PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍCH JÍDELEN

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky z 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav, ve spojení s rozhodnutím hejtmana MSK ze dne 13. října 2020, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež určením škol a školských zařízení k vykonávání nezbytné péče o děti zaměstnanců kritické infrastruktury, starosta města Orlové Mgr. Miroslav Chlubna pro řešení krizové situace rozhodl o přijetí krizového opatření tak, že:

l. nařizuje

přerušení provozu školních jídelen školských příspěvkových organizací zřízených městem Orlová, ve smyslu poskytování obědů v rámci školního stravování žáků, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, po dobu trvání nouzového stavu. Toto nařízení se nevztahuje na mateřské školy a Základní školu Slezská 200, Orlová-Poruba. Nevztahuje se ani na Základní školu Mládí 726, Orlová-Lutyně, která poskytuje nezbytnou péči pouze o děti určených zaměstnanců kritické infrastruktury.

Il. doporučuje

starostům města Petřvald a obce Doubrava přijmout takové krizové opatření obdobně. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.Připojené dokumenty:

Opatření č. 6/2020 pro řešení krizové situace PDF [274.2KB]

Zpět na výpis