CÍLEM JE ZLEPŠIT KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Memorandum o spolupráci stvrdili svým podpisem starosta města Orlové Mgr. Miroslav Chlubna a generální ředitel společnosti Heimstaden Czech Mgr. Jan Rafaj, MBA.

Obě strany tímto memorandem projevují zájem sdílet své zkušenosti a znalosti a spolupracovat na postupném zlepšování podmínek bydlení především v problematických lokalitách města Orlové.

Společně se budeme snažit o maximální kvalitu života v Orlové. Naší vzájemnou pravidelnou a přímou komunikací chceme společně rychle a efektivně reagovat na požadavky našich nájemníků v Orlové. Ať už technického rázu či v rámci občanského soužití,“ uvedl jednatel a generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj a dodal: „Podporujeme Orlovou a komunitní a společenský život v ní. I proto se stáváme významným partnerem Orlovského adventu.“

Město od podpisu memoranda očekává, že společnost Heimstaden bude v problematických lokalitách důsledně identifikovat nájemce, kteří porušují povinnosti sjednané v nájemní smlouvě, dobré mravy v domě nebo jiným způsobem porušují platné právní předpisy. „Věřím, že těmto lidem společnost Heimstaden neprodlouží při nejbližší příležitosti jejich nájemní smlouvy, nebo dojde k výpovědi stávající nájemní smlouvy. Zároveň vítám úroveň spolupráce a komunikace, kterou jsme vzájemně nastavili. My i Heimstaden jako velký poskytovatel nájemního bydlení v Orlové, máme společný zájem na tom, aby se tu lidem žilo dobře a mohli jsme jim rychle a účinně pomoci se všemi problémy, které s bydlením souvisí,“ zdůraznil starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Zástupci města si také hodně slibují od společného stanovení principů pro posuzování zájemců o pronájem bytů společnosti Heimstaden na území města, a to v případě osob, které nemají v Orlové trvalý pobyt delší než 12 měsíců. Vzájemná spolupráce by měla být pravidelně vyhodnocována. 

Podobná memoranda chce Orlová uzavřít s bytovými družstvy a s dalšími většími pronajímateli bytů na území města.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.11.2021

Zpět na výpis