POMOŽTE SE ZÁVĚREČNOU PRACÍ. VYPLŇTE DOTAZNÍK

Orlované,

jsou či nejsou v kurzu nelegální návykové látky v Orlové? Co o nich víme a jak můžeme jejich uživatelům pomoci s odvykáním a rodinným příslušníkům se zvládáním tak náročné situace. K tomu se vztahuje dotazník, který najdete zde

Věřím, že nikomu v Orlové není toto téma lhostejné. Proto se obracím na Vás, na obyvatelé Orlové, s žádostí o vyplnění dotazníku, který je anonymní a bude sloužit pro účely vytvoření projektu a natočení krátkých informativních videí pro veřejnost o místních sociálních službách, které se věnují problematice závislostí a které pomáhají tento problém v našem městě alespoň částečně řešit.

Výzkum provádí studentka vysoké školy, která zpracovává závěrečnou práci. Dnes pomůžeme my jí a zítra pomůže ona Orlové. Dotazník je anonymní, každá naše odpověď je správná. S dotazníkem lze pracovat do konce února 2021.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Naděžda Kubalová, místostarostka


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.1.2021

Zpět na výpis