STARTUJE PÁTÝ ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Chcete zlepšit život v Orlové? Máte nápad, jak zkvalitnit okolí v blízkosti Vašeho bydlení? Díky participativnímu rozpočtu máte možnost se podílet na utváření podoby města a svým hlasem můžete ovlivnit, které nápady se budou realizovat.

V letošním roce nastala změna a nové znění výzvy schválilo zastupitelstvo na svém třetím zasedání dne 22. února 2023. Nově je pro všechny investiční i neinvestiční projekty vyčleněn 1 milion korun.

„Autorem může být fyzická osoba starší patnácti let s trvalým pobytem v Orlové. Za projekt se považuje investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města,“ vysvětluje koordinátorka participativního rozpočtu Dominika Ganovská z odboru rozvoje a investic.

Připomínáme, že každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace, objasnění přínosu pro město a informaci, kolika občanů se bude týkat. Chybět by neměla fotodokumentace aktuálního stavu, ani vize návrhu. „Návrh musí být realizovatelný v průběhu 12 měsíců, a bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu, tak do 24 měsíců. Důležité také je, aby jeho realizace byla v kompetenci města,“ doplňuje Ganovská.

Své návrhy mohou lidé podávat do 10. dubna 2023. Podrobná pravidla a všechny potřebné formuláře pro podávání návrhů jsou ke stažení na webových stránkách města v sekci Lepší Orlová pod záložkou Aktuality, ale také v přílohách pod článkem. 

Realizované projekty si můžete prohlédnout zde.

Kontakt:
Bc. Dominika Ganovská, koordinátorka participativního rozpočtu
telefonní číslo: 596 581 145  
e-mail: dominika.ganovska@muor.cz.Připojené dokumenty:

Podpisový arch PDF [257.6KB] 28.2.2023
Pravidla participativního rozpočtu PDF [238.8KB] 28.2.2023
Výzva k podání návrhů PDF [464.7KB] 28.2.2023
Přihlašovací formulář PDF PDF [590.4KB] 28.2.2023
Přihlašovací formulář WORD DOCX [48.1KB] 28.2.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 28.2.2023

Zpět na výpis