USILUJEME O ZKVALITNĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O ORLOVANY

Koncem dubna se jednání komise pro zdravotnictví a sociální služby opětovně věnovalo průběžné analýze aktuálního stavu poskytovaných zdravotnických služeb na území Orlové. Na jednání komise byl pozván MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví.

Komise chtěla být seznámena s dalšími záměry kraje, týkajícími se případných změn nebo rozšíření zdravotní péče a tyto informace předat občanům města.

Nově v areálu budovy Nemocnice s poliklinikou Orlová již nějakou dobu funguje neurologická ambulance, která je na území velmi potřebná. Svou činnost však ukončily alergologické ambulance jak pro děti, tak pro dospělé a proto město vypsalo výběrové řízení pro tuto lékařskou péči, neboť je ve spádové oblasti velmi potřebná. Významným tématem byla problematika nedostatku lékařů v oborech pediatrie a zubního lékařství. Tento problém se netýká pouze našeho území, jde o závažný celorepublikový problém, který bude řešen na úrovni Moravskoslezského kraje a senátora MUDr. Ladislava Václavce.

Na úrovni kraje v součinnosti s ředitelstvím Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a pracovištěm Orlová budou řešeny problémy orlovské jednodenní chirurgie a zajištění lékařů zdejší léčebny dlouhodobě nemocných.

MUDr. Martin Gebauer byl vstřícný k řešení našich požadavků a dodatečně i konkrétních požadavků MUDr. Placzka, přednosty léčebny dlouhodobě nemocných, které mají vést ke zkvalitnění zdravotní péče o občany města Orlové a okolí.

V březnu tohoto roku se členové komise zúčastnili v prostorách Městské policie Orlová prezentace na téma „Kriminalita a drogová problematika v našem území“. Setkání s velitelem městské policie Mgr. Romanem Galiou bylo velmi přínosné, jak pro členy komise, tak následně pro ambulantní lékaře, kteří často musí jednat při ošetření osob v ordinacích pod vlivem alkoholu či drog a mají zájem se s touto problematikou seznámit.

Na Zastupitelstvu města Orlové byl jednohlasně schválen Program prevence kriminality na rok 2022. Díky Mgr. Romanu Galiovi jsme průkopníky v této oblasti v rámci celé republiky, a za to mu patří veliký dík.

Věřím, že aktualizace výše uvedených změn a potřeb přinese pro občany našeho města kýžený přínos.

 

Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, Csc.

předseda Komise pro zdravotnictví a sociální služby Orlová


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.5.2022

Zpět na výpis