PŘIPRAVUJEME 800. VÝROČÍ ORLOVÉ. ZAPOJTE SE TAKÉ!

Vážené spoluobčanky a vážení spoluobčané,

za rok a půl, v roce 2023, si naše město připomene velmi významné výročí, a to 800 let od svého založení, přesněji od první písemné zmínky o Orlové. V našem okrese jsme po Těšínu druhým městem s historií tak dlouhou, a proto bychom chtěli oslavy této události nachystat pestře, zajímavě, zkrátka co možná nejlépe. Rádi bychom vzpomenuli výrazné okamžiky naší minulosti, ukázali náš současný život a taky se dobře bavili.

Dovoluji si Vás oslovit a požádat Vás o účast na přípravách jednotlivých kulturních pořadů, sportovních akcí a prezentací pro širokou veřejnost. Určité představy již máme, několik měsíců členové komise k přípravě oslav 800. výročí shromažďují a třídí náměty, ale především stále hledají:

  • vzpomínky v podobě slovesné
  • vzpomínky na fotografiích, obrázcích či jiných předmětech,
  • nabídky na různé formy upomínek výročí
  • nápady na nejrůznější zpestření oslav
  • lidi, kteří se chtějí osobně účastnit příprav

Všechny své nabídky můžete posílat buď přes podatelnu na MěÚ Orlová (obálku označte nápisem Komise 800) nebo elektronicky na e-mail jana.mravcova@muor.cz.

Jsem přesvědčen, že Vaše aktivní účast přispěje ke zdárnému průběhu příprav a následných oslav.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.5.2021

Zpět na výpis