RODÍ SE NOVÁ SPOLUPRÁCE. ORLOVŠTÍ NAVŠTÍVILI ŘÍČANY

Zástupci města Orlové zavítali koncem minulého týdne do Říčan. Dočkali se velmi laskavého přijetí a vstřícného jednání, jehož výsledkem je především inspirace a počátek neformální vzájemné spolupráce, která by do budoucna mohla vyústit v partnerství obou měst.

Myšlenka na jednání „prvního s posledním“ se zrodila už v roce 2019 v hlavě velitele Městské policie Orlová Romana Galii. Orlová vyzvala Říčany, ty ochotně souhlasily… A pak vše zhatil covid. Loni na sebe starostové obou měst znovu narazili při návštěvě televizního studia a myšlenka vzájemná návštěvy nabyla konkrétní podobu. Orlovští vyrazili do Říčan s tím, že druhá strana jim návštěvu při první příležitosti oplatí.

Jednání začalo představením historie obou měst. „Pro naše hostitele bylo těžko pochopitelné, že se nám tady propadla půda třeba i o 30 metrů a vlivem důlní činnosti nám tady zmizelo až tři tisíce domů z původní zástavby, ale až sem přijedou, tak uvidí a pochopí,“ říká starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Setkání pokračovalo výčtem těch problémů, které samosprávy obou měst trápí nejvíce. V Říčanech je to zejména doprava a parkování, kapacita ve školkách a školách či stavební uzávěra. Orlovští jmenovali odliv vysokoškoláků a mladých obecně, změnu skladby obyvatelstva, parkování aj.

Společným tématem se stala výstavba koupaliště, která je v Říčanech rovněž ve fázi příprav, a záležitosti týkají se práce městských policií. Asi nikoho nepřekvapí, že strážníci ve městě, které je satelitem Prahy a významně ho ovlivňuje početná komunita podnikatelů, řeší úplně jinou skladbu přestupků než naše městská policie.

„Prozatím jsme se domluvili na spolupráci ve třech rovinách. Za prvé je to participativní rozpočet, kde se chceme nejen vzájemně inspirovat, ale i utkat v počtu podaných žádostí a počtu hlasujících. Za druhé chystáme spolupráci mezi nejmladší generací, a to jednak formou vzájemného florbalového utkání u nás i v Říčanech, jednak formou vzájemného setkání dětských parlamentů.  Za třetí si přejeme, aby si setkali naši senioři v rámci nějaké pěkné akce,“ dodává starosta.

Po jednání provedli zástupci říčanské radnice naši delegaci po tomto krásném městě, které se v anketě Obce v datech pravidelně umisťuje na 1. příčce. Jeho zástupci nicméně přiznávají, že zmíněná anketa je spíše o poloze než o městu samotném.

Foto: město Říčany


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.1.2022

Zpět na výpis