PŘI VJEZDU DO MĚSTA VYROSTE NOVÉ STROMOŘADÍ

Sedmnáct habrů obecných s obvodem kmínku 12 až 14 cm vysadili ve čtvrtek 24. listopadu dopoledne žáci Základní školy Slezská 850 v Orlové-Porubě.

Stromy se vysazovaly podél příjezdové komunikace do města. Cílem bylo zkrášlit exponovanou travnatou plochu s minimem porostu při vjezdu do města. Navíc, toto stromořadí sehraje významnou roli větrolamu, ovlivní mikroklimatické podmínky lokality a zvýší biodiverzitu. Zároveň se jedná o bariéru, která oddělí frekventovanou komunikaci od obytné části. V budoucnu se tam totiž počítá s další bytovou zástavbou.

„Město Orlová chce výsadbou stromů přispět ke zlepšení kvality ovzduší, neboť zde dochází k překročení imisních limitů PM 10. V blízkém okolí města provozují svou činnost průmyslové podniky, které také přispívají ke zhoršení kvality ovzduší, a tím negativně ovlivňují životní prostředí. Výsadba původních druhů dřevin také přispěje ke zmírnění projevů změny klimatu,“ vysvětluje místostarosta Orlové Petr Stuchlík.

Projekt „Výsadba stromů na ul. Slezské v Orlové-Porubě“ podpořila i Nadace ČEZ. Finanční náklady představují částku ve výši 145 450 korun, z toho 115 197 korun poskytla již zmíněná Nadace ČEZ.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.11.2022

Zpět na výpis