Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

MĚSTO HLEDÁ ROZPOČTÁŘE-EKONOMA ODBORU ROZVOJE A INVESTIC

Druh práce a zařazení: sestavování rozpočtu ORJ /odboru rozvoje a investic/, prověřování a zjišťování účetní správnosti vykazovaných rozpočtových prostředků, vystavování a likvidace faktur, sledování a analýza čerpání rozpočtu, plnění závazných ukazatelů ORJ a jednotlivých akcí (včetně plnění termínů); sledování dotací, jejich čerpání a rozpis, vedení operativní evidence majetku odboru (nedokončené investice, transfery, pohledávky, závazky), vedení agendy účetnictví a ostatních smluvních příjmů a výdajů odboru, zpracování podkladů pro účetní evidenci dokončených akcí v rámci majetku města, příjem, kontrola a vrácení bankovních záruk a jistin včetně vedení jejich evidence


Platové zařazení: 9. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpis


Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo se zaměřením na veřejnou ekonomiku a správu; praxe v samosprávě výhodou; orientace v zákonu o účetnictví vč. prováděcí vyhlášky a ČÚS pro vybrané účetní jednotky zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění; znalost zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhl. č. 323/2002 Sb., v platném znění o rozpočtové skladbě; uživatelská znalost práce na PC, znalost programu GINIS výhodou; časová flexibilita, samostatnost;


Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území České republiky, datum a podpis


K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: strukturovaný profesní životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení


Místo, způsob a lhůta podání přihlášky: místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu, způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou, přihlášky se přijímají pouze v listinné podobě s doloženými doklady; lhůta pro podání přihlášky: do 20.4.2020 , při osobním podání do 16,00 hod., předpokládaný nástup: květen 2020, příp. dle dohody
Nabízíme: Práci u stabilního zaměstnavatele, dovolenou 5 týdnů, příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, možnost zvyšování kvalifikace, příspěvek na důchodové připojištění, pružnou pracovní dobu, přiznání osobního příplatku / po zapracování/


Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.


Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


V Orlové dne 3.4.2020
Ing. Radomír Matušek, MBA
Tajemník městského úřadu


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.