OSZ INFORMUJE O VOLNÝCH BYTECH

1. Město Orlová v současné době disponuje volnou bezbariérovou bytovou jednotkou o velikosti 1+1 na ul. Rydultowská čp.1370 v Orlové-Lutyni. Jedná se o byt zvláštního určení, který je speciálně upraven pro potřeby občanů trvale upoutaných na invalidní vozík.

Žádost o poskytnutí bezbariérového bytu do nájmu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který splňuje tyto podmínky:

  • má trvalé bydliště v Orlové,
  • je invalidní a jeho zdravotní stav odůvodňuje bydlení v bezbariérovém bytě (dokládá se potvrzením lékaře).

Konkrétní informace poskytne odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, ul. Okružní čp. 988, kancelář č. 110, Bc. Rút Langová, tel. 596 581 453 a Bc. Lýdia Wojaczková, tel. 596 581 467.

2. Město Orlová, odbor sociální a zdravotní, přijímá nové žádosti o poskytnutí bytu do nájmu o velikosti 1+1 a 0+1 v domě s pečovatelskou službou na adrese: Orlová-Město, V Zimném Dole čp. 706-709 (Altenheim).

Žádost o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který splňuje tyto podmínky:

  • má trvalé bydliště v Orlové,
  • je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby
  • dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat potřebu peč. služby pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.
  • kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.)
  • manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat.

Konkrétní informace, vč. formuláře „Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou-dotazník“ poskytne odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, ul. Okružní čp. 988, kancelář č. 110, Bc. Rút Langová, tel. 596 581 453 a Bc. Lýdia Wojaczková, tel. 596 581 467.

Výše uvedený formulář je k dispozici také na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice - formuláře ke stažení - odbor sociální a zdravotní.


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.1.2021

Zpět na výpis