MĚSTO PODPORUJE KULTURU, SPORT A PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Pětadvacáté zasedání Zastupitelstva města Orlové proběhlo 25. dubna v nové zasedací místnosti, která vznikla rekonstrukcí bývalé obřadní síně v budově úřadu na ulici Osvobození 796 v Orlové-Lutyni.

Zastupitelé se zabývali počty členů zastupitelstva na nadcházející volební období a schválili jejich stejný počet jako v současnost, tj. 31. Schválili i informaci o aktuálním stavu finančních zdrojů města ve výši 47 965 tisíc Kč.

V dalším bodě se hovořilo o výsledcích hospodaření, účetní závěrce a závěrečném účtu města za rok 2021. Závěrečný účet města za uplynulý rok byl s výsledkem rozpočtového hospodaření ve výši -57 514 tisíc Kč, strategická rezerva města představovala částku ve výši 50 mil. Kč a výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 37,1 mil. Kč. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí informaci o finančních prostředcích uložených u banky Sberbank CZ, a.s. a uložili radním sledovat vývoj situace a činit všechny dostupné kroky k navrácení vložených finančních prostředků ke zhodnocení.

Město podporuje kulturu. Typickým příkladem může být poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury. Zastupitelé schválili poskytnutí dotací Sborovému a instrumentálnímu studiu Orlová, částkou 30 tisíc podpořili Jablonecký hudební festival, 50 tisíci Kč letošní Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů a 30 tisíc putuje na Pražské Vánoce. Orlovští zpěváčci budou na všech těchto akcích reprezentovat naše město. Zastupitelé podpořili i pěvecký sbor Gymnázia a Obchodní akademie Orlová. Částkou ve výši 30 tisíc Gymnasia cantant a stejnou částkou Musica Orbis Gloria. Dotaci ve výši 20 tisíc schválili i Nadačnímu fondu Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové – na koncert Martiny Jankové s Ensemble Flair a Ivo Kahánkem. Částku ve výši 16 tisíc na koncert u příležitosti 160. výročí posvěcení evangelického kostela a 20 tisíc Kč na Vánoční koncert.

Zastupitelé se zabývali i poskytnutím neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež. Podpořili Benjamín Orlová částkou ve výši 57 700 Kč mimo jiné na stanový tábor, víkendový pobyt, houpačku, matrace a další zajímavé aktivity.

Rovněž podpořili celoroční činnosti sportovních organizací a sportovců v letošním roce. První  FBK Eagles Orlová dostane 150 tisíc Kč, BK SNAKES Orlová 150 tisíc, Krasobruslařský klub 80 tisíc, SK Slavia 90 tisíc, Sportovní klub Slezan 100 tisíc, Taneční klub KMIT 180 tisíc a Skateboarding Orlová částku ve výši 20 tisíc Kč.

Zastupitelstvo se zabývalo i přípravou území pro výstavbu rodinných domů na ulici Záchranářů v Orlové-Porubě a schválili pořadí zájemců o koupi pozemků na základě vyhodnocení došlých nabídek, a to následovně: 1. Room 4 You z Petřvaldu, 2.-3. Meccano se sídlem v Orlové-Porubě, 2.-3. Slezskomoravská developerská v Ostravě.

Schváleno bylo i zpracování projektové dokumentace na vybudování fotovoltaiky na objektech v majetku města, a to na Zimním stadionu Orlová, na budově FK Slavia a ZŠ Ke Studánce.

Zastupitelé navrhli za kandidáta do představenstva bytového družstva ORLOVAN Mgr. Pavlu Bjalončíkovou a za kandidáta do kontrolní komise tohoto družstva Ing. Tomáše Kuču.

Město logicky poskytuje dotace i sociálním a zdravotním organizacím, které pečují o orlovské občany. Pro letošní rok zastupitelé schválili dotaci ve výši 5 tisíc Kč Dětské rehabilitaci a 15 tisíc Společnosti pro ranou péči. Dále Domov Březiny dostane 60 tisíc Kč, Slezská humanita 345 tisíc, Nestátní denní zařízení Duha 70 tisíc, Dům seniorů Pohoda 445 tisíc Kč a Slezská diakonie azylový dům HANNAH částku ve výši 130 tisíc Kč.

Jedním z dalších bodů jednání orlovských zastupitelů byl Program prevence kriminality na rok 2022 včetně Akčního plánu a jeho dílčích projektů. Zastupitelé rovněž schválili Strategický plán města Orlová pro práci s mládeží na období 2022-2027. K oběma dokumentům se vrátíme v příštích číslech Orlovských novin.


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2022

Zpět na výpis