Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA

22.3.2020

DNES SE SEŠEL KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA A PŘIJAL NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE

Opatření č. 2/2020 pro řešení krizové situace

 

 V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 18 odst. 3 a § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

starosta města Orlová

 

na základě jednání Krizového štábu ORP Orlová uskutečněného dne 22. 3. 2020 v 10,00 hodin  v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně,

 

1. vyslovuje poděkování

všem spoluobčanům, kteří pomáhají zvládat následky opatření přijímaných po vyhlášení nouzového stavu, jakož i všem spoluobčanům, kteří se disciplinovaně podřizují omezením vyplývajícím z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,

 

2. vyzývá

občany města Orlová, jakož i občany jiných obcí pohybující se na území města Orlová, k důslednému dodržování krizových opatření, obzvláště pak k důslednému dodržování zákazu pohybu a pobytu na všech místech, mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

 

3. ukládá

zabezpečit nepřetržité provádění důsledných kontrol dodržování krizových opatření se zvláštním důrazem na dodržování zákazu pohybu a pobytu na všech místech, mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest, nedodržování tohoto zákazu řešit pokutou v souladu s ustanovením § 34 krizového zákona,

Provedou:

strážník pověřený řízením Městské policie Orlová

tajemník Městského úřadu Orlová

 

4. bere na vědomí

doporučení Krizového štábu ORP Orlová iniciovat jednání se zřizovatelem krajských nemocnic v souvislosti s přijatými opatřeními v krajských nemocnicích v Moravskoslezském kraji, konkrétně pak v souvislosti s převodem pacientů z LDN jiných obcí do LDN v nemocnici v Orlové, když tato informace byla poskytnuta pouhým zasláním znění tiskové zprávy za nemocnici s Poliklinikou v Karviné Ráji, pracoviště v Orlové – tiskovou mluvčí, za účelem zjištění podrobnějších informací o praktickém provedení tohoto opatření a následného informování občanů města Orlová,

Provede:

starosta města Orlová

 

5. doporučuje

- všem provozovatelům zařízení s volným přístupem obyvatelstva (úřady, obchody, zastávky, hromadná doprava, apod.) zvýšit četnost dezinfekce prostor, včetně klik dveří, a umístit dezinfekci při vstupu do těchto zařízení, včetně výzvy k jejímu použití příchozími,

- všem provozovatelům maloobchodních prodejen potravin vytvářet podmínky a důsledně dozorovat dodržování pravidel hygieny a protiepidemiologické prevence nakupujícími,

- všem občanům vyhýbat se shlukování při procházkách, volnočasových aktivitách (rybaření, apod.), rodinných akcích, setkávání s přáteli či jiných příležitostech.

- všem občanům dodržovat “Dvanáctero v boji s koronavirem”

 

 

 

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vyhlášení.

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Chlubna

starosta města Orlová

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOCX [44.5KB]

Zpět na výpis

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.