SMOČR BOJUJE PROTI ROZTOČENÍ DLUHOVÉ SPIRÁLY

S koncem minulého roku bohužel nešťastná situace stovek rodin po ukončení činnosti některých dodavatelů energií nekončí. Přechod k dodavatelům poslední instance s sebou nesl výrazné navýšení cen, což naprosto zdevastovalo některé rodinné rozpočty.

Co můžeme v této situaci pro občany udělat? Ptají se představitelé územních samospráv.

„V první řadě můžeme a musíme přinášet aktuální informace. Ruku v ruce s tím jde i součinnost při vyplňování žádostí, zjišťování dodavatelů energií a vyhledávání osaměle žijících seniorů, kteří se o převodu dodavatele vůbec nedozvěděli,“ píše ve výzvě ke spolupráci Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky (SMOČR).

Podle něj je dále potřeba zaktivizovat příspěvkové organizace zaměřené na pomoc sociálně slabším spoluobčanům, sociální pracovníky, sociální služby, které lidem pomáhají v tíživých životních situacích. „Ty všechny musíme požádat o spolupráci, aby nikdo nezůstal sám bez pomoci,“ dodává předseda SMOČR.

SMOČR poskytuje a bude i nadále poskytovat maximální informační servis. Na jeho webových stránkách najdete pomocnou ruku ve formě článků, odkazů a kontaktů. ZDE najdete informace o mimořádné okamžité pomoci, již úřad práce poskytuje na podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi.

Přehledně o pomoci informuje i web úřadu práce či stránky ministerstva práce a sociálních věcí.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2022

Zpět na výpis