DOTAČNÍ PROGRAMY NA ROK 2020

Informujeme zájemce o dotace v oblasti kultury, zájmové a spolkové činnosti, sportu a práce s dětmi a mládeží, že Rada města Orlové dne 18.12.2019 schválila dotační programy na rok 2020 v členění:

 

Výzva č. 1/2020

a) Program č. 1/2020 - Podpora kulturních projektů

b) Program č. 2/2020 - Podpora projektů zájmové a spolkové činnosti

c) Program č. 3/2020 - Podpora projektů pro děti a mládež

 

Výzva č. 2/2020

a) Program č. 4/2020 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců

b) Program č. 5/2020 - Podpora pořádání sportovních akcí

 

 

Znění výzev bylo zveřejněno dne 20.12.2019 na městských internetových stránkách - www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice  – Městský úřad – Úřední deska".

 

Formuláře pro podávání žádostí si můžete stáhnout v elektronické podobě na městských internetových stránkách - www.mesto-orlova.cz, v záložce „Radnice" – „Dotace".

 

Žádosti o neinvestiční dotace v rámci uvedených programů je možno podávat na předepsaných formulářích od 27. ledna 2020 do 10. února 2020, a to:.

a) osobně na podatelně Městského úřadu Orlová (rozhodující je datum razítka podatelny),

b)  poštou doporučeně (rozhodující je datum razítka podání k poštovní přepravě) na adresu:

     Město Orlová

     Odbor městských financí a školství

     Osvobození 796

     735 14 Orlová-Lutyně

 

Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování, sdělí odbor městských financí a školství Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně.

 

Kontaktní osoba:

 

Programy č. 1/2020 a 2/2020

Alena Fricová

kultura, dotace, VHP

tel: 596 581 316

email: alena.fricova@muor.cz

 

Programy č. 3/2020, 4/2020 a 5/2020

Bc. Tomáš Siekiera

sport, děti a mládež, dotace

tel.: 596 581 360

e-mail: tomas.siekiera@muor.cz

odbor městských financí a školství


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.1.2020

Zpět na výpis