Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

ORLOVÁCI, NEPŘEHLÉDNĚTE!

 Město Orlová vyhlásilo s účinností od 2. 1. 2020 výběrové řízení pro žadatele o úvěr z Fondu podpory bydlení na území města Orlové.

 O úvěr mohou v rámci výběrového řízení požádat fyzické osoby - vlastníci obytných domů na území města Orlové, kteří přijmou závazek poskytnutý úvěr využít dle smluvně stanovených podmínek, a to Zásad pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení.

 Využití finančních prostředků, poskytnutých městem formou úvěru vybraným žadatelům bude účelově vázáno na

*opravy (např. střechy, fasády, izolace proti spodní vodě apod.),

*výměny a rekonstrukce (např. oken, podlah, rozvodů vody, ústředního vytápění apod.),

*modernizace (např. koupelen, WC, zřízení kanalizační přípojky, ČOV apod.).

 Lhůta splatnosti je max. 5 let při roční úrokové sazbě 3 %. Úvěr lze poskytnout maximálně do výše 350 tisíc korun. Úvěr lze čerpat nejdéle do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut.

 Veškeré informace o poskytování úvěrů jsou spolu s příslušnými formuláři k dispozici na odboru správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně, II. patro, kancelář č. 311.

 Upozorňujeme žadatele o úvěr, že lhůta podání žádostí k účasti ve výběrovém řízení je do 31. ledna 2020.

  

 

Mgr. Miroslav Chlubna

starosta města

 

 

 


Zpět na výpis

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.