PATŘÍTE K SOUČASNÝM ČI BÝVALÝM POPLATNÍKŮM SILNIČNÍ DANĚ? ČTĚTE!

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení. 

Potřebné informace lze získat na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou  připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.   Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Žádost je možné podat v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu nebo doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat datovou zprávou:

a)      podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

b)      s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

c)      s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo

d)      prostřednictvím daňové informační schránky.

 

Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.

 

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.9.2022

Zpět na výpis