavír doprovodila Lenka Formanová.

Město si velice váží nasazení a ochoty pedagogů, kteří se věnují dětem nejen v průběhu, ale i mimo vyučování, připravují žáky na soutěže, tvoří projekty, vedou zájmové kroužky, spolupracují s jinými organizacemi a ve výuce používají nové, moderní metody a technologie.

Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost

  • Petra Křižáková, Mateřská škola Na Vyhlídce, odloučené pracoviště Lesní
  • Jana Křižánková, Mateřská škola Ke Studánce
  • Mgr. Miluše Heczková, Základní škola K. Dvořáčka 
  • Mgr. Šárka Dadoková, Základní škola Mládí
  • Mgr. Jarmila Folvarčná, Základní škola Ke Studánce
  • Mgr. Jana Raszková, Základní škola Jarní

Ocenění za tvůrčí pedagogickou činnost

  • Mgr. Lenka Stanieková, Základní škola Školní
  • Mgr. Romana Rampáčková, Základní škola U Kapličky                                                   

Významná pedagogická osobnost

  • Bc. Ivana Fidlerová, Mateřská škola Okružní

Gratulujeme oceněným učitelkám a všem pedagogům děkujeme za jejich práci!

Fotogalerii naleznete zde.


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.3.2023

Zpět na výpis