ORLOVÁ SE PŘIPOJILA K MEMORANDU K ZÁMĚRU VÝSTAVBY TRAMVAJOVÉ TRATI

Město Orlová se připojilo k memorandu, kterým vyjadřuje společně s Moravskoslezským krajem a městy Ostrava, Karviná a Rychvald společný zájem na postupném zlepšování kvality, efektivity a ekologizace veřejné dopravy na území Moravskoslezského kraje včetně tramvajového napojení Ostravy na okolní města.

Obsahem memoranda je shodné prohlášení o společném cíli v podobě projekční přípravy, výstavby a provozování meziměstské tramvajové trati mezi městy Ostrava – Orlová – Karviná s možností budoucího připojení nových větví v našem městě. Konkrétně se jedná o realizaci níže uvedených projektů:

  • Výstavbu meziměstské tramvajové dráhy z Ostravy Hranečníku přes terminál Heřmanice, Starý Dvůr a dále přes Orlovou-Město do Karviné.
  • Napojení meziměstské tramvajové dráhy v Ostravě Hranečníku na městskou tramvajovou sít MHD v Ostravě v rámci plné dopravní integrace.
  • Možnost napojení další meziměstské tramvajové dráhy v Orlové.
  • Možnost využití meziměstské tramvajové dráhy na území jednotlivých měst pro provoz tramvajové dopravy v rámci MHD, zejména v Ostravě a Karviné.

Připojení se k memorandu schválili orlovští zastupitelé na svém pondělním zasedání a starosta Miroslav Chlubna ho podepsal za přítomnosti obou místostarostů.


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.9.2022

Zpět na výpis