MĚSTO MÁ VOLNÉ JEDNOPOKOJOVÉ BYTY

Město Orlová disponuje v současné době volnými byty o velikosti 0+1 v ul. Rydultowská čp. 1390. V případě zájmu o poskytnutí bytu do nájmu je nutné si podat žádost na odboru správy majetku a hospodářské správy (OSMHS) MěÚ Orlová.

Žádost o byt lze podat v případě, že jste občanem starším 18 let, máte trvalý pobyt v Orlové nebo zaměstnání v Orlové a nevlastníte byt nebo obytný dům, ani nejste členem bytového družstva, nebydlíte v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/žku) a nemáte uzavřený jiný nájemní vztah.

Žádost o městský byt si můžete stáhnout na internetových stránkách města v sekci Radnice a záložce Bytový a nebytový fond města, nebo si ji lze vyzvednout osobně na MěÚ Orlová v kanceláři č. 311. V uvedené záložce najdete i zveřejněné Zásady pro vyřizování žádostí a přidělování bytů v čp. 1390 v Orlové-Lutyni.

K žádosti o byt je nutné doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Orlová, které Vám vystaví v kanceláři č. 206 na MěÚ Orlová. Vyplněnou žádost o byt spolu s potvrzením o bezdlužnosti podáte na podatelně města Orlová, případně doručíte poštou na adresu Město Orlová, OSMHS, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

Foto: ilustrační


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.7.2021

Zpět na výpis