ŠKOLÁKY VYSTŘÍDALI ŘEMESLNÍCI

 

„Každoročně využíváme prázdninových měsíců k tomu, abychom provedli všechny opravy a investice v našich školských objektech. Letos jsme s pracemi začali víceméně už v době, kdy děti musely být z důvodu koronavirové pandemie na distanční výuce. Školy byly prázdné a mohlo se pracovat. V těchto aktivitách pokračujeme i v létě a věřím, že až se děti v září vrátí do školy, přivítají je vymalované třídy, zrekonstruované toalety, objekty s opravenými střechami či novými podlahami,“ vysvětluje první místostarosta Orlové Miroslav Koláček.

Samozřejmě, že ne ve všech školách se rekonstruovaly toalety, či dělaly nové podlahy. Tyto práce se prováděly podle potřeby, jak zdůraznil místostarosta. Tak například v ZŠ Slezská 200 se právě v těchto dnech pracuje na elektroopravách za půl miliónu korun. Za stejnou částku došlo v ZŠ Jarní 400 k výměně oken a dveří za nové, plastové. Práce už jsou dokončeny i včetně výmalby. Místostarosta si realizaci zakázky osobně zkontroloval a konstatoval, že firma odvedla dobrou práci: „Všechno je v pořádku, zbývá už jen uklidit a třídy připravit pro návrat školáků.“ Spokojenost vyjádřila i tamní ekonomka se školnicí. „Chlapi byli šikovní a práce jim šla pěkně od ruky,“ konstatovaly.

V Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Orlové-Lutyni se letos opravovaly části venkovních omítek a soklu. Opravy představují částku ve výši 196 tisíc Kč. Dokončena byla i zahrada v přírodním stylu.

Práce probíhají i v Základní škole Mládí v Orlové-Lutyni. Vyměnilo se osvětlení na chodbách (243 tisíc Kč), běží úprava kanalizace pod pavilonem MV. Tady by měly být práce dokončeny koncem prázdnin. Náklady představují 349 tisíc Kč. ZŠ Školní se bude moci pochlubit elektroopravami v prvním nadpodlaží za 597 tisíc Kč a opravou odpadů v učebnách.

V ZŠ U Kapličky se aktuálně pracuje na stavebních úpravách sociálního zařízení ve III. nadpodlaží a je dokončena výměna PVC v učebnách. Celková částka 768 tisíc Kč. Kromě toho se ve škole zatepluje a vyměňují se dveře.

Oprava střechy a atiky za 446 tisíc Kč se provádí na ZŠ Ke Studánce. Koncem prázdnin by mělo dojít i na výměnu části potrubí ve vodoměrných šachticích. I tady místostarosta Miroslav Koláček při své kontrole zavítal. Vylezl na žebřík, aby se dostal na střechu a práci řemeslníků si prohlédl zblízka. „Dobrá práce, chlapi jsou skvělí,“ konstatoval. Školník se ho však dotázal, proč se opravuje pouze část střechy? „Jakou to má logiku?“ podivoval se školník. Místostarosta nevěřil vlastním očím a od řemeslníků se dozvěděl, že se jedná o nedostatek finančních prostředků. Ihned po návratu na úřad celou situaci prověřil a požádal úředníky o dohledání zbývající finanční částky a realizaci kompletní opravy střechy. Celá záležitost se dokonce řešila i na radě města.

V ZŠ K. Dvořáčka na V. etapě byla za 199 tisíc Kč opravena cirkulace vody v pavilonu jídelny a v tělocvičně. V MŠ Lesní zase vyměněna část plotu kolem areálu. Proběhly i úpravy dvou oddělení sociálního zařízení, výměna PVC ve dvou odděleních. Celkové náklady 527 tisíc Kč. V srpnu budou do školky dodána tři pružinová skákadla.

K výměně ležatého potrubí studené i teplé vody a cirkulace došlo v MŠ 1. máje a právě tam probíhá realizace projektu Zahrada v přírodním stylu, za níž stojí odbor rozvoje a investic.

Úpravy sociálního zařízení v pavilonu A i v přízemí pavilonu B probíhají v MŠ Ke Studánce. Tady se náklady pohybují kolem 650 tisíc Kč. Oprava střechy a atiky byla dokončena v MŠ Husova a do MŠ kpt. Jaroše byly pořízeny dva herní prvky v podobě pružinových skákadel.

Nelze opomenout ani již dokončené stavební úpravy sociálního zařízení ve III. nadpodlaží Domu dětí a mládeže za 500 tisíc Kč. O investicích do Domu dětí a mládeže jsme již informovali samostatně.


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.7.2021

Zpět na výpis