MĚNÍ SE PROVOZ SENIOR DOPRAVY. JEZDIT BUDE TAXÍK MAXÍK

Nový orlovský Taxík Maxík

Vážení spoluobčané,

Senior doprava Českého červeného kříže, která byla poskytována na území města Orlová od roku 2015, bude mít od ledna 2021 několik provozních změn.

Můžete se těšit na přepravu v pětimístném voze značky Ford Tourneo Connect L2. Automobil získalo město v rámci projektu Taxík Maxík, který je realizován Nadací Charty 77 se společností ČESKÁ LÉKARNA HOLDING, a.s. a sítí lékáren Dr. Max.

Senior doprava Českého červeného kříže bude poskytována na území správního obvodu města Orlová za těchto podmínek:

 • Přepravní službu Taxík Maxík budou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Orlová, které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.
 • Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.
 • Klienti budou oprávněni si přepravní službu Taxík Maxík objednat pouze telefonicky na čísle 607 752 550. Klienti nebudou oprávněni automobil poskytující službu Taxík Maxík zastavovat na ulici a na místech vyhrazených pro běžnou taxislužbu.
 • Telefonické objednávky přepravní služby Taxík Maxík se budou přijímat každý pracovní den v časech od 7 do 15 hodin.
 • Klienti budou povinni si přepravní službu Taxík Maxík objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. V rámci objednávky přepravní služby Taxík Maxík klient uvede jméno a příjmení, datum narození, informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
 • Den a hodinu, kdy má být automobil přistaven, adresu, na kterou má být automobil přistaven a adresu, na kterou chce být klient pomocí služby přepraven.
 • Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7 do 15.
 • Přepravní služba bude poskytována na území správního obvodu města Orlová výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do lékáren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy. Mimo území správního obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov.
 • Řidič služby Taxík Maxík neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
 • Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Orlová a jeho správního obvodu nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
 • Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 11 Kč / 1 km / včetně doprovodu (+ čekací doba 50 Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Klient si dle vlastního uvážení může zakoupit permanentku v hodnotě 110 Kč / 330 Kč / 660 Kč přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít klient předplaceny.
 • Smlouva o přepravě bude mezi poskytovatelem přepravní služby Taxík Maxík a klientem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany poskytovatele přepravní služby Taxík Maxík. Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do nemocnice a k lékaři.
 • Objednávky, které nebudou splňovat podmínky služby Taxík Maxík, budou odmítnuty.
 • Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík. Za tímto účelem řidič požádá klienta o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže klientem předložené doklady nebudou prokazovat splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.

Město Orlová touto cestou děkuje Nadaci Charty 77, společnosti ČESKÁ LÉKARNA HOLDING a síti lékáren Dr. Max za dar, který zajistí pohodlnou přepravu našim seniorům a občanům, kteří jsou držitelé průkazky ZTP nebo ZTP/P.

Bc. Naděžda Kubalová, místostarostka


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.12.2020

Zpět na výpis