O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA?

Radní města Orlové na svém zasedání ve středu 8. září mimo jiné schválili poskytnutí částky 20 tisíc Kč spolku BABYBOX. Tento dar bude použit na podporu babyboxu pro odložené děti v Karviné. Ten původní z roku 2010 je nutno vyměnit za babybox nové generace. Jeho slavnostní zprovoznění se očekává 19. září t.r.

Rada doporučila zastupitelstvu poskytnutí neinvestičních dotací na celoroční činnost sportovních klubů v roce 2022 na základě individuálních žádostí. Jedná se o finanční podporu fotbalu, tenisu, badmintonu a stolního tenisu. Vychází se z velké členské základny, práce s dětmi, historie, přihlíží se i k výsledkům a reprezentaci města. K tématu se vrátíme po jednání našich zastupitelů.

Dalším bodem jednání bylo i poskytnutí neinvestiční dotace na vybrané sportovní akce v letech 2022 a 2023, rovněž na základě individuálních žádostí. Radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí neinvestiční dotace na vybranou sportovní akci GRACIA Orlová v letech 2022 a 2023 ve výši 600 tisíc Kč ročně a poskytnutí dotace na Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu ve výši 155 tisíc Kč ročně. V případě Gracie se jedná o prestižní závod žen, který má dlouholetou historii a je úzce spjat s naším městem. Stejně tak dostává Orlovou do povědomí nejen v České republice, ale i ve světě. Pokud se jedná o badminton, tak tento závod je součástí Evropského juniorského badmintonového okruhu. Účastníci mistrovství jsou z celého světa a pro město je tato akce vysoce reprezentativní.

Orlovští radní projednali žádost Nadace LANDEK Ostrava o finanční dar a rozhodli se uvolnit částku ve výši 5 tisíc Kč na podporu projektů zaměřených na zachování hornických památek a tradic našeho regionu prostřednictvím Nadačního programu pro rok 2021. Připomeňme, že posláním zmíněné nadace je záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru, záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí nebo v minulosti souvisely, zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků a podpora kulturní oblasti v regionu i mimo něj.

V další části schůze se radní zajímali o aktuální stav finančních rezerv, schválili termíny schůzí rady i zasedání zastupitelstva pro příští rok, zabývali se úpravami rozpočtu, zásadami pro oceňování občanů a organizací v podmínkách města a pronájmem vývěsní skříňky. V neposlední řadě radní přijali věcný dar poskytnutý městu Ing. Arch. Anežkou Latovou, v podobě fotografické dokumentace Kostela Panny Marie Milosrdné v Orlové, pořízené v roce 1966. Toto album bude umístěno v plánované muzejní galerii města Orlové. Paní architektce Anežce Latové patří obrovský dík.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.9.2021

Zpět na výpis