FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE O PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Finanční úřad Moravskoslezského kraje

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1.  duben 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. květen 2022. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Všechny formuláře jsou k vytištění dostupné zde. V listinné podobě jsou k dispozici na územních pracovištích, finanční úřad ale osobní návštěvu kvůli epidemické situaci nedoporučuje.

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 vyplnit i podat od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete zde.

„Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis a rovněž jakékoliv jiné listinné podání lze finančnímu úřadu doručit poštou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích,“ informuje mluvčí úřadu Ing. Petra Homolová.

Vzhledem k epidemické situaci nebudou ani letos zaměstnanci FÚ MSK v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy:

Územní pracoviště FÚ

E-maily pro příjem dotazů

Linky pro zodpovídání dotazů

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Foto: H & B delta, s.r.o.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.1.2022

Zpět na výpis