OZNÁMENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu budou do provozu uvedeny základnové stanice nových mobilních sítí. Pro občany to znamená zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb.

Současně však může dojít ke zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu, které může být způsobeno tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které byly dříve určeny k šíření televizního vysílání.

Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah přímo na vaší televizní anténě. ČTÚ doporučuje postupovat podle následujících zásad:

  • Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady - například kontaktovat sousedy, zda mají podobné problémy s příjmem televize.
  • Na interaktivní mapě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě.
  • Ověřit si, zda používání vlastního mobilního telefonu není zdrojem rušení.

V případě, že problémy s rušením příjmu přetrvávají je doporučeno oznámit tuto skutečnost ČTÚ, aby problém mohl být odstraněn na náklady provozovatele mobilní sítě, musí o tom rozhodnout ČTÚ.

  • Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout, podepsat a odeslat poštou.
  • Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení oznámit. Pro Severomoravskou oblast je kontaktní pracoviště v Ostravě na adrese:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Telefon 595 138 570.

  • Odeslat volnou formou Oznámení o rušení televizního příjmu na ČTÚ například e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu:

Český telekomunikační úřad
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 025

Takové oznámení by mělo obsahovat následující údaje:

  • Identifikace podatele - jméno a příjmení podatele, datum narození, adresu trvalého pobytu (adresa pro doručování), IČO (pouze podnikatelé a právnické osoby), kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-mail)
  • Popis oznamovaného problému - adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod.), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení, případná další sdělení

Co lze očekávat po oznámení rušení televize na ČTÚ:

  • Telefonicky budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ, který upřesní další detaily a domluví termín měření u vás, anebo vám přímo oznámí, že odrušení u vás provede operátor, který s vámi následně dohodne termín zásahu.
  • V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém zásahu do vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu.

Další informace k problematice rušení televizního příjmu přes anténu způsobené mobilními sítěmi naleznete na webových stránkách telekomunikačního úřadu.

Odpovědi na nejčastější otázky naleznete v přiloženém dokumentu.

 Připojené dokumenty:

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu PDF [298.1KB] 11.8.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 11.8.2022

Zpět na výpis