NOVÉ STROMOŘADÍ VYROSTLO NA ULICI KE STUDÁNCE

Téměř každý návštěvník Orlové je překvapen množstvím zeleně v našem městě. Přesto, se představitelé města domnívají, že „zeleně není nikdy dost“, a tak hledají každou možnost, jak vysadit další stromy. Nové stromořadí vzniklo v pátek dopoledne v blízkosti Základní školy Ke Studánce v Orlové-Lutyni.

Školáci z již zmíněné základní školy v čele s jejím ředitelem Mgr. Robertem Kaletou se i přes nepříznivé počasí pustili do práce. Pan ředitel to dětem předvedl a následně se všichni chopili nářadí a osm vzrostlých buků lesních, červenolistých, vysadili. Stromořadí bude clonit hřiště od místní komunikace.

„Vybrali jsme toto místo zcela záměrně. Je v centru města a v bezprostřední blízkosti multifunkčního hřiště, které je využíváno žáky základní školy, ale i dětmi z blízkého sídliště. Na hřišti jsou dětské prvky, basketbalové koše a je tam sportovní plocha. Kolem hřiště vede komunikace a nově vysazené stromořadí bude toto hřiště chránit od komunikace. Nehledě na to, že stromy budou poskytovat i příjemný stín,“ vysvětluje výběr místa místostarostka Bc. Naděžda Kubalová.

Její slova potvrdil i ředitel školy Mgr. Robert Kaleta: „Výsadbu stromořadí v tomto místě považujeme za smysluplnou a měli jsme radost, že jsme si ty buky mohli i sami vysadit. Od této chvíle to bude „naše“ stromořadí. Budeme sledovat, jak stromy rostou a starat se o ně.“

Nelze se nezmínit, že tento projekt byl spolufinancován z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Stromy. Celkové náklady představují částku 66 153 Kč, z toho příspěvek Nadace ČEZ je ve výši 53 216 korun. Poděkování si zaslouží nejen Nadace ČEZ, ale i zahradnická firma TALPA, která se stará o zeleň ve městě a vytvořila podmínky k výsadbě již zmíněných červenolistých buků. Školákům ze ZŠ Ke Studánce v čele s panem ředitelem zasíláme velkou pochvalu.


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.11.2021

Zpět na výpis