Petice za odvolání krajského náměstka Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martina GEBAUERA

Milí Orlováci, vzhledem k tomu,že průběžně zveřejňujeme všechny informace, týkající se zdravotnictví v našem regionu, přinášíme i informaci o petici, kterou organizují naši občané - Petr Drozdík a zdravotní sestra Vlaďka Balajková...
5.11.2019

ZNĚNÍ Petice za odvolání krajského náměstka Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martina GEBAUERA

P E T I C E za odvolání krajského zdravotního rady a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, MUDr. Martina GEBAUERA.

 

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuji
Petici za odvolání krajského zdravotního rady a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, MUDr. Martina GEBAUERA.

 

 

V Orlové 5. 11. 2019

 

My, níže podepsaní, žádáme:

 

odvolání krajského zdravotního rady a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, pana MUDr. Martina GEBAUERA.

 

Důvodem naší žádosti pro jeho odvolání, je naše dlouhotrvající nespokojenost
s jednotlivými kroky, které jednoznačně způsobují krizi ve zdravotnictví na Karvinsku. Jeho práce náměstka pro zdravotnictví Moravskoslezského kraje nevede ke slibovanému zlepšení poskytované zdravotní péče na Karvinsku, ale naopak k jejímu zhoršení a vyvolává nejistotu a obavy!

 

Výsledkem jeho práce je neustálé prohlubování krize, která byla započata avizovanou Optimalizací zdravotní péče, prohlubování personální krize v nemocnicích Orlová, Karviná i Havířov a vytváření nejistoty mezi pacienty. V nemocnici Orlová došlo
k nevratnému zrušení stabilního a personálně zajištěného interního oddělení a také chirurgického oddělení.

 

Došlo také k rozbití týmu vyhlášené orlovské ortopedie, která se měla stěhovat
do Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj. Všechny tyto uvedené kroky byly podniknuty
i přes důrazný odpor dotčených
zdravotníků, lékařů, občanů města Orlová, ale i zástupců města Orlová! V důsledku výše uvedených politických rozhodnutí došlo také v několika ambulancích v nemocnici Orlová k výrazné změně ordinačních hodin, některé ordinace svůj provoz ukončily úplně. Což je v rozporu se slibem, že všechny ambulance zůstanou beze změn, a že přibydou další! Skutečnost, že práce pana náměstka Gebauera nemá nic společného se zlepšením zdravotní péče na Karvinsku, svědčí i aktuální odvolání primáře orlovské ortopedie MUDr. Tomáše KNYBLA.

 

Důvodem má být podle všeho jeho nesouhlas se stěhováním ortopedického oddělení z Orlové do Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj. Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj hrozí, že bez orlovské ortopedie přijde o akreditaci, o pacienty, a dostane se
do ekonomického úpadku
! Vyplývá to rovněž z Otevřeného dopisu, který byl adresován hejtmanovi Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrákovi kolektivem primářů, vrchních sester
i managementu Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, ze dne 25. října 2019.

 

Vyzýváme tedy představitele Moravskoslezského kraje, aby odvolali ze své funkce náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví, pana MUDr. Martina GEBAUERA,
a to neprodleně!

 

Petici požadujeme projednat na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

DROZDÍK Petr

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Drozdík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.

PODPISY

►STATISTIKA


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.11.2019

Zpět na výpis