STROJNÍ ČISTĚNÍ PARKOVIŠŤ A KOMUNIKACÍ POSTUPUJE NA V. ETAPU

Strojní čištění parkovišť, komunikací a kanálových vpustí se v následujícím týdnu přesouvá na V. etapu, konkrétně do ulic Na Výsluní, Dětmarovická, 1. máje a Adamusova.

  • pondělí 16. května 2022 se čistí zóna v ulici Na Výsluní, která začíná vjezdem na parkoviště podél ulice 17. listopadu.
  • úterý 17. května 2022 se čistí zóna v ulici Dětmarovické, tzn. ulice a vjezdy na parkoviště vpravo ve směru do Dětmarovic.
  • Ve středu 18. května 2022 se čistí zóna v ulici 1. máje, která začíná na vjezdu do této ulice.
  • Ve čtvrtek 19. května 2022 se čistí zóny v ulicích Dětmarovická a Adamusova, včetně nového parkoviště u domu čp. 1070.
  • pátek 20. května 2022 se čistí zóna v ulici Adamusova, která začíná vjezdem do této ulice.

Strojní čištění probíhá vždy od 6 do 14 hodin. Žádáme řidiče, aby v tuto dobu respektovali zákaz zastavení v označených lokalitách. Za nerespektování dopravního značení hrozí pokuta od 1 000 korun.

Tam, kde je umístěna značka ZÓNA se zákazem zastavení, platí, že čištěna jsou všechna parkoviště v této zóně až po značku konec zóny.

Děkujeme za strpení a spolupráci!


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2022

Zpět na výpis