DOTAČNÍ PROGRAMY NA ROK 2021

Informujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, zájmové a spolkové činnosti, sportu a práce s dětmi a mládeží, že Rada města Orlové dne 16. 12. 2020 schválila dotační programy na rok 2021 v členění:

Výzva č. 1/2021

a) Program č. 1/2021 - Podpora kulturních projektů

b) Program č. 2/2021 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti

c) Program č. 3/2021 - Podpora projektů pro děti a mládež

Výzva č. 2/2021

Program č. 4/2021 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců

Znění výzev bylo zveřejněno dne 21. 12. 2020 na městském webu www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice  – Městský úřad – Úřední deska“.

Formuláře pro podávání žádostí si můžete stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice“ – „Dotace“.

Žádosti o neinvestiční dotace v rámci uvedených programů je možno podávat na předepsaných formulářích od 27. ledna 2021 do 10. února 2021

a) osobně na podatelně Městského úřadu Orlová (rozhodující je datum razítka podatelny),

b) poštou doporučeně (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

Město Orlová
Odbor městských financí a školství
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně

Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování, sdělí odbor městských financí a školství Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

Kontaktní osoby:

Programy č. 1/2021 a 2/2021
Alena Fricová
kultura, dotace, VHP
tel: 596 581 316
email: alena.fricova@muor.cz

Programy č. 3/2021 a 4/2021
Bc. Tomáš Siekiera
sport, děti a mládež, zdravá Orlová
tel.: 596 581 360
e-mail: tomas.siekiera@muor.cz

Odbor městských financí a školství


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.1.2021

Zpět na výpis