Dokumentem ze schránky v pomníku je zřejmě pamětní brožura

Začátekm března se v jedné z bočních částí opravovaného pomníku obětem Sedmidenní války našla měděná schránka s dobovými pergameny. Nález, který bohužel jevil všechny známky destrukce, byl předán zástupcům Slezského zemského archivu v Opavě za účelem jeho identifikace, zhodnocení a případného zrestaurování.

„Podle mých informací je vzhledem k celkové destrukci restaurování nalezených papírových dokumentů téměř nemožné, odborníci se ale pokouší zachránit, co se dá,“ sdělil ředitel Muzea Těšínska PaedDr. Zbyšek Ondřeka, který se otevření schránky osobně účastnil. Tiskoviny, které schránka vydala, jsou odborně zkoumány na konzervačním a restaurátorském pracovišti při okresním archivu ve Frýdku-Místku. V současné době probíhá snaha o vysušení papíru, což je velmi zdlouhavý a náročný proces, a tak se na výsledky bádání bude čekat ještě několik týdnů či spíše měsíců.

Ve schránce uložené ve válečném hrobě byl bezprostředně po jejím otevření vidět jakýsi leták s dobovou reklamou, svitek pergamenu a vázaný dokument. „Z našeho zkoumání vyplývá, že se nejedná o žádný dokument archivní povahy, který by obohatil historii města, ale jde pouze o tzv. pamětní tisk – brožuru, vydanou ve velkém nákladu u příležitosti výstavby památníku v roce 1928. Těchto brožur je v archivech i muzeích poměrně hodně, máme jeden exemplář i ve sbírkách naší muzejní knihovny,“ dodal ředitel Muzea Těšínska.

Z pomníku v katolické části orlovského hřbitova byly v první fázi rekonstrukce demontovány prvky z přírodního kamene. Dále proběhly nezbytné bourací práce a byly vykáceny dřeviny. Nyní se pracuje na betonových konstrukcích, přičemž některé jsou sanovány a některé jsou nahrazeny novými z železobetonu. „I přes složitou situaci s koronavirem probíhají práce na pomníku podle časového harmonogramu a bez komplikací,“ informuje dozorčí stavby Ing. Jolana Plášková z odboru rozvoje a investic.

Nová schránka, která bude do pomníku uložena s odkazem pro příští generace, by podle ní měla být dodána zhruba do měsíce. Poté se bude ve spolupráci s Muzeem Těšínska řešit, co se do schránky uloží. S návrhem uložit do schránky pamětní odkaz osloví město také Ministerstvo obrany ČR, a to hned z několika důvodů. Jednak se jedná o válečný hrob, v němž jsou uloženy ostatky 56 obětí československo-polského konfliktu, jednak šlo o vůbec první válečnou akci samostatné československé armády. „V neposlední řadě se nám na opravu válečného hrobu podařilo získat dotaci z Ministerstva obrany ČR ve výši 4,4 milionu korun,“ zdůrazňuje referentka pro dotace a rozvoj Petra Wojaczková.

Rekonstrukce pomníku v jeho základní podobě má být hotová letos v říjnu. Celkové předpokládané náklady se pohybují ve výši 5,2 milionu korun. V příštím roce by mohla pomník zdobit také replika figurálního sousoší se slezskou orlicí. Původní dominanta pomníku odhaleného v roce 1928 byla totiž před více jak 80 lety násilně svržena a odvezena neznámo kam. Rovněž na tuto investiční akci podalo město žádost o dotaci na ministerstvo obrany.


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.6.2020

Zpět na výpis