DEJTE VÁNOČNÍMU STROMKU DRUHOU ŠANCI!

Svoz vánočních stromků od rodinných domů i z bytové zástavby je v plném proudu. Stromy sváží společnost SMO po dohodě s městem až do tohoto pátku.

„Orlované mohou svůj stromeček odvézt do sběrného dvora v ulici Nádražní nebo Okružní, ale pohodlnější pro ně bývá odložit stromek vedle nádoby na směsný komunální odpad. V tomto případě se nejedná o vytváření černé skládky,“ upozorňuje Ing. Kamila Vaculíková, technička odpadového hospodářství společnosti SMO.

Lidé by však neměli zapomenout stromek zbavit všech ozdob a kovových háčků, které jednak komplikují ekologickou likvidaci stromků, jednak se o ně mohou poranit pracovníci technických služeb.

Živé stromky sesbírané od popelnic pak míří ve vozidle určeném na svoz bioodpadu do společnosti Depos Horní Suchá. Dovezený bioodpad se nejdříve zváží a pak se dále zpracovává.

„Po přijetí stromů nebo větví na naší firmě dochází k jejich poštěpkování, neboli podrcení, a následně tato drť nebo štěpka slouží jako vrstva kompostu, anebo se může použít jako vstup do bioplynové stanice,“ vysvětluje Ing. Marian Chobot, vedoucí provozu zpracování bioodpadu společnosti Depos Horní Suchá.

Bioplynová stanice společnosti Depos Horní Suchá zpracovává bioodpad s využitím procesu anaerobní fermentace od roku 2016. Výsledným produktem je pak bioplyn, který se nejčastěji využívá k výrobě tepla a elektřiny.

Když pomineme kremaci stromku ve vlastním kotli, nebo jeho uložení na vlastní kompost, existují ještě další způsoby šetrné recyklace. Například některé obchodní řetězce stromky vykupují, nebo je alespoň přijímají zpět. Tuto možnost můžete spojit třeba s povánočními nákupy!

Pokud se potřebujete zbavit umělého vánočního stromu, který už ve vaší domácnosti dosloužil, odvezte jej do sběrného dvora.

Svozové vozidlo nejprve zamíří na váhu.Svezené stromy se vyloží na určené místo.Svezené stromy se vyloží na určené místo.Svezené stromy se vyloží na určené místo.Depos Horní Suchá v zimě zpracuje desítky tun vysloužilých vánočních stromků.Stromky se podrtí a zamíří na kompost nebo do bioplynové stanice.Bioplynovou stanici provozuje Depos Horní Suchá od roku 2016.Bioplynovou stanici provozuje Depos Horní Suchá od roku 2016.Bioplyn se využívá nejčastěji pro výrobu tepla a elektřiny.

Datum zveřejnění/aktualizace: 11.1.2022

Zpět na výpis